Regionaal ketenproject Friesland

Vereniging Circulair Friesland heeft de ambitie om in 2025 de meest circulaire regio van Europa te zijn. Dit doen ze door actief samen te werken met meer dan 140 bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen en (maatschappelijke) organisaties. Aan de Versnellingstafel Biobased Fryslân werkt Building Balance samen met Circulair Friesland, provincie Friesland, Rabobank, gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen aan het opschalen van de biobased (land)bouweconomie in Friesland.