Regionaal ketenproject Zuid-Holland

Zuid-Holland is een kansrijke regio voor het telen van biologische vezels. Ook zijn er diverse reststromen uit de glastuinbouw. Dat komt goed uit, want de provincie heeft grote behoefte aan bouwmaterialen voor de verduurzaming van woningen. Er zijn diverse agrarische en bouwbedrijven, verwerkers, industrie, gemeentes en woningbouwcorporaties die actief aan de slag zijn met biobased materialen. Samen met de Rabobank, provincie Zuid-Holland en vele andere regionale partijen werken we aan het opzetten biobased ketens, van land tot pand. Hieronder worden de verschillende biobased ketens in Zuid-Holland verder uitgelegd.

Heb je interesse om aan te sluiten? Neem dan contact op met onze ketenregisseurs in Zuid Holland: Alexandra Van Zaal, Elisabeth ter Borg of Atto Harsta

Keten Wilgen

Building Balance Zuid-Holland werkt in samenwerking met het Veenweide Informatiecentrum (VIC) en van Aalsburg aan de opschaling en toepassingen van de wilg. De wilg lijkt voor de vele veenweidegebieden in onder andere Zuid-Holland een potentiële kanshebber voor een business model. De wilgenketen wordt ondersteund door het doorbraakproject ‘Wilgen in business’ van de Provincie Zuid-Holland. In dit project wordt onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van wilgenteelt bij verschillende grondwaterstanden en de technische mogelijkheden van wilgentenen als biobased materiaal in de woning- en utiliteitsbouw en infrastructuur. Recent is er bijvoorbeeld een proefveld voor wegen aangelegd waarbij de fundering uit wilgenwiepen bestaat.   

Keten Reststromen uit tuinbouw

Overgebleven stengels, blad, vruchten vormen een grote reststroom van tomatenteelt. De vezels van dit tomatenloof zijn onder meer goed bruikbaar in de productie van plaatmateriaal. Dat is waar dit doorbraakproject ‘Tomatenloof Verbindt’ van de Provincie Zuid-Holland zich op richt. In samenwerking met onder andere samenwerking met SAM panels en Baars & Bloemhoff wordt de lokale glastuinbouw-reststroomketen in Zuid-Holland opgeschaald naar een economisch en ecologisch optimaal plaatmateriaal voor (interieur)bouwprojecten. In 2024 wordt verder gewerkt aan de ontwikkeling van een vervezelingshub en een productielocatie voor glastuinbouw-reststromen met integratie van andere biobased ketens zoals de bermgrasketen waar het grondstoffencollectief zich op richt. 

Keten Zuid-Hollandsche vezelcorporatie

 Een zelfstandig werkende biobased keten van land tot pand brengt ook onzekerheden met zich mee. Daarom is het project de Hollandsche Vezelcorporatie geïnitieerd met diverse doelstellingen, zoals meer inzicht in en het testen van alle schakels in de keten, het identificeren van belemmeringen en financiële risico’s, het onderzoeken van de optimale samenwerkingsvorm (zoals een coöperatie) en het aanpakken van bestuurlijke obstakels. Het uiteindelijke doel is een zelfstandig werkende keten waarin onderzoek, contractering, koolstofcertificaten, risico’s en kansen door alle betrokkenen worden gedragen. 

Op dit moment denken veel verschillende regionale organisaties mee aan de opzet en ontwikkeling van de coöperatie. Onder hen boeren, de Rabobank, bouwers en verwerkers.   

De Hollandsche Vezelcorporatie richt zich op alle vezelgewassen die in Zuid-Holland beschikbaar zijn. We willen kennis, informatie en materieel samenbrengen om tot aanbod van ofwel halffabricaat of eindproduct (inblaasisolatie) te komen en we activeren ook de markt. Hiervoor ondersteunen/trekken wij verschillende initiatieven: 

  • Hennepteelt in Meerkerk
    Agrariër Jan Versluis, de gemeente Vijfheerenlanden, loonwerker HABO, Dijkxhoorn Bouw en bouwbedrijf van Leeuwen onderzoeken gezamenlijk de mogelijkheid tot opschaling van hennepteelt in Zuid-Holland en omstreken.  
  • Inblaascoalitie Project voor Duurzame Renovatie
    Building Balance Zuid-Holland steunt het doorbraakproject ‘Inblaascoalitie’ van de provincie Zuid-Holland. Dit initiatief richt zich op het inblazen van (tarwe-)stro en miscanthus in hellende daken van renovatieprojecten. Dit verbetert de energie-efficiëntie van gebouwen en draagt bij aan een duurzamere toekomst.  Building Balance Zuid-Holland steunt dit project samen met partners zoals Squarewise, Joost van der Waal van Isoleerbewust, VORM, Van Wijnen, Green Village, Natuurplus, Vlok en Takkenkamp.   
  •  Kick-off Groene Hart Koolstofcertificaten:
    Op 25 maart is de aftrap gegeven voor het Groene Hart Koolstofcertificaten-project, waarbij deelnemers van zowel de provincie, gemeente als verwerkingsbedrijven betrokken zijn. Het doel is om te onderzoeken of en hoe koolstofcertificaten kunnen worden opgezet voor het Groene Hart. Hierbij worden vragen beantwoord als: hoe kan dit initiatief vorm krijgen en welke partijen moeten hierbij betrokken worden? De kickoff markeert het begin van een gezamenlijke inspanning om de ecologische voetafdruk van het Groene Hart te verminderen en tegelijkertijd een duurzamere toekomst te bevorderen. Inmiddels zijn projectplannen in de maak voor koolstofcertificaten hennep, reststromen en wilgen.  

Andere inactieven die ondersteund worden door Building Balance Zuid Holland: 

Wilt u meer weten over de Hollandsche Vezelcorporatie en de andere initiatieven die Building Balance ondersteunt? Neem dan contact op met Alexandra Van Zaal, Elisabeth ter Borg of Atto Harsta.