Regioprojecten

Ketens

Building Balance focust zich op het opzetten, stimuleren en ondersteunen van zelfstandige, landelijke en regionale ketens die transparant opereren. Iedere regionale ketenproject moet binnen vier jaar door kunnen doorgroeien naar een vezelareaal van zo’n 1.000 hectare. De regionale ketenprojecten kennen alle hun eigen specifieke dynamiek en werkwijze. We voorkomen dat ze het wiel opnieuw uitvinden en delen ervaringen en lessen. Zijn er complexere of kostbare ontwikkelvraagstukken? Dan tillen we deze naar landelijk niveau zodat meerdere regio’s en ondernemers gebruik kunnen maken van centraal ontwikkelde kennis.

search

Regionaal ketenproject Noord-Holland

place Noord-Holland

In de regio Noord-Holland wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling en van een regionale keten. Building Balance zoekt daarvoor aansluiting met regionale partijen in de hele keten van land tot pand: van de productie van gewassen tot de toepassing van biobased materialen in de bouw.

Regionaal ketenproject Friesland

place Friesland

In de regio Friesland wordt samen met Circulair Friesland hard gewerkt aan de ontwikkeling en van een regionale keten. Building Balance en Circulair Friesland zoeken daarvoor aansluiting met regionale partijen in de hele keten van land tot pand: van de productie van gewassen tot de toepassing van biobased materialen in de bouw.

Regionaal ketenproject Drenthe

place Drenthe

In de regio Drenthe wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling en van een regionale keten. Building Balance zoekt daarvoor aansluiting met regionale partijen in de hele keten van land tot pand: van de productie van gewassen tot de toepassing van biobased materialen in de bouw.

Regionaal ketenproject Groningen

place Groningen

In de regio Groningen wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling en van een regionale keten. Building Balance zoekt daarvoor aansluiting met regionale partijen in de hele keten van land tot pand: van de productie van gewassen tot de toepassing van biobased materialen in de bouw.

Regionaal ketenproject West-Brabant

place Noord-Brabant

West-Brabant werkt aan toekomstperspectief, vanuit haar plantaardige verleden en DNA. Building Balance werkt in deze regio samen met Rabobank, REWIN, Circulair bouwen Zeeland, Impuls Zeeland en Regio West-Brabant (RWB) aan de verduurzaming van (sociale) woningbouw en aan een nieuw verdienvermogen voor de boeren, verwerkende industrie en de bouwsector.

Regionaal ketenproject Utrecht

place Utrecht

Wilt u meer weten over deze regionale keten in Utrecht? Neem dan contact op met onze ketenregisseurs in Utrecht Nienke Binnendijk , Marieke van Loon of Thijs Müller.

Regionaal ketenproject Limburg

place Limburg

Ketens van land tot pand dragen bij aan diverse maatschappelijke en regionale doelen en uitdagingen op het gebied van water, bodem, klimaat, landbouw en woningbouw. Het telen van vezelgewassen leidt tot een verbetering van de bodem- en waterkwaliteit en tot nieuwe verdienmodellen voor agrariërs (zowel voor melkveehouders als akkerbouwers). Daarnaast kent Limburg een grote bouw- […]

Regionaal ketenproject Flevoland

place Flevoland

Flevoland heeft de ambitie om binnen 7 jaar 40.000 woningen zo duurzaam mogelijk te bouwen. Het gebruik van lokaal geproduceerde circulaire materialen en strobouw staan hoog op de agenda.  Building Balance begeleidt de opbouw van een strobouwketen van land tot pand. De focus ligt op het opschalen van een prototype productielijn naar een pilotfabriek voor […]

Regionaal ketenproject Zuid-Holland

place Zuid-Holland

Zuid-Holland is een kansrijke regio voor het telen van biologische vezels. Ook zijn er diverse reststromen uit de glastuinbouw. Dat komt goed uit, want de provincie heeft grote behoefte aan bouwmaterialen voor de verduurzaming van woningen. Er zijn diverse agrarische en bouwbedrijven, verwerkers, industrie, gemeentes en woningbouwcorporaties die actief aan de slag zijn met biobased materialen. […]

Vezelrijk Midden-Brabant

place Noord-Brabant

In het ketenproject Vezelrijk Midden-Brabant bereiden melkveehouders zich voor op het telen van vezelhennep, zonnekroon, sorghum en miscanthus. Samen met Waterschap de Dommel wordt een eerste akker ingericht met Lisdodde. Dicht bij de Bergsche Maas wordt onderzocht wat de gevolgen zijn voor vernatting. De trekkers van deze keten zijn Rabobank, Agrarisch Collectief en Building Balance.

Zuidoost-Brabant Verbouwt Natuurlijk Samen

place Noord-Brabant

In de keten Zuid Oost Brabant Verbouwt Natuurlijk werken grote akkerbouwers en enkele loonwerkers samen aan biobased materiaalgebruik. De keten is samen met de Rabobank opgezet. Met succes, want inmiddels zetten Brabantse boeren 160 hectare stro, vlas, vezelhennep en sorghum in om de keten op gang te helpen. Dertien corporaties en drie regionale bouwbedrijven maken zich hard […]

Boeren voor Biobased Bouwen

place Overijssel, Gelderland

De keten Boeren voor Biobased Bouwen werkt aan het opzetten van een ketensamenwerking voor biobased bouwmaterialen. Hierbij gaat het om het verbouwen van teeltgewassen, het verwerken van deze gewassen tot biobased bouwmaterialen en de toepassing van deze producten in Regio Stedendriehoek. Building Balance is aanjager en partner in het project. 

Biobased (ver)bouwen – Salland 

place Overijssel

Salland Loont, Rabobank Midden/Oost en Building Balance hebben in Salland de handen ineengeslagen en het project Biobased bouwen Salland opgezet.  

Samen Biobased Bouwen

place Gelderland, Overijssel

In de Achterhoek is grote behoefte aan bouwmaterialen voor de verduurzaming van woningen. Samen Biobased Bouwen richt zich op een complete en goed samenwerkende keten in deze regio. Een keten voor de ontwikkeling, productie en toepassing van biobased bouwmaterialen. Building Balance is mede-initiatiefnemer en projectpartner van deze keten.

Twentse Bouwboeren

place Overijssel

De bodem- en waterkwaliteit verbeteren, duurzame bouwmaterialen produceren en een verdienmodel creëren voor de Twentse boer: het kan allemaal tegelijkertijd. Met biobased bouwen! Traditionele bouwmaterialen zijn namelijk goed vervangbaar door materialen met grondstoffen uit landbouwgewassen, zoals vezelhennep, stro en olifantsgras. Het opzetten van een eerlijke regionale keten biedt dus kansen voor boer én bouw. Building Balance, […]

Landkaart