Building Balance
Wie zijn we?

Over ons
Over ons

Building Balance is een non-profit organisatie die het gebruik van biogrondstoffen in de gebouwde omgeving versneld opschaalt. Samen met de ministeries van LNV, BZK, EZK en I&W voeren we de Nationale Aanpak Biobased Bouwen (NABB) uit. In nauwe samenwerking met acht provincies geven we, aanpalend aan de NABB, uitvoering aan regionale ketenprojecten.  

 

Wat doen we?

We starten, stimuleren en ondersteunen ketens van land tot pand. We creëren vraag naar biobased materiaal in de bouwsector en bij haar opdrachtgevers. We helpen actief de verwerkende industrie met opschalen, certificeren en verbinden hen aan klanten in de bouw en telers van de grondstoffen. We richten ons, daar waar mogelijk en economisch haalbaar, op het toepassen van teelten en reststromen van Nederlandse bodem voor de productie van biobased bouwproducten. We zorgen dat het telen van vezelgewassen op de juiste plek gebeurt, bij de juiste ondernemers en passend binnen de agrarische dynamiek van een gebied. 

 

Daarnaast dragen we actief bij aan het creëren van de juiste marktcondities waarmee we de kans op versnelling en opschaling vergroten. Denk daarbij aan het agenderen van remmende regelgeving, het bedenken van stimulerende maatregelen, het organiseren van middelen om ondernemers de overstap naar biobased te laten maken. 

 

Ons succes meten we af aan een snelle toename van biobased materiaal gebruik in de bouw dat wordt geleverd door tevreden ondernemers in de hele keten. Ze zorgen naast een gezond eigen rendement ook voor vastlegging van CO2 in bouwwerken, afname van de stikstofproblematiek en verbetering van de biodiversiteit, bodem- en waterkwaliteit.

+
Andere voordelen van de ketens:

Andere voordelen van de ketens:

  • Verduurzamen van de gebouwde omgeving en creëren een gezond leefklimaat.
  • Bijdragen aan een toekomstbestendige agro-sector. Met perspectief op aanvullende verdienmodellen voor boeren in en rondom extensiveringsgebieden.
  • Stimuleren van de regionale en Nederlandse economie.

Wat levert het op?

Building Balance stimuleert en ondersteunt de ontwikkeling van landelijke en regionale ketens tussen boeren, industrie en bouwers. De transparante en zelfstandige ketens produceren natuurlijke grondstoffen die worden verwerkt tot biobased bouwmaterialen. We maken slimme en opschaalbare gewas-product-combinaties die geschikt zijn voor verduurzaming van de GWW, nieuwbouw en renovatie van gebouwen in Nederland.

We stimuleren onderzoek en maken kennis-, onderzoeks- en certificatiefaciliteiten beschikbaar voor de snel schaalbare gewas-product-combinaties. Innovatievraagstukken rondom de toepassing van andere gewassen en/of producten pakken we samen op met partners.

Ontmoet het team

Jan-Willem van de Groep

Jan-Willem
van de Groep

Programmaregisseur

Jeanet van der Woude

Jeanet
van der Woude

Ketenregisseur Flevoland

Norbert Schotte

Norbert
Schotte

Activator bouw

Rob de Groot

Rob
de Groot

Activator agrarische sector

Bram Visser

Bram
Visser

Manager Programmabureau