Renovatiedetails – Bestaande constructieonderdelen

In de renovatiedetails van de biobased bouwdetails worden soms bestaande constructies opgenomen die met de renovatie niet of nauwelijks worden aangepast. Hieronder zijn de wettelijke minimumregels en de prestaties hiervan nader toegelicht.

Bestaande bouwmuur, steens metzelwerk

In veel oudere bestaande woningen vind je bouwmuren tussen twee woningen, gemaakt uit steens baksteenmetselwerk. Een dergelijke bestaande bouwmuur zal aan beide zijden meestal voorzien zijn van een gladde afwerking van binnenpleisterwerk,. Op zolder is dat niet altijd zo. Een pleisterafwerking draagt bij aan het voorkomen van kleine openingen in de bouwmuur tussen de twee woningen waardoor geluid, luchtstroming en geuruitwisseling tussen woningen verder wordt voorkomen.

Figuur 3: Bouwmuur, steens metselwerk 

Wettelijke regels
Tussen twee bestaande woningen, die voor 1992 (invoering Bouwbesluit) zijn gebouwd, geldt een beperkt aantal wettelijke regels bij verbouw en renovatie. 

 1. Brandveiligheid
  De bouwmuur tussen de woningen moet ten minste 20 minuten brandwerend zijn. Een steens bouwmuur haalt eenvoudig een brandwerendheid van 60 minuten. Indien vloer- of dakbalken zijn opgelegd in de muur, moeten de openingen echter wel volledig zijn afgedicht met een mortel of met een onbrandbare wolisolatie. Ook ter plaatse van aansluitingen op vloeren, gevels en daken moeten de aansluitingen volledig zijn afgedicht. Als bij renovatie van de gevel of het dak blijkt dat de aansluiting naar de buren openingen bevat, moeten die eerst brand- en rookwerend worden afgedicht voordat met de gevel- of dakrenovatie verder kan worden gegaan.
 2. Geluidwering
  Voor de geluidwering tussen twee bestaande woningen gelden geen wettelijke regels. Uiteraard levert het wel extra woonkwaliteit op als geluidwerende maatregelen worden getroffen ter plaatse van de bouwmuur.

Prestaties
De volgende prestaties zijn bij toepassing van deze bouwmuurconstructie in de biobased bouwdetails als uitgangpunt gehanteerd:
Wbd > 30 minuten
RA,tr ≥ 50 dB

Bestaande spouwmuur, nageïsoleerd

In veel oudere bestaande woningen van voor 1975 vind je ongeïsoleerde gemetselde spouwmuren als gevel. Dergelijke gevels bestaan uit een buitenspouwblad van schoon gevelmetselwerk, een luchtspouw en een binnenspouwblad van vuil metselwerk. In de renovatiedetails wordt ervan uitgegaan dat dergelijke gevels ten minste worden nageïsoleerd door toepassing van een inblaasisolatie. Hiervoor zijn verschillende producten op de markt die ongevoelig zijn voor vocht. Isolatiematerialen afkomstig van plantaardige vezels zijn over het algemeen wel gevoelig voor vocht en daarom niet geschikt voor toepassing als inblaasisolatie in een bestaande spouw. 

Figuur 4: Bestaande spouwmuur, nageïsoleerd 

Voor meer informatie over het naïsoleren van luchtspouwen, zie link.

 1. Wettelijke regels
  Bij verbouw en renovatie gelden geen specifieke regels voor bestaande buitengevels. Wel dient de buitengevel waterdicht te zijn en te blijven, ook na renovatie. Indien een bestaande spouwmuur niet geïsoleerd wordt terwijl aansluitende gevels en daken wel geïsoleerd worden, bestaat kans op zogenaamde koudebruggen.
 2. Prestaties
  De volgende prestaties zijn bij toepassing van deze gevelconstructie in de biobased bouwdetails als uitgangpunt gehanteerd: Rc = 1,4 m2K/W

Bestaande kamerscheidende betonvloer met cementdekvloer

Bij de renovatiedetails is nu uitgegaan van een bestaande betonvloer (180 mm) met daarop een bestaande cementdekvloer van 30 mm. Deze monoliete vloer is een vloer binnen de woning.

 1. Wettelijke regels
  Vanuit de regels voor bestaande bouw gelden hiervoor geen regels voor geluidwering. Desondanks zal de vloer wel bijdragen aan de geluidwering tussen ruimtes binnen de woning. 
 2. Prestaties
  De lucht- en contactgeluidisolatie van de vloeren zullen niet wijzigen, omdat de opbouw niet wijzigt. Met deze opbouw van de vloer wordt een goede lucht- en contactgeluidisolatie gehaald, die zelfs ruim voldoet aan de nieuwbouweisen.