Excursie wilgen: teelt en afzet

Excursie wilgen: teelt en afzet
Excursie wilgen: teelt en afzet
  • calendar_month 24 april 2024
  • place met een bus vanaf Holten

De Landbouwers Twente zijn een verkenning gestart naar de potentie van wilgengrienden op en rond ‘natuur’gebieden in Overijssel. De verkenning moet antwoord geven op de vraag of de teelt van wilgentenen bijdraagt aan de opgaven vanuit KRW, N2000, biodiversiteit, enz. en het tegelijkertijd een alternatief verdienmodel kan vormen voor agrariërs. Onderdeel van de verkenning is een excursie naar Van Aalsburg in Hellouw (Gelderland). Bij deze nodigen we u uit deze excursie bij te wonen op woensdag 24 april naar Van Aalsburg. Van Aalsburg is dé wilgenexpert van Nederland.

Interesse om mee te gaan? meld je hier aan

We werken aan een overzicht met bestaande en beschikbare informatie over potentie wilgenteelt tav maatschappelijke opgaven, afzetmogelijkheden en alternatief verdienmodel voor agrariër. Naar aanleiding van uw aanmelding sturen we dit toe. Deelname is gratis, we zien uw aanmelding graag voor 10 april tegemoet.

Benieuwd wat Van Aalsburg doet, kijk alvast op; www.vanaalsburg.com

Programma

9.30 uur – vertrek vanaf kantoor Aveco de Bondt in Holten, kennismaking in de bus en schets aanleiding/doel

11.30 uur  – aankomst en presentatie door Dick van Aalsburg over de teelt en oogst van wilgen

12.30 uur – discussie over potentie verdienmodel voor grondeigenaar

13.00 uur – lunch

13.30 uur – rondleiding bedrijf Van Aalsburg

14.30 uur – aanvang terugreis, visie van De Land Bouwers / Vechtstromen / provincie en vervolgstap

16.00 uur – aankomst Aveco de Bondt Holten

Building Balance

Meer weten?

Neem contact met ons op via info@buildingbalance.eu

Gerelateerde berichten