Bouw

Bouw
Bouw

Building Balance is een programma dat zich richt op het faciliteren en stimuleren van het gebruik van biobased materialen in de bouwsector. Onze ambities zijn gericht op het creëren van schaal, zodat biobased bouwen op grote schaal kan worden toegepast. We streven ernaar om biobased bouwconcepten en materialen op de markt te brengen door samen te werken met verschillende stakeholders, waaronder gemeenten, corporaties, energieloketten, projectontwikkelaars, groot onderhoudsbedrijven en particuliere verduurzamingspartijen.

Doelen 2024

In 2024 hebben we verschillende doelstellingen voor ogen:

  1. Activeren van diverse belanghebbende groepen en hun betrokkenheid bij regionale ketens vergroten.
  2. Standaardisatie van het aanvraagdocument voor biobased materialen voor gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars.
  3. Aanbieden van deskundige ondersteuning aan voortrekkers op transactieniveau.
  4. Integratie van biobased bouwmethoden in lopende renovatie- en nieuwbouwprojecten, evenals andere initiatieven in de bouwsector.
  5. Oprichting van nationale groepen van voortrekkers voor specifieke bouwprojecten, die gezamenlijk werken aan de ontwikkeling van biobased bouwconcepten.
  6. Instellen van regionale groepen voor de ontwikkeling van bouwconcepten, die parallel werken aan de nationale voortrekkers om gezamenlijk te leren en te groeien.

Activiteiten

We werken aan het verankeren van biobased bouwen in strategieën en beleid op zowel landelijk als regionaal niveau. We stimuleren kennisuitwisseling en samenwerking tussen verschillende bouwconcept ontwikkelgroepen. We ondersteunen door het opstellen van standaard uitvraagdocumenten voor gemeenten, corporaties en projectontwikkelaars. We bieden ook experts aan om te helpen op transactieniveau en willen biobased bouwen integreren in lopende bouwprojecten en initiatieven.

Onze interventies richten zich op het ondersteunen van gemeenten, opdrachtgevers en andere overheidsinstellingen bij het ontwikkelen van beleid en het gebruik van biobased materialen in projecten. We implementeren ook projecten in lopende gebiedsontwikkelingen waarbij we hogere eisen stellen dan gebruikelijk. Daarnaast werken we samen met het Ministerie van BZK en Cirkelstad om een breed scala aan instrumenten te ontwikkelen en aan te bieden ter ondersteuning van gebiedsprocessen.

Om de biobased bouwmaterialenmarkt snel op te schalen, is het essentieel dat alle partijen in de keten worden gestimuleerd om te investeren. Dit vereist een stabiele vraag naar biobased bouwmaterialen, zodat agrarische ondernemers en industriële verwerkers het vertrouwen hebben dat ze hun investeringen kunnen terugverdienen. De overheid speelt een belangrijke rol in het bevorderen van biobased bouwen door middel van het aanscherpen van bouwnormen, het stimuleren van subsidies en het hanteren van scherpe criteria bij inkoop- en tendertrajecten. Samen kunnen we een duurzame en biobased bouwsector realiseren, wat zowel de bouwsector als de agrarische sector ten goede komt.

Koplopersgroepen

Hoe staan we ervoor? Op dit moment zijn een aantal koplopersgroepen van bouwers, woningcorporaties, ontwikkelaars en onderhoudsbedrijven actief. Met deze groepen gaan we het biobased bouwen stimuleren.

We willen samen kijken of (nieuw ontwikkelde) biobased toepassingen zoals plaatmaterialen, inblaasisolatie, vloerisolatie begane grond, binnendeuren etc. aansluiten op de behoefte van de sector. Samen met hen gaan we onderzoeken wat nodig is om de productie van deze materialen de juiste schaal te geven zodat er een marktconforme prijs ontstaat. Wil je meer weten? Of wil je aansluiten? Neem dan contact op met Marjet Rutten.

Neem contact op

Marjet Rutten

Marjet
Rutten

Activator bouw

Norbert Schotte

Norbert
Schotte

Activator bouw

Sjoerd Klijn Velderman

Sjoerd
Klijn Velderman

Activator bouw

Gerelateerde berichten

Building Balance

Meer weten?

Neem contact met ons op via info@buildingbalance.eu

Gerelateerde berichten