Boeren voor Biobased Bouwen

De keten Boeren voor Biobased Bouwen werkt aan het opzetten van een ketensamenwerking voor biobased bouwmaterialen. Hierbij gaat het om het verbouwen van teeltgewassen, het verwerken van deze gewassen tot biobased bouwmaterialen en de toepassing van deze producten in Regio Stedendriehoek. Building Balance is aanjager en partner in het project. 

Biobased (ver)bouwen – Salland 

Salland is een kansrijke regio voor het telen van biologische vezels. Er is een grote, actieve agrarische sector die al nadenkt over toekomstperspectieven voor de landbouwtransitie. Ook werken er al diverse bedrijven met biobased materialen.  De regio heeft bovendien ook zelf behoefte aan bouwmateriaal voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving en nieuw vastgoed. Salland Loont, Rabobank Midden/Oost en Building Balance hebben in Salland de handen ineengeslagen en het project Biobased bouwen Salland opgezet.

Samen Biobased Bouwen

In de Achterhoek is grote behoefte aan bouwmaterialen voor de verduurzaming van woningen. Samen Biobased Bouwen richt zich op een complete en goed samenwerkende keten in deze regio. Een keten voor de ontwikkeling, productie en toepassing van biobased bouwmaterialen. Building Balance is mede-initiatiefnemer en projectpartner van deze keten.

Twentse Bouwboeren

De bodem- en waterkwaliteit verbeteren, duurzame bouwmaterialen produceren en een verdienmodel creëren voor de Twentse boer: het kan allemaal tegelijkertijd. Met biobased bouwen! Traditionele bouwmaterialen zijn namelijk goed vervangbaar door materialen met grondstoffen uit landbouwgewassen, zoals vezelhennep, stro en olifantsgras. Het opzetten van een eerlijke regionale keten biedt dus kansen voor boer én bouw. Building Balance, de Land Bouwers, Rabobank Twente/Achterhoek en Waterschap Vechtstromen hebben samen het project Twentse bouwboeren opgezet. De vezelgewassen worden in Twente geteeld en verwerkt tot biobased bouwmaterialen.

Ons doel

Twentse Bouwboeren ziet biobased bouwen als een kans voor het opzetten van een eerlijke regionale keten. Het team focust zich met dit project op het bij elkaar brengen van de agrarische sector en de bouw. In de duurzame keten wordt er regionaal gewerkt, regionaal toegepast én gunnen partners elkaar wat. Zo ontstaat er ook een eerlijke prijs voor de boer. En de impact op het milieu? Dat is met biobased bouwen ook aanzienlijk kleiner.