Van Polder tot Pand – vruchtbare bodem voor boer en bouw

Van Polder tot Pand – vruchtbare bodem voor boer en bouw
Van Polder tot Pand – vruchtbare bodem voor boer en bouw

Flevoland heeft de ambitie om voor 2030 tienduizenden woningen te bouwen en renoveren, gebouwen te isoleren en groot onderhoud te plegen aan bruggen, viaducten en wegen. Een flinke uitdaging, maar ook dé kans om duurzame, biobased bouwmaterialen te (gaan) gebruiken. Als landbouwprovincie bij uitstek, met veel ruimte, verkeren we hier in de unieke positie om eigen bouwmaterialen te telen en een verwerkende industrie op te zetten.

Hierdoor ontstaat perspectief voor de gehele keten van agrariër tot verwerker en bouwer. Samen werken, leren en stimuleren binnen die keten is de sleutel tot vaart. We zijn al begonnen!

Platform Van Polder tot Pand

Het platform Van Polder tot Pand gaat het ‘samen idealen realiseren’ versnellen. Het helpt dat in Flevoland het motto geldt: Wat we willen, maken we zelf!

Het platform is een on- en offline plek voor (potentiële) ketenpartners om elkaar te vinden, inspireren en biobased samenwerkingsverbanden te smeden. Innovatief ondernemerschap is nodig van agrariër tot woningcorporatie, van overheid tot onderwijsinstelling, van landbouwadviseur tot architect en van vezelverwerker tot bouwonderneming.

De korte lijnen in Flevoland maken het mogelijk om samen te werken aan een toekomstbestendige bouwomgeving.

Wil je betrokken raken?

Neem gerust contact op met Jeanet van der Woude: jeanet@buildingbalance.eu
Ook is er een LinkedIn-groep Van Polder tot Pand waar je lid van kunt worden!

Over de kernpartners

Building Balance Flevoland is initiatiefnemer van het platform Van Polder tot Pand. Voor het opbouwen van ketens van polder tot pand ligt onze focus op de strobouwketen: het opschalen van het gebruik van gehakseld stro als inblaas(isolatie)materiaal en van geperst stro in de prefab bouw. Daarnaast richten we ons op ketenontwikkeling met vlas als startpunt.
Er wordt al vlas geteeld in Flevoland. De lange vezel gaat naar de textielindustrie, de korte vezel en scheven kunnen prima verwerkt worden tot bouwmateriaal. Dat laatste gebeurt nu nog niet, maar dat is wel de inzet. Ook is Building Balance betrokken bij de Flevolandse projecten die vallen binnen het NGF-programma Toekomstbestendige Leefomgeving.

Horizon is de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Flevoland. Met onze kennis, ons netwerk en kapitaal stellen wij Flevolandse ondernemers in staat om gezond door te groeien. We focussen ons op de grondstoffentransitie, de voedseltransitie en de energietransitie. Binnen de grondstoffentransitie willen we de kringloop van materialen bij Flevolandse ondernemers verbeteren en ze stimuleren om hun grondstoffen zo lang mogelijk in de productieketen te houden. Biobased bouwen is hierin een van de thema’s waar Horizon zich op richt. We verbinden partijen in de grondstoffenketen tot sterke netwerken, waardoor we bijdragen aan de Circulaire Economie van de Omgevingsvisie ‘FlevolandStraks’.

Provincie Flevoland: Landbouw en wonen zijn de pijlers waarop Flevoland ooit is gebouwd. Het is ons als innovatieprovincie op het lijf geschreven om die fundamenten uit het verleden verder door te ontwikkelen naar de toekomst. Waar een deel van Flevoland ooit is ontworpen voor de voedselvoorziening van Nederland, dienen nieuwe kansen en mogelijkheden zich aan. We denken bijvoorbeeld dat de bouwsector een belangrijke nieuwe afzetmarkt kan worden voor onze agrariërs. Natuurlijke materialen als hout, hennep, stro, vlas en zeewier kunnen helpen om de woningbouwopgave op een duurzame manier uit te voeren. Als provincie willen we kijken hoe we biobased bouwen verder kunnen aanjagen. Met Van Polder tot Pand kunnen we zowel de woningbouw als de agrarische sector een duurzame impuls geven.

Rabobank heeft zich gecommitteerd aan de klimaatdoelen van Parijs. Dat betekent dat de bank zich onder andere inzet voor duurzame bouw. Nederland staat voor verschillende uitdagingen, zoals het realiseren van een volledig circulaire economie in 2050 en het verduurzamen van de landbouwsector. Biobased bouwen kan hierbij helpen. Daarom werken we samen met Building Balance aan het opzetten van een biobased keten tussen boeren, verwerkers en bouwers in Flevoland.

Ontmoet het team

Jeanet van der Woude

Jeanet
van der Woude

Ketenregisseur Flevoland

Dominique Vosmaer

Dominique
Vosmaer

Ketenregisseur Flevoland

Building Balance

Meer weten?

Neem contact met ons op via info@buildingbalance.eu