Regionaal ketenproject Noord-Holland

In de regio Noord-Holland wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling en van een regionale keten. Building Balance zoekt daarvoor aansluiting met regionale partijen in de hele keten van land tot pand: van de productie van gewassen tot de toepassing van biobased materialen in de bouw.

Wilt u meer weten over de werkzaamheden van Building Balance in Noord-Holland? Neem dan contact op met onze Programmaregisseur, Jasper van den Munckhof via: Jasper@buildingbalance.eu

Regionaal ketenproject Friesland

Vereniging Circulair Friesland heeft de ambitie om in 2025 de meest circulaire regio van Europa te zijn. Dit doen ze door actief samen te werken met meer dan 140 bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen en (maatschappelijke) organisaties. Aan de Versnellingstafel Biobased Fryslân werkt Building Balance samen met Circulair Friesland, provincie Friesland, Rabobank, gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen aan het opschalen van de biobased (land)bouweconomie in Friesland.

Regionaal ketenproject Drenthe

In de provincie Drenthe is Building Balance aan de slag met het opzetten van een regionale ketensamenwerking. We werken daarin samen met regionale partijen in de hele keten van land tot pand: van de productie van gewassen tot de toepassing van biobased materialen in de bouw.

Wilt u meer weten over de werkzaamheden van Building Balance in Drenthe? Neem dan contact op met onze Regiomanager Noord/Oost, Loraine Westerneng via: Loraine@buildingbalance.eu

Regionaal ketenproject Groningen

In de provincie Groningen is Building Balance aan de slag met het opzetten van een regionale ketensamenwerking. We werken daarin samen met regionale partijen in de hele keten van land tot pand: van de productie van gewassen tot de toepassing van biobased materialen in de bouw.

Wilt u meer weten over de werkzaamheden van Building Balance in Groningen? Neem dan contact op met onze Regiomanager Noord/Oost, Loraine Westerneng via: Loraine@buildingbalance.eu

Regionaal ketenproject West-Brabant

West-Brabant werkt aan toekomstperspectief, vanuit haar plantaardige verleden en DNA. Building Balance werkt in deze regio samen met Rabobank, REWIN, Circulair bouwen Zeeland, Impuls Zeeland en Regio West-Brabant (RWB) aan de verduurzaming van (sociale) woningbouw en aan een nieuw verdienvermogen voor de boeren, verwerkende industrie en de bouwsector. Commitment van woningcorporaties zorgt voor een gegarandeerde afzet van biobased isolatiemateriaal en geeft een boost aan deze nieuwe, schone economie. Met een sterk plantaardig DNA en wortels in de agrofood-sector, kan West-Brabant weleens een sleutelrol gaan spelen in het telen en produceren van bouwmaterialen.

Wilt u meer weten over deze regionale keten in West-Brabant? Neem dan contact op met Mark Kok, onze ketenregisseur in West-Brabant via mark@buildingbalance.eu 

Regionaal ketenproject Utrecht

Wilt u meer weten over deze regionale keten in Utrecht? Neem dan contact op met onze ketenregisseurs in Utrecht Nienke BinnendijkMarieke van Loon of Thijs Müller.

Regionaal ketenproject Limburg

Ketens van land tot pand dragen bij aan diverse maatschappelijke en regionale doelen en uitdagingen op het gebied van water, bodem, klimaat, landbouw en woningbouw. Het telen van vezelgewassen leidt tot een verbetering van de bodem- en waterkwaliteit en tot nieuwe verdienmodellen voor agrariërs (zowel voor melkveehouders als akkerbouwers).

Daarnaast kent Limburg een grote bouw- en renovatieopgave die niet gehaald kan worden als alleen de gangbare (en milieubelastende) bouwmaterialen gebruikt blijven worden. Biobased bouwmaterialen uit eigen Nederland zijn een duurzaam alternatief. Het grote voordeel is dat ze CO2 vastleggen en tegelijkertijd bijdragen aan een nieuw economisch en ecologisch perspectief voor Limburg. Samen met de LLTB, Platform Nieuwe Teelten, LIOF, de provincie Limburg en de Rabobank bouwt Building Balance in Limburg aan de keten van Land tot Pand.

Heb je interesse om aan te sluiten? Neem dan contact op met Eppo Timmer, Frank Kusters of Serge van de Berg.

Regionaal ketenproject Flevoland

Flevoland heeft de ambitie om binnen 7 jaar 40.000 woningen zo duurzaam mogelijk te bouwen. Het gebruik van lokaal geproduceerde circulaire materialen en strobouw staan hoog op de agenda.  Building Balance begeleidt de opbouw van een strobouwketen van land tot pand. De focus ligt op het opschalen van een prototype productielijn naar een pilotfabriek voor prefab stro-elementen en concepten voor seriematige woningen. Inzet is om de toegevoegde waarde van akkerbouwers in de productie zo groot mogelijk te maken. Daarnaast is er een keten in opbouw van multipurpose vezelgewassen, die start met het telen en verwerken van vlas. Meer weten? Neem dan contact op met Jeanet van der Woude of Dominique Vosmaer.

Regionaal ketenproject Zuid-Holland

Zuid-Holland is een kansrijke regio voor het telen van biologische vezels. Ook zijn er diverse reststromen uit de glastuinbouw. Dat komt goed uit, want de provincie heeft grote behoefte aan bouwmaterialen voor de verduurzaming van woningen. Er zijn diverse agrarische en bouwbedrijven, verwerkers, industrie, gemeentes en woningbouwcorporaties die actief aan de slag zijn met biobased materialen. We werken samen met de Rabobank en regionale partijen aan het opzetten van een ketensamenwerking. Heb je interesse om aan te sluiten? Neem dan contact op met Alexandra Van Zaal.

Vezelrijk Midden-Brabant

In het ketenproject Vezelrijk Midden-Brabant bereiden melkveehouders zich voor op het telen van vezelhennep, zonnekroon, sorghum en miscanthus. Samen met Waterschap de Dommel wordt een eerste akker ingericht met Lisdodde. Dicht bij de Bergsche Maas wordt onderzocht wat de gevolgen zijn voor vernatting. De trekkers van deze keten zijn Rabobank, Agrarisch Collectief en Building Balance.