Kennisbijeenkomst wet- en regelgeving houtbouw gemeenten

Kennisbijeenkomst wet- en regelgeving houtbouw gemeenten
Kennisbijeenkomst wet- en regelgeving houtbouw gemeenten
  • calendar_month 9 januari 2024
  • place Metropoolregio Amsterdam bureau en online

Houtbouw en biobased, we schalen steeds meer op. Maar hoe vind je de weg in wet- en regelgeving? Circulaw heeft maar liefst 38 houtbouw instrumenten geïdentificeerd die u kan toepassen om houtbouw te stimuleren. Welke instrumenten zijn dit? En hoe past u die toe in je projecten?

Op 9 januari van 15:00-17:00 start in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) een kennistraject voor gemeenten over wet- en regelgeving rondom houtbouw. Gemeenten uit de MRA kunnen fysiek deelnemen. Alle andere gemeenten zijn van harte uitgenodigd om de sessies online te volgen.

Interesse? Meld je hier aan 

Startbijeenkomst Convenant Houtbouw MRA en Circulaw

In de eerste sessie introduceren we houtbouw en kijken we naar de ontwikkelingen die houtbouw de afgelopen jaren heeft doorgemaakt, de resultaten van het Convenant Houtbouw MRA, en hoe dit convenant zich verhoudt tot het Toekomstbestendige Woningbouw Convenant. Hoe heeft hout zich ontwikkeld? En hoe wordt dit opgeschaald binnen de nieuwbouw

Naast de convenanten focussen we tijdens de introductie op Circulaw, het kennisplatform waarmee beleidsmakers, projectleiders en inkopers worden geholpen meer en beter gebruik te maken van regelgeving om zo de circulaire economie, en in dit geval houtbouw, te bevorderen en die deze sessies zal begeleiden. Er wordt aansluitend in deze introductiesessie gekeken naar de verschillende onderdelen van de wetgeving die van belang zijn zoals de zorgplicht en bovenwettelijke eisen.

Tenslotte wordt de rest van het programma tijdens deze sessie geïntroduceerd, en gaan we in op de verschillende casussen die gebruikt gaan worden tijdens de sessies.

Building Balance

Meer weten?

Neem contact met ons op via info@buildingbalance.eu

Gerelateerde berichten