Vezelhennepketen

Building Balance ziet veel kansen voor vezelhennep. Het gewas past uitstekend binnen het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid. Maar dat is nog niet alles. Als vezelhennep op de juiste manier is verwerkt, is het geschikt als primaire (en secundaire), natuurlijke grondstof voor heel veel producten. Ook groeit vezelhennep zonder chemische bestrijdingsmiddelen, kunstmest en aanvullende water. Tot slot nog een extra groot pluspunt: het gewas neemt tijdens de groei veel CO2 op.

De inmiddels goedgekeurde en vastgestelde CO2-propositie van GreenInclusive zorgt ervoor dat telers een aanvullende vergoeding kunnen ontvangen voor de teelt van vezelhennep. Deze CO2-propositie dient als voorbeeld voor andere gewas-productcombinaties waaraan wordt gewerkt. 

Wat zijn de mogelijkheden van vezelhennep?

Van de vezels van de plant kunnen natuurlijke isolatie(matten) worden gemaakt. Perfect als alternatief voor milieubelastende isolatiematerialen zoals glas- en steenwol. Hennepisolatie voldoet aan de Europese bouwcertificering en wordt al in andere Europese landen toegepast..

Ook in Nederland telen steeds meer agrariërs het gewas. Melkveehouders en akkerbouwers doen dat vanwege de uitstekende opbrengst. Omdat de infrastructuur er al is, hoeven zij bovendien geen aanvullende investeringen te doen of extra arbeid te verrichten om het gewas te telen.

Building Balance helpt deze en andere Nederlandse agrariërs door de vraag naar natuurlijke isolatiematerialen verder te stimuleren zodat de vraag naar grondstoffen verder wordt aangejaagd. Zo kan er meer CO2 worden vastgelegd in bouwproducten en zijn de agrariërs verzekerd van een aanvullend en stabiel inkomen.