Nationale Aanpak Biobased Bouwen

Dit rapport beschrijft de doelen, activiteiten en organisatie die nodig zijn om de markt voor biogrondstoffen in de bouw snel op te schalen.

 

De Nationale Aanpak Biobased Bouwen (NABB) heeft als doel een nieuwe nationale markt te creëren voor de grootschalige teelt, verwerking en toepassing van biobased bouwmaterialen. Dit initiatief is een samenwerking tussen vier ministeries in Nederland: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Economische Zaken en Klimaat (EZK), en Infrastructuur en Waterstaat (I&W). Building Balance is de uitvoeringsorganisatie van dit plan en gaat gericht aan de slag met het opzetten en ondersteunen van biobased ketens.

Gewassendocument oktober 2023

In het gewassendocument vindt u een overzicht van kansrijke vezelgewassen en hun eigenschappen. Dit document wordt per kwartaal geüpdatet met nieuwe, relevante informatie.

Handboek Vezelhennep – van teeltplan tot producten

In het  Handboek vezelhennepteelt, -verwerking en -toepassingen worden de belangrijkste aspecten van de hennepteelt tot en met de verwerking tot producten besproken. Dit onderzoek is uitgevoerd door Wageningen Food & Biobased Research, HempFlax, Ekoboerderij De Lingehof, Giesen Crop Research, Saxion, HOGENT, gesubsidieerd en gefinancierd door Stichting TKI Agri&Food.

BIOBASED BITES #7 – Stro

Deze biobased lunchtalk gaat in op het onderwerp stro. Biobased Bited zijn een samenwerking tussen het Woningbouwatelier en PRICE.

BIOBASED BITES #6 – Hennep

Deze biobased lunchtalk gaat in op het onderwerp hennep. Biobased Bited zijn een samenwerking tussen het Woningbouwatelier en PRICE.

BIOBASED BITES #3 – Mycelium

Deze biobased lunchtalk gaat in op het onderwerp mycelium. Biobased Bited zijn een samenwerking tussen het Woningbouwatelier en PRICE

Factsheet – Reststromen paprika- en tomatenteelt

Factsheet verwerking reststromen uit de paprika- en tomatenteelt tot biobased bouwmateriaal. Dit onderzoek is uitgevoerd door De Natuurverdubbelaars, in opdracht van Building Balance

CLM rapport vlas en hennep

Onderzoek van CLM Onderzoek en Advies naar de bijdrage van vlas en hennep aan milieu- en klimaatdoelstellingen van het toekomstig EU-landbouwbeleid.