Werksessie biobased bouwen Twente

Werksessie biobased bouwen Twente
Werksessie biobased bouwen Twente
 • calendar_month 15 februari 2024
 • place Spinnerij, Enschede

De komende vier jaar gaat Pioneering samen met de Twentse woningcorporaties en de Twentse Bouwboeren aan de slag met de transformatie naar circulaire woningbouw. Bent u ook bij de eerste Werksessie biobased bouwen?

Praktische informatie

Datum: 15 februari 2024
Tijd: 14:00 tot 17:00 uur
Locatie: Spinnerij, Rigtersbleek-Zandvoort 10, Enschede

Daar waar hergebruik van bouw- en inframaterialen onvoldoende is om te voldoen aan de vraag naar bouwmaterialen, is toevoeging van renewable materialen gewenst. Begin 2023 zijn Twentse Bouwboeren daarom gestart met het verkennen van mogelijkheden voor biobased ketens voor bouwmaterialen.

De komende jaren willen de Twentse Bouwboeren meerdere biobased productieketens in Twente, van land naar pand opzetten. Daarvoor worden melkveehouders en akkerbouwers gestimuleerd om te komen tot een bouwplan voor de teelt van vezelgewassen in de komende jaren. Twentse Bouwboeren zorgen ervoor dat verwerking van vrijkomende biobased gewasstromen zoveel mogelijk lokaal plaats vindt tot (her)bruikbare bouwmaterialen en dat deze vervolgens in de bouwsector worden toegepast. Hierdoor kunnen verschillende biobased productieketens van de grond komen.

Daarnaast is kennisontwikkeling noodzakelijk om de agrosector en bouwmarkt ook daadwerkelijk te transformeren naar productie en toepassing van biobased bouwmaterialen.

Voor de bouw gaat Pioneering daarom samen met de Twentse Bouwboeren en de Twentse woningcorporaties vier werksessies opzetten. Deze werksessies zijn bedoeld voor alle organisaties, bedrijven en opdrachtgevers die met biobased materialen aan de slag willen.

Aanmelden kan via de site van Pioneering. Daar staan ook de data voor de volgende drie werksessies.

Programma

Ontvangst en welkom door Hans Hilbrands van Pioneering

Interview Biobased Bouwen door Joke Bults van Pioneering met:

 • Eric Versteeg van Twentse Bouwboeren
 • Erik Markvoort van Welbions over de rol en visie van woningcorporaties
 • Resultaten onderzoek studenten Saxion naar potentiële vraag naar biobased isolatie voor verduurzaming woningen woningcorporaties in Twente

Stand van zaken biobased bouwen Nederland door Jan Willem van de Groep van Building Balance:

 • Nationale aanpak Biobased bouwen
 • Initiatiefwet Verantwoord en Duurzaam Internationaal Ondernemen
 • Certificering per materiaal
 • Standaard uitvragen gemeenten en woningcorporaties
 • Biobased materiaaleisen
 • Regelingen en subsidies

Pitches Biobased Bouwen:

 • waar sta je?
 • wat ga jij doen?
 • wat kun jij hierin voor anderen betekenen?
 • wat zou je van anderen willen ontvangen?

Matching wensen en mogelijkheden door Niki van Urk van Pioneering

Afronding en netwerkborrel

Building Balance

Meer weten?

Neem contact met ons op via info@buildingbalance.eu

Gerelateerde berichten