CLM rapport vlas en hennep

Onderzoek van CLM Onderzoek en Advies naar de bijdrage van vlas en hennep aan milieu- en klimaatdoelstellingen van het toekomstig EU-landbouwbeleid.