Industrie

Industrie
Industrie

Nederland wil graag minder afhankelijk worden van (fossiele) grondstoffen uit het buitenland. Tegelijkertijd willen we de gebouwde omgeving verder verduurzamen. Daarom stimuleren we de productie van natuurlijke grondstoffen in eigen land. Op deze manier heeft de agrarische sector een bestendig inkomensmodel en krijgt de bouwindustrie de garantie dat biobased bouwmaterialen voldoende op voorraad zijn.

De producerende industrie speelt een cruciale rol. Deze branche is de essentiële link die ervoor moet zorgen dat opgenomen CO2 in gewassen, blijvend blijft vastgelegd in hoogwaardige bouwmaterialen. Behalve dat we hiermee verduurzamen, komen er ook meer nieuwe banen in de (landelijke) regio’s. Momenteel is de biobased vezelverwerkingsindustrie zeer klein in Nederland. Daarom brengen we partijen bij elkaar die willen investeren in productiefaciliteiten waar natuurlijke grondstoffen kunnen worden verwerkt tot duurzame bouwmaterialen.

Momenteel zijn er nog weinig industriële verwerkers van vezelgewassen, terwijl de huidige capaciteit met een factor 25 moet groeien om 50.000 ha vezelgewassen te kunnen verwerken. Het creëren van een nieuwe productiefaciliteit vergt forse investeringen, die (beginnende) bedrijven niet altijd kunnen opbrengen. Veel bedrijven produceren nog op beperkte schaal en hebben dus nog hoge kosten per producteenheid. Bijgevolg blijft de vraag achter en kunnen ze niet investeren in een grootschaliger productie. Dit kip-ei probleem kan worden opgelost door een stimuleringsregeling voor het opzetten van verwerkingsfaciliteiten, waardoor de voorinvestering mogelijk wordt en het risico ervan omlaaggaat.

Doelen 2024

In het kader van onze doelstellingen voor 2024 worden er strategieën ontwikkeld voor industriële opschaling van gewassen zoals miscanthus, hennep, stro en reststromen in samenwerking met de primaire verwerkers. Deze plannen dragen bij aan de vormgeving van een stimuleringsregeling voor de verwerkende industrie.

In 2024 stellen we de volgende doelen:

  1. Ontwikkeling van gedragen groeistrategieën per primaire verwerkingsketen, aangestuurd door de marktvraag.
  2. Lancering van een biobased incubator met minimaal vijf deelnemende partijen.

We focussen ons op het wegnemen van obstakels, zodat er een gezond investeringsklimaat ontstaat voor de verwerkende industrie en we helpen bij het vinden van de juiste schaal zodat de biobased bouwproducten voor een goede prijs beschikbaar zijn. Daarnaast zetten we gespecialiseerde experts in op het gebied van biobased business en marktontwikkeling, ook wel bekend als ‘industrieactivators’, om bedrijfsontwikkeling te ondersteunen. Deze experts zullen zich richten op het helpen van verwerkers bij het opschalen van hun activiteiten.

 

Neem contact op

Bart van den Heuvel

Bart
van den Heuvel

Activator industrie

Building Balance

Meer weten?

Neem contact met ons op via info@buildingbalance.eu