Van land naar pand in Limburg

Van land naar pand in Limburg
Van land naar pand in Limburg
  • calendar_month 22 juni 2023
  • place De Sevewaeg, Markt 3, Sevenum
Op donderdag 22 juni vindt er in Sevenum een informatieochtend plaats voor agrariërs over het telen van vezelgewassen voor de bouw. Aan de orde komen onder meer het concept biobased bouwen, de mogelijkheden en voordelen van vezelteelten voor de boer en verdienmodellen. Deze bijeenkomst is een verdieping op het symposium van 30 maart jl.in Venlo.

Ketens van land tot pand dragen bij aan diverse maatschappelijke en regionale doelen en uitdagingen op het gebied van water, bodem, klimaat, landbouw en woningbouw. Het telen van vezelgewassen leidt tot een verbetering van de bodem- en waterkwaliteit en tot nieuwe verdienmodellen voor agrariërs (zowel voor melkveehouders als akkerbouwers). Daarnaast kent Limburg een grote bouw- en renovatieopgave die niet gehaald kan worden als alleen de gangbare (en milieubelastende) bouwmaterialen gebruikt blijven worden. Biobased bouwmaterialen uit eigen Nederland zijn een duurzaam alternatief. Het grote voordeel is dat ze CO2 vastleggen en tegelijkertijd bijdragen aan een nieuw economisch en ecologisch perspectief voor Limburg.

Kortom; Er liggen kansen om te komen naar meer biobased bouwen van grondstoffen van eigen bodem. Maar wat is daarvoor nodig? Hoe doen we dat? En met wie? In een ochtendsessie hopen we daarin met elkaar mooie stappen te kunnen zetten! Meld je hier aan.

Programma

  • Welkom
  • Route van land naar pand
  • Biobased bouwen
  • Teelt van miscanthus
  • In gesprek over kansen en uitdagingen in de keten
  • Plenaire terugkoppeling
  • Sluiting

Vezelgewassen

Gewassen als hennep, olifantsgras en vlas zijn vezelgewassen. Over het algemeen vragen ze minder mest en pesticiden en zijn bestand tegen droogte of juist overvloed aan water. Veel grasachtige vezelgewassen zijn meerjarig, maar kunnen wel jaarlijks geoogst worden. Toepassingen zijn er in de bouw zoals vezelplaten en isolatie. Ze zijn een duurzaam alternatief voor traditionele bouwproducten. Vezelgewassen nemen relatief veel CO2 op en met de gehele keten kan deze CO2 worden vastgelegd in bouwmaterialen.

Partners

Deze bijeenkomst is een vervolg op een symposium op 30 maart jl.in Venlo. De LLTB en haar partners van het Platform Nieuwe Teelten informeerde haar leden destijds over de mogelijkheden van verbouw van vezelgewassen voor agrariërs. Platform Nieuwe Teelten en het landelijke transitieprogramma Building Balance slaan voor het vervolg de handen ineen en organiseren samen deze vervolgbijeenkomst. Beide programma’s worden hierbij ondersteund door het LIOF, de provincie Limburg en de Rabobank. Plattelandscoöperatie en Vereniging Innovatief Platteland zijn gastheer van deze bijeenkomst.

Aanmelden voor de bijeenkomst ‘Van land naar pand’ (22 juni, 09.30 uur – 12.00 uur)

 

Meer informatie

Eppo Timmer

Eppo
Timmer

Ketenregisseur Limburg & Productmanager hennep

Building Balance

Meer weten?

Neem contact met ons op via info@buildingbalance.eu

Gerelateerde berichten