Regionaal ketenproject Limburg

Ketens van land tot pand dragen bij aan diverse maatschappelijke en regionale doelen en uitdagingen op het gebied van water, bodem, klimaat, landbouw en woningbouw. Het telen van vezelgewassen leidt tot een verbetering van de bodem- en waterkwaliteit en tot nieuwe verdienmodellen voor agrariƫrs (zowel voor melkveehouders als akkerbouwers).

Daarnaast kent Limburg een grote bouw- en renovatieopgave die niet gehaald kan worden als alleen de gangbare (en milieubelastende) bouwmaterialen gebruikt blijven worden. Biobased bouwmaterialen uit eigen Nederland zijn een duurzaam alternatief. Het grote voordeel is dat ze CO2 vastleggen en tegelijkertijd bijdragen aan een nieuw economisch en ecologisch perspectief voor Limburg. Samen met de LLTB, Platform Nieuwe Teelten, LIOF, de provincie Limburg en de Rabobank bouwt Building Balance in Limburg aan de keten van Land tot Pand.

Heb je interesse om aan te sluiten? Neem dan contact op met Eppo Timmer, Frank Kusters of Serge van de Berg.