Ketenbijeenkomst Gezond Bouwen in de Gelderse Vallei

Ketenbijeenkomst Gezond Bouwen in de Gelderse Vallei
Ketenbijeenkomst Gezond Bouwen in de Gelderse Vallei
  • calendar_month 15 mei 2024
  • place Barneveld

De tweede ketenbijeenkomst voor het opzetten van een of meerdere productieketens voor biobased bouwen in de Gelderse Vallei vindt plaats op woensdagmiddag 15 mei. Deze bijeenkomst bouwt voort op de eerste bijeenkomst van 20 maart. We willen deze middag concrete afspraken maken over wat wie wat gaat doen komende tijd. De focus ligt op inventarisatie van de vraag (welke bouw- en/of renovatieprojecten zijn kansrijk om mee te starten?) en op de kansen van de gronden in onze regio.

Was je niet aanwezig op de eerste bijeenkomst, maar wil je wel graag aansluiten? Je bent van harte welkom om ook deel te nemen. Lees dan deze terugblik door en laat weten als je nog vragen hebt. We zien uit naar een actieve, gezellige middag waarin we weer stap verder komen in het vormen van de ketens.

Meld je aan! Bij je aanmelding geef je aan bij welke van de drie werktafels je wilt aanschuiven, zie daarvoor het programma hieronder

Programma

U bent van harte welkom bij Rabobank Barneveld, op het Torenplein 2 in Barneveld. De bijeenkomst start om 13.30 en duurt tot 16.30, met een borrel na afloop.

Tijdens deze ketenbijeenkomst staat het verder opbouwen van de ketens centraal. We focussen ons op de vraagkant, maar kijken ook naar wat er kan groeien in de Gelderse Vallei. Met het bouwmateriaal, een kaart van ons gebied en een aantal concrete bouw- en/of renovatieprojecten op tafel verkennen we in drie werktafels de mogelijkheden en stemmen die vervolgens op elkaar af, zodat we de puzzel van land naar pand verder concreet maken.

Werktafel 1:

Vraagbundeling vanuit lopende bouw- en/of renovatieprojecten

Om aan de slag te gaan in 2025, is het slim om een aantal kansrijke bouw- en/of renovatieprojecten te definiëren met elkaar. Als een woningcorporatie een bepaald aantal woningen van een specifiek type gaat isoleren met stro, en de andere met vezelhennep, dan kan er snel veel kennis en inzicht worden ontwikkeld van wat werkt in welke situatie. We hopen zo krachten te bundelen en inzichten uit de praktijk samen te brengen. Deze tafel gaat over inventariseren van kansrijke bouw- en/of renovatieprojecten voor toepassing van de materialen in 2025 uit de lopende portfolio’s.

Facilitator: Marieke van Loon (ketenregisseur Building Balance), co-facilitator: Alex Boekhorst (Woonstede)

Werktafel 2:

Bouwproducten en vraag uit de bouwprojecten matchen

Niet alle producten die gemaakt worden van lokale vezels, kunnen direct worden toegepast in bouwprojecten. Aan deze tafel worden de proposities ontwikkeld rondom vezelhennep bouwproducten, inblaasisolatie van stro en olifantsgras en paulowniahout uit de regio. Welke product-marktcombinaties kunnen we ontdekken, waar moet de bouw aan de voorkant rekening mee houden (en misschien ook lokale overheden voor de bestemmingsplannen!) en hoe kunnen we het beter op elkaar afstemmen zodat we daadwerkelijk van land naar pand de keten kunnen organiseren?

Facilitator: Arne Eindhoven (ketenregisseur Building Balance)

Werktafel 3:

Kansrijke gronden voor vezelteelt in de Vallei

Welke gewassen zijn kansrijk in onze regio/op onze bodem? Met de kaart op tafel en bestemmingsplannen geldig voor onze regio in gedachten inventariseren we wat kansrijke gronden zijn voor welke vezels. Niet alleen de grond en waterstand is namelijk sturend hierin, ook natuurlijk het eigenaarschap, het verdienmodel van de teelt en wat er mag op de gronden.
Facilitator: Rob de Groot (agrarisch expert Building Balance) en Thomas Jansen (landschapsarchitect Bureau Streekk)

Meld je hier aan! 

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Living Lab Regio Foodvalley Circulair, Building Balance, Landbouwnetwerk Regio Foodvalley, Rabobank, Cirkelstad en Woonstede.

Building Balance

Meer weten?

Neem contact met ons op via info@buildingbalance.eu

Gerelateerde berichten