Agro

Agro
Agro

De stikstofreductie-opgave, het verbeteren van bodem- en waterkwaliteit en landschap- en natuurbeheer. Stuk voor stuk zijn dit enorme uitdagingen waar Nederland voor staat. Met het telen van vezelgewassen kan de agrarische sector op een duurzame en economisch wijze ook een bijdrage leveren aan deze landelijke opgaven. Deze gewassen worden als natuurlijke grondstoffen gebruikt voor biobased bouwmaterialen voor de bouwsector. Kortom, een heel mooie kans om bruggen te bouwen tussen verschillende sectoren.

Agrariërs gaan de komende jaren een belangrijkere rol spelen als teler en verwerker van grondstoffen voor de biobased (bouw)economie. Building Balance betrekt de agrarische sector actief bij de ontwikkeling van robuuste, transparante en eerlijke ketens. Ook verbinden we de boer en de bouwer. De boer kan een heel sterke positie in de keten nemen. Het uitgangspunt is een verdienmodel dat kan concurreren met de gangbare landbouwmogelijkheden.

+
De voordelen & eigenschappen

De voordelen & eigenschappen

Vezelgewassen zijn heel geschikt voor droge bodems en voor het verbeteren van de bodemstructuur. Dat komt omdat doordat ze een goed ontwikkeld watervolgend wortelsysteem hebben.

Vezelgewassen hebben geen kunstmest, chemische bestrijdingsmiddelen of extra water nodig. Heel positief voor de kwaliteit van bodem, water en biodiversiteit.

Door in Nederland grondstoffen te telen, deze te verwerken en ook toe te passen creëren we een hele korte keten. Zo is het verdienmodel van de boer goed en is de kostprijs voor de verwerker gunstig.

Gewassen

Het telen van vezelgewassen is nog relatief nieuw in Nederland. Desondanks zijn er vezelgewassen die al in Nederland worden geteeld en waarvan de grondstoffen worden verwerkt tot gecertificeerde biobased bouwproducten, zoals vlas en vezelhennep. Andere vezelgewassen, zoals Miscanthus, zijn in opmars en wordt momenteel mee getest om het te verwerken tot bouwproducten.

Ook zijn er vezelgewassen waarmee nu geëxperimenteerd wordt in de teelt en waarvoor onderzoek plaatsvindt naar de kansen van het gewas in de biobased bouweconomie.

Kom hieronder meer te weten over de diverse vezelgewassen.

Miscanthus

Miscanthus

Miscanthus, of olifantsgras, is een houtachtige grassoort afkomst…
Vezelhennep

Vezelhennep

Vezelhennep groeit snel, heeft een hoge opbrengst per hectare, te…
Vlas

Vlas

Vlas is een gewas dat al eeuwen wordt geteeld in Europa. Het gewa…
Zonnekroon

Zonnekroon

Silphie, ook wel zonnekroon, is een sterke vezelrijke energieplan…
Sorghum​

Sorghum​

Sorghum is een zeer oud graan dat al ongeveer 8.000 jaren geteeld…

Neem contact op

Cor van Oers

Cor
van Oers

Activator agrarische sector

Rob de Groot

Rob
de Groot

Activator agrarische sector

Gerelateerde berichten

Building Balance

Meer weten?

Neem contact met ons op via info@buildingbalance.eu

Sluit je aan bij een van de ketens

In veel regio’s in Nederland worden regionale ketens gevormd. Wil je ook aansluiten bij een van deze ketens?

Bekijk alle ketens

Gerelateerde berichten