Bijeenkomst opbouw keten Van Land tot Pand Alblasserwaard & Vijfheerenlanden

Bijeenkomst opbouw keten Van Land tot Pand Alblasserwaard & Vijfheerenlanden
Bijeenkomst opbouw keten Van Land tot Pand Alblasserwaard & Vijfheerenlanden
  • calendar_month 11 oktober 2023
  • place By Ann, Noordeloos

Het is niet de vraag of maar wanneer we biobased gaan bouwen! Met bouwmateriaal geteeld en gemaakt in onze regio kunnen we dit versnellen. Samen met u willen we onderzoeken of we in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden een keten kunnen opbouwen waar we met natuurlijke materialen bouwen en isoleren.

Deze bijeenkomst is onderdeel van meerdere bijeenkomsten in onze regio, met alle partijen die een rol vervullen in de keten. Nieuwe ketens ontstaan niet vanzelf. We hopen vraag en aanbod effectief op elkaar afstemmen, zodat we de ontwikkeling kunnen versnellen. Versnellen in verduurzaming én economisch perspectief. We brengen vooruitstrevende boeren, bouwers, projectontwikkelaars, woningbouwcoöperaties en beleidsmakers bij elkaar. Aan het eind van de bijeenkomst vragen we wie commitment geeft en wil bijdragen aan het nog op te richten versnellingsteam.

We gaan aan de slag! U doet toch ook mee?

Meld u voor 4 oktober aan.
We zien u graag op 11 oktober bij: By Ann, Botersloot 49, in Noordeloos!

De keten van Land tot Pand
De keten van land tot pand draagt bij aan diverse maatschappelijke en regionale uitdagingen. Biobased bouwmaterialen uit onze eigen regio zijn een duurzaam alternatief waarin CO2 wordt vastgelegd. Door samenwerking tussen alle ketenpartijen, ontstaat een eerlijke en duurzame keten die bijdraagt aan een nieuw economisch en ecologisch perspectief voor ons mooie gebied, de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

Programma

 9:45     Inloop, ontvangst met koffie/thee

10:00   Plenaire opening en toelichting programma, door Rabobank. Ervaringen en afzetmogelijkheden vanuit diverse schakels in de keten

11:00   Korte pauze

11:15   Wat hebben we tot nu toe bereikt in biobased ketens, door Building Balance

Aansluitend verdiepende ronde-tafel-sessies waarin boeren, bouwers, ontwikkelaars, woningcorporaties, onderwijs en overheden uitdagingen en kansen verkennen.

12:00   Plenaire terugkoppeling met lunch tot 13.00 uur.

Building Balance

Meer weten?

Neem contact met ons op via info@buildingbalance.eu

Gerelateerde berichten