Nationale Aanpak Biobased Bouwen

Dit rapport beschrijft de doelen, activiteiten en organisatie die nodig zijn om de markt voor biogrondstoffen in de bouw snel op te schalen.

 

De Nationale Aanpak Biobased Bouwen (NABB) heeft als doel een nieuwe nationale markt te creëren voor de grootschalige teelt, verwerking en toepassing van biobased bouwmaterialen. Dit initiatief is een samenwerking tussen vier ministeries in Nederland: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Economische Zaken en Klimaat (EZK), en Infrastructuur en Waterstaat (I&W). Building Balance is de uitvoeringsorganisatie van dit plan en gaat gericht aan de slag met het opzetten en ondersteunen van biobased ketens.

Handboek Vezelhennep – van teeltplan tot producten

In het  Handboek vezelhennepteelt, -verwerking en -toepassingen worden de belangrijkste aspecten van de hennepteelt tot en met de verwerking tot producten besproken. Dit onderzoek is uitgevoerd door Wageningen Food & Biobased Research, HempFlax, Ekoboerderij De Lingehof, Giesen Crop Research, Saxion, HOGENT, gesubsidieerd en gefinancierd door Stichting TKI Agri&Food.

BIOBASED BITES #5 – Plaatmateriaal

Deze biobased lunchtalk gaat in op het onderwerp plaatmateriaal. Biobased Bited zijn een samenwerking tussen het Woningbouwatelier en PRICE. Deze factsheet is tot stand gekomen uit de Buyer Group Biobased Bouwmaterialen 2021-2022.