Handleiding biobased verduurzamen van bestaande bouw

OnderhoudNL en Building Balance verzamelden en onderzochten samen met koplopende onderhoudsbedrijven biobased oplossingen voor renovatieprojecten. Hoe presteren biobased materialen technisch, financieel en qua milieuwinst? En wat betekent het voor de bewoner? De resultaten leest u in deze brochure. Voor 15 veelvoorkomende onderhoudsingrepen zijn steeds twee biobased alternatieven opgenomen.
Handleiding biobased verduurzamen van bestaande bouw.pdf

Woningbouw in hout: Handboek voor corporaties

Houtbouw biedt mooie kansen voor diverse beleidsopgaven en wordt steeds concurrerender. Biobased bouwen wordt vanuit beleid gestimuleerd. Tegelijkertijd s is het voor opdrachtgevers nog steeds veel pionieren, en maakt woningbouw in hout minder dan 5% van de bouw uit. Aandacht vragen, ervaringen uitdragen en kennis delen zijn hard dus nodig. De Brabantse Lente corporaties hebben ervaring opgedaan, die zij als koplopers graag willen delen in dit handboek. De scope van de publicatie is grondgebonden woningen en appartementen met maximaal zes bouwlagen. Dat sluit aan bij de woning voorraad van corporaties.

De publicatie Woningbouw in hout is ontwikkeld in het kader van de Buyer Group Houtbouw. De Buyer Groups bouw worden gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en maken deel uit van het Buyer Group Programma van PIANOo en Rijkswaterstaat.

Gewassendocument oktober 2023

In het gewassendocument vindt u een overzicht van kansrijke vezelgewassen en hun eigenschappen. Dit document wordt per kwartaal geüpdatet met nieuwe, relevante informatie.

Handboek biobased na-isoleren daken

In het handboek biobased na-isoleren staan tips, een concreet stappenplan en zes bouwdetails om het dak duurzaam na te isoleren met biobased materialen van eigen bodem. Biobased isolatiematerialen hebben unieke kenmerken, in de verwerking én het comfort. Deze uitgave geeft zeven redenen om voor Ecologische isolatie te kiezen en een overzicht van de mogelijke materialen. Daarnaast vindt u een concreet stappenplan voor een optimale uitvoering en kwaliteit van het binnenzijdig na-isolatie van het dak.

 

Na-isoleren is een complexe opgave. Vooral omdat elk bouwtijdperk zijn eigen specifieke opbouwdetails heeft. In het handboek wordt daarom onderscheid gemaakt tussen de na-isolatie van jaren ‘50–’70 woningen en jaren ‘80–’90 woningen. Hieronder vindt u de losse detailtekeningen per bouwtijdperk:

 

BB Jaren 50 daknok detailtekening
BB Jaren 50 dakvoet detailtekening
BB Jaren 50 woningscheidende wand detailtekening
BB Jaren 90 daknok detailtekening BB Jaren  90 dakvoet detailtekening
BB Jaren 90 woningscheidende wand detailtekening

 

Het handboek Biobased na-isoleren is een uitgave van Building Balance.

Handboek Vezelhennep – van teeltplan tot producten

In het  Handboek vezelhennepteelt, -verwerking en -toepassingen worden de belangrijkste aspecten van de hennepteelt tot en met de verwerking tot producten besproken. Dit onderzoek is uitgevoerd door Wageningen Food & Biobased Research, HempFlax, Ekoboerderij De Lingehof, Giesen Crop Research, Saxion, HOGENT, gesubsidieerd en gefinancierd door Stichting TKI Agri&Food.

Factsheet – Reststromen paprika- en tomatenteelt

Factsheet verwerking reststromen uit de paprika- en tomatenteelt tot biobased bouwmateriaal. Dit onderzoek is uitgevoerd door De Natuurverdubbelaars, in opdracht van Building Balance

CLM rapport vlas en hennep

Onderzoek van CLM Onderzoek en Advies naar de bijdrage van vlas en hennep aan milieu- en klimaatdoelstellingen van het toekomstig EU-landbouwbeleid.