Informatieavond Landbouw in transitie; opgaven en kansen

Informatieavond Landbouw in transitie; opgaven en kansen
Informatieavond Landbouw in transitie; opgaven en kansen
  • calendar_month 14 september 2023
  • place Ons Boerenerf, Banendijk 5, Nederweert

Alle provincies hebben vanuit het Rijk de opdracht gekregen om een programma te maken waarin alle Rijksopgaven voor het landelijk gebied een plaats krijgen. Het conceptprogramma vanuit de provincie Limburg is ter toetsing ingediend bij het Rijk. Deze avond geeft de provincie Limburg uitleg omtrent de Rijksopgaven en het tot stand komen van het Limburgs Programma Landelijk Gebied (LPLG).

Building Balance is een landelijk transitieprogramma met als doel om het gebruik van biogrondstoffen in de bouw versneld op te schalen. Het programma levert daarmee een actieve bijdrage aan de transitie van de landbouw- en het gebruik van grondstoffen. Building Balance richt zich voornamelijk op het toepassen van teelten van Nederlandse bodem voor de productie van biobased bouwproducten. Deze producten hebben de goede eigenschappen om op grote schaal bij te dragen aan de klimaatdoelen, circulaire doelen en de doelstellingen van het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Een rendabel perspectief voor boeren om samen met bouwers een nieuwe circulaire materialenstroom en bouweconomie vorm te geven.

Om een koppeling te leggen met het verhogen van de biodiversiteit en om een meer natuurinclusieve manier van werken in de bedrijfsvoering toe te staan geeft Natuurrijk Limburg uitleg over de mogelijkheden die zij bieden ten aanzien van de uitvoering van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Alsook het inspelen op het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB).

Een interessante bijeenkomst waar het gaat over de mogelijkheden en combinaties van “wat er wel kan”. Om inzicht te krijgen in het aantal deelnemers aan deze informatieavond dient u zich aan te melden via pioweerterland@weert.nl. Ik hoop u 14 september te ontmoeten. Namens PiO Weerterland; Boris Meessen (voorzitter PiO en wethouder gemeente Nederweert).

Wanneer: 14 september 2023 19.30 – 22.00, inloop vanaf 19.00 uur

Locatie: Ons Boerenerf Banendijk 5 Nederweert

Building Balance

Meer weten?

Neem contact met ons op via info@buildingbalance.eu

Gerelateerde berichten