Building Balance
Wie zijn we?

Over ons
Over ons

Building Balance is een landelijk transitieprogramma met als doel het gebruik van biogrondstoffen in de bouw versneld op te schalen. We leveren daarmee een actieve bijdrage aan de transitie van de landbouw- en grondstoffentransitie. We richten ons voornamelijk op het toepassen van teelten en reststromen van Nederlandse bodem voor de productie van biobased bouwproducten. Deze producten hebben de potentie om op grote schaal bij te dragen aan de klimaatdoelen, circulaire doelen en de doelstellingen van het Nationaal Programma Landelijk Gebied.

 

Wat doen we?

We starten, stimuleren en ondersteunen ketens van land tot pand. We zorgen dat het telen van vezelgewassen op de juiste plek gebeurt, bij de juiste ondernemers en passend binnen de agrarische dynamiek van een gebied. Hierdoor neemt ook de kans op de stikstofemissie en uitspoeling van nutriënten fors af.

 

Daarnaast dragen we actief bij aan het creëren van de juiste condities waarmee we de kans tot versnelling en opschaling vergroten. Denk daarbij aan het agenderen van belemmeringen, het bedenken van stimulerende maatregelen, het organiseren van middelen en het bieden van actieve ondersteuning in de keten.

 

Het resultaat is dat we daarmee op grote schaal CO2 vastleggen en emissie door de toepassing van CO2-intensieve materialen vermijden.

+
Andere voordelen van de ketens:

Andere voordelen van de ketens:

  • Verduurzamen van de gebouwde omgeving en creëren een gezond leefklimaat.
  • Bijdragen aan een toekomstbestendige agro-sector. Met perspectief op aanvullende verdienmodellen voor boeren in en rondom extensiveringsgebieden.
  • Stimuleren van de regionale en Nederlandse economie.

Wat levert het op?

Building Balance stimuleert en ondersteunt de ontwikkeling van landelijke en regionale ketens tussen boeren, industrie en bouwers. De transparante en zelfstandige ketens produceren natuurlijke grondstoffen die worden verwerkt tot biobased bouwmaterialen. We maken slimme en opschaalbare gewas-product-combinaties die geschikt zijn voor nieuwbouw en renovatie/verduurzaming van gebouwen in Nederland.

We stimuleren onderzoek en maken kennis-, onderzoeks- en certificatiefaciliteiten beschikbaar voor de snel schaalbare gewas-product-combinaties. Innovatievraagstukken rondom de toepassing van andere gewassen en/of producten pakken we samen op met partners.

Ontmoet het team

Loraine Westerneng

Loraine
Westerneng

Regiomanager Noord/Oost & Communicatiemanager

Jan-Willem van de Groep

Jan-Willem
van de Groep

Programmaregisseur

Nicolaas van Everdingen

Nicolaas
van Everdingen

Ketenregisseur Vezelrijk Midden-Brabant

Jeanet van der Woude

Jeanet
van der Woude

Ketenregisseur Flevoland