Ontdek hoe de landbouwsector aan de basis staat van de bouwopgave in Limburg.

‘Van Land naar Pand’ in Limburg
‘Van Land naar Pand’ in Limburg
  • calendar_month 21 september 2023
  • place Nieuw-Erensteinerweg 5 Kerkrade

Op donderdag 21 september vindt er in Kerkrade een informatiemiddag plaats voor agrariërs over het telen van vezelgewassen voor de bouw. Aan de orde komen onder meer het concept biobased bouwen, de mogelijkheden en voordelen van vezelteelten voor de boer en verdienmodellen. Ook wordt uiteengezet hoe dit onderwerp past binnen het Limburgs Programma Landelijk Gebied (LPLG).

Direct aanmelden

Ketens van land tot pand dragen bij aan diverse maatschappelijke en regionale doelen en uitdagingen op het gebied van water, bodem, klimaat, landbouw en woningbouw. Het telen van vezelgewassen leidt tot een verbetering van de bodem- en waterkwaliteit en tot nieuwe verdienmodellen voor agrariërs (zowel voor melkveehouders als akkerbouwers). Daarnaast kent Limburg een grote bouw- en renovatieopgave die niet gehaald kan worden als alleen de gangbare (en milieubelastende) bouwmaterialen gebruikt blijven worden. Biobased bouwmaterialen uit eigen Nederland zijn een duurzaam alternatief. Het grote voordeel is dat ze CO2 vastleggen en tegelijkertijd bijdragen aan een nieuw economisch en ecologisch perspectief voor Limburg.

Kortom; Er liggen kansen om te komen naar meer biobased bouwen van grondstoffen van eigen bodem. Maar wat is daarvoor nodig? Hoe doen we dat? En met wie? In een ochtendsessie hopen we daarin met elkaar mooie stappen te kunnen zetten!

Vezelgewassen

Gewassen als hennep, olifantsgras en vlas zijn vezelgewassen. Over het algemeen vragen ze minder mest en pesticiden en zijn bestand tegen droogte of juist overvloed aan water. Veel grasachtige vezelgewassen zijn meerjarig, maar kunnen wel jaarlijks geoogst worden. Toepassingen zijn er in de bouw zoals vezelplaten en isolatie. Ze zijn een duurzaam alternatief voor traditionele bouwproducten. Vezelgewassen nemen relatief veel CO2 op en met de gehele keten kan deze CO2 worden vastgelegd in bouwmaterialen.

Programma (13.30 – 17.00 uur)

  • Welkom
  • Limburgs Programma Landelijk Gebied (LPLG)
  • Route van land naar pand
  • Biobased bouwen
  • In gesprek over kansen en uitdagingen in de keten
  • Plenaire terugkoppeling
  • Sluiting

Partners

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het landelijke transitieprogramma Building Balance en stadsregio Parkstad Limburg, ondersteund door het Platform Nieuwe Teelten. Beide programma’s worden gefaciliteerd door het LIOF, de provincie Limburg en de Rabobank.

Aanmelden voor de bijeenkomst ‘Van land naar pand’

De bijeenkomst vindt plaats bij Brasserie Nieuw Ehrenstein, Nieuw-Erensteinerweg 5 Kerkrade. Niet alle navigatiesystemen geven de route naar Brasserie Nieuw Ehrenstein goed weer. U kunt daarom het beste het adres Brughofweg te Kerkrade invoeren.

Building Balance

Meer weten?

Neem contact met ons op via info@buildingbalance.eu

Gerelateerde berichten