Regionaal ketenproject West-Brabant

West-Brabant werkt aan toekomstperspectief, vanuit haar plantaardige verleden en DNA. Building Balance werkt in deze regio samen met Rabobank, REWIN, Circulair bouwen Zeeland, Impuls Zeeland en Regio West-Brabant (RWB) aan de verduurzaming van (sociale) woningbouw en aan een nieuw verdienvermogen voor de boeren, verwerkende industrie en de bouwsector. Commitment van woningcorporaties zorgt voor een gegarandeerde afzet van biobased isolatiemateriaal en geeft een boost aan deze nieuwe, schone economie. Met een sterk plantaardig DNA en wortels in de agrofood-sector, kan West-Brabant weleens een sleutelrol gaan spelen in het telen en produceren van bouwmaterialen.

Wilt u meer weten over deze regionale keten in West-Brabant? Neem dan contact op met Mark Kok, onze ketenregisseur in West-Brabant via mark@buildingbalance.eu 

Vezelrijk Midden-Brabant

In het ketenproject Vezelrijk Midden-Brabant bereiden melkveehouders zich voor op het telen van vezelhennep, zonnekroon, sorghum en miscanthus. Samen met Waterschap de Dommel wordt een eerste akker ingericht met Lisdodde. Dicht bij de Bergsche Maas wordt onderzocht wat de gevolgen zijn voor vernatting. De trekkers van deze keten zijn Rabobank, Agrarisch Collectief en Building Balance.

Zuidoost-Brabant Verbouwt Natuurlijk Samen

In de keten Zuid Oost Brabant Verbouwt Natuurlijk werken grote akkerbouwers en enkele loonwerkers samen aan biobased materiaalgebruik. De keten is samen met de Rabobank opgezet. Met succes, want inmiddels zetten Brabantse boeren 160 hectare stro, vlas, vezelhennep en sorghum in om de keten op gang te helpen. Dertien corporaties en drie regionale bouwbedrijven maken zich hard voor de afname van de gewassen. De dertien MRE corporaties zijn zelfs een stapje verder gegaan. Zij ondertekenden de Commitment Verklaring Van Land tot Pand om versneld in 5 jaar naar 100% (waar mogelijk) biobased materiaalgebruik te komen.