Regionaal ketenproject Zuid-Holland

Zuid-Holland is een kansrijke regio voor het telen van biologische vezels. Ook zijn er diverse reststromen uit de glastuinbouw. Dat komt goed uit, want de provincie heeft grote behoefte aan bouwmaterialen voor de verduurzaming van woningen. Er zijn diverse agrarische en bouwbedrijven, verwerkers, industrie, gemeentes en woningbouwcorporaties die actief aan de slag zijn met biobased materialen. We werken samen met de Rabobank en regionale partijen aan het opzetten van een ketensamenwerking. Heb je interesse om aan te sluiten? Neem dan contact op met Alexandra Van Zaal.