Bouwmaterialen van eigen bodem

Het programma Building Balance initieert, stimuleert en ondersteunt zelfstandige regionale en landelijke ketens; van land tot pand. We verbinden ketenprojecten, bundelen kennis en creëren op alle niveaus de condities waarmee we ketens kunnen opschalen. Samen met jou versnellen we de transitie naar een circulaire en biobased (bouw)economie.

Over ons
Bouwmaterialen van eigen bodem

Waarom Building Balance?

Stimuleren en ondersteunen van ketens van land tot pand.

We versnellen het gebruik van biogrondstoffen in de bouw waardoor de klimaatdoelen en de circulaire doelen kunnen worden gehaald.

Bekijk de ketens
+
Ketensamenwerking

Ketensamenwerking

We werken aan een goede ketensamenwerking tussen de agrarische sector, verwerkers, bouw en overheden. Met als vertrekpunt; een goed verdienmodel voor de agrarische ondernemers.

+
Biobased bouwproducten van Nederlandse bodem

Biobased bouwproducten van Nederlandse bodem

In Nederland zijn we in staat om diverse vezelgewassen en reststromen te verwerken tot gecertificeerde biobased bouwmaterialen voor de bouwsector. En zo wordt met biobased bouwproducten van eigen bodem CO2 vastgelegd én wordt er CO2-uitstoot vermeden.

Agro

Agro

 • Perspectief voor akkerbouwers & veeboeren
 • Positieve impact op bodem, water en biodiversiteit
 • Korte ketens dus minder afhankelijkheid tussenhandel
 • Lage input van nutriënten & bestrijdingsmiddelen
 • Passende gewassen bij ieder type bodem

 

Industrie

Industrie

 • Creëren van lokale (en sociale) werkgelegenheid
 • Regionaal gerichte verwerking en gebruik
 • Minder afhankelijk van fossiele grondstoffen
 • Stabiele prijsniveaus van grondstoffen
 • Korte ketens met kansen voor coöperatieven
Bouw

Bouw

 • Verlaagt CO2-footprint van het bouwen
 • Combineert goed met industriële houtbouw
 • Minder stikstofemissie op de bouwplaats
 • Stimuleert gezonde dampopen bouwsystemen
 • Nieuwe verbinding tussen stad en platteland
Ketens

Ketens

Building Balance focust zich op het ontwikkelen en ondersteunen van zelfstandige landelijke en regionale ketens die transparant opereren.

Bekijk de actieve ketens

Actualiteit