Regionaal ketenproject Flevoland

Flevoland heeft de ambitie om binnen 7 jaar 40.000 woningen zo duurzaam mogelijk te bouwen. Het gebruik van lokaal geproduceerde circulaire materialen en strobouw staan hoog op de agenda.  Building Balance begeleidt de opbouw van een strobouwketen van land tot pand. De focus ligt op het opschalen van een prototype productielijn naar een pilotfabriek voor prefab stro-elementen en concepten voor seriematige woningen. Inzet is om de toegevoegde waarde van akkerbouwers in de productie zo groot mogelijk te maken. Daarnaast is er een keten in opbouw van multipurpose vezelgewassen, die start met het telen en verwerken van vlas. Meer weten? Neem dan contact op met Jeanet van der Woude of Dominique Vosmaer.