De Top van Onderop van het Nationaal Klimaat Platform

De Top van Onderop van het Nationaal Klimaat Platform
De Top van Onderop van het Nationaal Klimaat Platform
  • calendar_month 6 december 2023
  • place Bussem, Spant!

Tijdens de Top van Onderop is in Dubai de internationale VN-klimaatconferentie in volle gang. Daar onderhandelen wereldleiders over verdere afspraken voor de aanpak van klimaatverandering. Over de hele wereld geven protestmarsen en andere acties uiting aan het gevoel dat het beleid sneller en beter moet. Met de Top van Onderop laat het Nationaal Klimaat Platform zien dat er in Nederland al veel gebeurt.

Het wordt een dag vol concrete voorbeelden ter inspiratie, panels om ervaringen uit te wisselen en goede sprekers die de gedachtes scherpen. Het wordt een dag waar de internationale onderhandelingen van de VN-klimaattop en de concrete dynamiek in Nederland bij elkaar komen. De Top van Onderop wordt georganiseerd met een collectief van organisaties die al concreet het nieuwe Nederland vormgeven. Die zijn op uiteenlopende plekken actief met de verduurzaming. Zij weten wat er goed loopt, wat kansrijk is, welke belemmeringen er in de weg zitten en, nog belangrijker, hoe we kansen om te versnellen kunnen pakken.

De Top van Onderop wil:

  • Nederland laten zien wat er allemaal al gebeurt
  • Van elkaar leren
  • Elkaar stimuleren om het verder te brengen
  • Elkaar ontmoeten
  • Nieuwe verbindingen leggen
  • Het nieuwe Nederland sneller dichterbij brengen.

Er worden al heel veel grote en kleine stappen gezet naar een duurzame toekomst. Het bruist in de samenleving van de initiatieven en activiteiten. Dat is te zien op de Top van Onderop. Kom op woensdag 6 december aanstaande naar theater Spant! in Bussum. Meer informatie en inschrijven vindt u op www.detopvanonderop.nl.

Programma

09:30 – Plenaire aftrap
Klimaatmonoloog en de kracht van taal

11:00  – Sessieronde 1
Keuze uit veel verschillende inspirerende sessies

12:00 – Lunch

12:45 – Plenair 2
Toppers van Onderop

13:45 – Sessieronde 2
Keuze uit veel verschillende inspirerende sessies

15:00  – Sessieronde 3
Keuze uit veel verschillende inspirerende sessies, waaronder een sessie van Building Balance: Van Land tot Pand

16:15 – Slot Plenair
Duurzame topvoetballers over We Play Green en jonge klimaatactivisten in gesprek met oud-milieuministers

17:15 – einde

Building Balance

Meer weten?

Neem contact met ons op via info@buildingbalance.eu

Gerelateerde berichten