GWW

Ook in de Grond-, Weg en Waterbouw (GWW) liggen kansen voor biobased producten van Nederlandse vezels. De grond-, weg- en waterbouw (GWW) en infrasector bestaan grotendeels uit publieke opdrachtgevers zoals Rijkswaterstaat, ProRail, provincies, gemeenten en waterschappen. Deze partijen zetten infrastructurele opdrachten in de markt, waarbij de nadruk steeds meer verschuift van nieuwbouw naar vervanging, renovatie, beheer en onderhoud. Hierdoor krijgen afdelingen Beheer & Onderhoud een grotere rol in de besluitvorming. Voor de toepassing van biobased materialen en producten in de GWW is het essentieel om te letten op de impact in de onderhoudsfase.

Opdrachtverdeling en Specificaties

Het merendeel van de opdrachten in de GWW-sector wordt zeer specifiek voorgeschreven in RAW-bestekken. Een kleiner deel is functioneel voorgeschreven (zoals bij UAV-GC) of komt tot stand in nauwe samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, bijvoorbeeld in 2-fase contracten of bouwteams. Innovaties, waaronder biobased oplossingen, hebben een grotere kans om toegepast te worden bij functionele uitvragen en nauwe samenwerking. Gemeenten zijn goed te bereiken door ‘biobased’ te integreren in RAW-bestekken.

 

De opschaling richt zich concreet op zes product- marktcombinaties:

 • Bio-verrijkt asfalt
 • Bio-verrijkt beton
 • Biobased bruggen
 • Biobased straat- en wegmeubilair
 • Biobased geotextielen
 • Biobased oeverbescherming

Per product- marktcombinaties gaan we vanuit de leeromgeving aan de slag om het proces voor opschaling verder vorm te geven. Dit doen we met de inzet van IP en of SBIR. Als onderdeel van de leeromgeving heb je de kans om hieraan een bijdrage te leveren. De volgende vragen staan onder andere centraal:

 • Waar staan we nu t.a.v. biobased en de product- marktcombinaties?
 • Wat zijn de uitdagingen voor opschaling?
 • Hoe ziet de regeling voor opschaling er concreet uit?
 • Wat hebben we nodig voor de inrichting van de regeling?
 • Wie mogen niet ontbreken?

Om antwoord te vinden op deze prangende vragen zijn we op zoek naar een brede vertegenwoordiging uit de keten. Middels een viertal werksessies gaan we in de periode juni t/m oktober aan de slag om antwoord te vinden op deze vragen. Jouw bijdrage is fundamenteel in onze gezamenlijke route naar opschaling.

Building Balance

Meer weten?

Neem contact met ons op via info@buildingbalance.eu