Biobased binnenplaat

In deze keten werken we aan het in kaart te brengen op welke manier we in Nederland een biobased binnenplaat op grote schaal kunnen produceren van grondstoffen van Nederlandse bodem. Wat is er nodig om deze markt in Nederland verder te kunnen opschalen? Waar ligt de grootste behoefte en milieuwinst? Wat staat opschaling daar nu in de weg? Hoe kunnen we die belemmeringen opheffen? Wie wil welke rol spelen in die opschaling?

De ontwikkeling van deze keten doen we in samenwerking met Ecor. Ecor is een fabrikant van een biobased binnenplaat op basis van water en vezels. Samen met een koplopersgroep kijken we naar de toepassingsmogelijkheden plaatmateriaal, aan welke eisen die toepassingsgebieden moeten voldoen om aan te sluiten op de behoefte van de bouwsector en welke schaal nodig is voor een goede businesscase.

Voor deze biobased binnenplaat focussen we op 5 kansrijke toepassingsmogelijkheden: constructie gevel, dak, aftimmerwerk en binnenwanden.

De koplopersgroep bestaat uit: Hendriks Bouw en Ontwikkeling, KnaapenGroep, Lenferink Vastgoedonderhoud, Bolton Groep, Linex Prefab Daksystemen, Heijmans, Dura Vermeer, Geurts, Baars & Bloemhoff, VORM Holding en Bouwcenter Nobel.

Wil je bij deze keten aansluiten? Of heeft u interesse om deze materialen af te nemen? Neem dan contact op met Marjet Rutten.

Keten inblaasisolatie

Inblaasisolatie is een verzamelterm voor losse isolatiematerialen die aangebracht worden via een inblaasmachine. Dit kan zowel in de renovatie als in de industriële woningbouw. Dit is ook mogelijk met biobased materialen, zoals cellulose. Building Balance focust zich erop om inblazen ook mogelijk te maken met Nederlandse vezels (gehakseld of vervezeld), van bijvoorbeeld miscanthus of tarwestro. 

We onderscheiden grofweg 2 routes;

 1. De korte inblaasroute: worden de vezels direct vanaf het land verhakseld en ingeblazen. Dit kan alleen met gewassen die voldoende droog van het land komen en weinig nutriënten (suikers, eiwitten) bevatten. Bijvoorbeeld met Miscanthus, tarwestro en ook deelstroom uit de hennep- en vlasverwerking leent zich hiervoor.  
 2. De lange inblaasroute: Hierbij wordt cellulose als inblaasmateriaal door raffinage gewonnen uit bijvoorbeeld zonnekroon.  

Met Building Balance focussen we op het opschalen van de korte route en onderzoeken we wat de voorwaarden zijn om de lange inblaasroute schaalbaar te maken. Momenteel loopt in Nederland een traject om geproduceerd stro van tarwe en miscanthus te certificeren.  

Waarom inblazen?

 • Ideaal voor holle ruimtes die moeilijk bereikbaar zijn. 
 • Snelle en eenvoudige verwerking. 
 • “One size fits all”; altijd de juiste maat materiaal op het juiste moment bij de hand. 
 • Groot vermogen tot vochtbuffering.  
 • Weinig tot geen aanpassingen nodig in de woning.  
 • Lagere energierekening  
 • Zeer hoog warmtebufferend vermogen; hoog wooncomfort in zomer en winter (dit geldt voor alle biobased isolatiematerialen).  
 • Geluidsisolerend. 
 • Milieuvriendelijk: energiezuinige productie, geen giftige stoffen en volledig recyclebaar.  

NEN Norm

Er bestaat inmiddels een NEN norm voor inblaasisolatie.

Lees meer over de kengetallen van inblazen van cellulose.

Boeren voor Biobased Bouwen

De keten Boeren voor Biobased Bouwen werkt aan het opzetten van een ketensamenwerking voor biobased bouwmaterialen. Hierbij gaat het om het verbouwen van teeltgewassen, het verwerken van deze gewassen tot biobased bouwmaterialen en de toepassing van deze producten in Regio Stedendriehoek. Building Balance is aanjager en partner in het project. 

