Zuidoost-Brabant Verbouwt Natuurlijk Samen

Zuidoost-Brabant Verbouwt Natuurlijk Samen
Zuidoost-Brabant Verbouwt Natuurlijk Samen

In de keten Zuid Oost Brabant Verbouwt Natuurlijk werken grote akkerbouwers en enkele loonwerkers samen aan biobased materiaalgebruik. De keten is samen met de Rabobank opgezet. Met succes, want inmiddels zetten Brabantse boeren 160 hectare stro, vlas, vezelhennep en sorghum in om de keten op gang te helpen. Dertien corporaties en drie regionale bouwbedrijven maken zich hard voor de afname van de gewassen. De dertien MRE corporaties zijn zelfs een stapje verder gegaan. Zij ondertekenden de Commitment Verklaring Van Land tot Pand om versneld in 5 jaar naar 100% (waar mogelijk) biobased materiaalgebruik te komen.

Neem contact op met de ketenregisseurs

Rob Bogaarts

Rob
Bogaarts

Activator corporaties & Ketenregisseur Zuidoost-Brabant

Harold van de Ven

Harold
van de Ven

Ketenregisseur Brabant

Building Balance

Meer weten?

Neem contact met ons op via info@buildingbalance.eu