Biobased (ver)bouwen – Salland 

Salland is een kansrijke regio voor het telen van biologische vezels. Er is een grote, actieve agrarische sector die al nadenkt over toekomstperspectieven voor de landbouwtransitie. Ook werken er al diverse bedrijven met biobased materialen.  De regio heeft bovendien ook zelf behoefte aan bouwmateriaal voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving en nieuw vastgoed. Salland Loont, Rabobank Midden/Oost en Building Balance hebben in Salland de handen ineengeslagen en het project Biobased bouwen Salland opgezet.

Samen Biobased Bouwen

In de Achterhoek is grote behoefte aan bouwmaterialen voor de verduurzaming van woningen. Samen Biobased Bouwen richt zich op een complete en goed samenwerkende keten in deze regio. Een keten voor de ontwikkeling, productie en toepassing van biobased bouwmaterialen. Building Balance is mede-initiatiefnemer en projectpartner van deze keten.

Twentse Bouwboeren

De bodem- en waterkwaliteit verbeteren, duurzame bouwmaterialen produceren en een verdienmodel creëren voor de Twentse boer: het kan allemaal tegelijkertijd. Met biobased bouwen! Traditionele bouwmaterialen zijn namelijk goed vervangbaar door materialen met grondstoffen uit landbouwgewassen, zoals vezelhennep, stro en olifantsgras. Het opzetten van een eerlijke regionale keten biedt dus kansen voor boer én bouw. Building Balance, de Land Bouwers, Rabobank Twente/Achterhoek en Waterschap Vechtstromen hebben samen het project Twentse bouwboeren opgezet. De vezelgewassen worden in Twente geteeld en verwerkt tot biobased bouwmaterialen.

Ons doel

Twentse Bouwboeren ziet biobased bouwen als een kans voor het opzetten van een eerlijke regionale keten. Het team focust zich met dit project op het bij elkaar brengen van de agrarische sector en de bouw. In de duurzame keten wordt er regionaal gewerkt, regionaal toegepast én gunnen partners elkaar wat. Zo ontstaat er ook een eerlijke prijs voor de boer. En de impact op het milieu? Dat is met biobased bouwen ook aanzienlijk kleiner.

Vezelhennepketen

Building Balance ziet veel kansen voor vezelhennep. Het gewas past uitstekend binnen het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid. Maar dat is nog niet alles. Als vezelhennep op de juiste manier is verwerkt, is het geschikt als primaire (en secundaire), natuurlijke grondstof voor heel veel producten. Ook groeit vezelhennep zonder chemische bestrijdingsmiddelen, kunstmest en aanvullende water. Tot slot nog een extra groot pluspunt: het gewas neemt tijdens de groei veel CO2 op.

De inmiddels goedgekeurde en vastgestelde CO2-propositie van GreenInclusive zorgt ervoor dat telers een aanvullende vergoeding kunnen ontvangen voor de teelt van vezelhennep. Deze CO2-propositie dient als voorbeeld voor andere gewas-productcombinaties waaraan wordt gewerkt. 

Wat zijn de mogelijkheden van vezelhennep?

Van de vezels van de plant kunnen natuurlijke isolatie(matten) worden gemaakt. Perfect als alternatief voor milieubelastende isolatiematerialen zoals glas- en steenwol. Hennepisolatie voldoet aan de Europese bouwcertificering en wordt al in andere Europese landen toegepast..

Ook in Nederland telen steeds meer agrariërs het gewas. Melkveehouders en akkerbouwers doen dat vanwege de uitstekende opbrengst. Omdat de infrastructuur er al is, hoeven zij bovendien geen aanvullende investeringen te doen of extra arbeid te verrichten om het gewas te telen.

Building Balance helpt deze en andere Nederlandse agrariërs door de vraag naar natuurlijke isolatiematerialen verder te stimuleren zodat de vraag naar grondstoffen verder wordt aangejaagd. Zo kan er meer CO2 worden vastgelegd in bouwproducten en zijn de agrariërs verzekerd van een aanvullend en stabiel inkomen.