Ketenbijeenkomst Boeren voor Biobased Bouwen Stedendriehoek

Boeren voor Biobased Bouwen heeft samen met  heel veel partijen in de regio Stedendriehoek hard gewerkt aan de eerste stappen voor het inrichten van een eerlijke, duurzame en toekomstgerichte ketensamenwerking van land tot pand. Op 24 januari zijn ze te gast bij ketenpartner Waterschap Vallei en Veluwe, Steenbokstraat 10 in Apeldoorn. Daar nemen ze u mee in de resultaten die we het afgelopen jaar zijn bereikt en de doelen voor 2024 en de jaren erna. Niet alleen deelnemers uit het bestaande netwerk, maar ook nieuwe partners die aan willen sluiten zijn van harte uitgenodigd.

We hopen u te ontmoeten op 24 januari! Aanmelden kan hier

Wel aangemeld, maar kun je toch niet aanwezig zijn? Laat het dan weten door op tijd te mailen naar carmen@versnellingnl.nl. Samen zorgen we op 24 januari voor een duurzaam event.

Update en verdieping

Onze grote bouw- en renovatieopgave moeten we anders uitvoeren dan we altijd deden. De transitie van land tot pand raakt vele domeinen. Een goede afstemming en samenwerking is dus van essentieel belang. Dit brengt waardevermeerdering op meerdere gebieden!

Naast een update van alle ontwikkelingen is er de mogelijkheid om twee verdiepingssessies bij te wonen. Daarnaast hebben we de Gewas-product expo opgesteld staan. Van diverse vezelteelten zie je hier de groei- en toepassingsmogelijkheden. En uiteraard is er ook tijd om te netwerken.

Programma

09.30 – Plenaire opening door Carlo van Dijk, Heemraad Waterschap Vallei en Veluwe

09.40 – Boeren voor Biobased Bouwen: update van de ketenontwikkelingen

10.00 – Deelsessie ronde 1

10.30 – Pauze

11.00 – Deelsessie ronde 2

11.30 – Plenaire afsluiting

12.00 – Netwerklunch

In het aanmeldformulier kunt u aangeven bij welke twee sessies jij aanwezig wilt zijn. U kunt kiezen uit:

 • Toelichting Nationale Aanpak Biobased Bouwen
 • Onderzoeksresultaten bodem- en wateronderzoek in de Stedendriehoek
 • Biobased uitvragen/aanbesteden voor opdrachtgevers en opdrachtnemers
 • Netwerkmoment of extra tijd voor de expo

Meer informatie vindt u op de website van Boeren voor Biobased Bouwen

Built by Nature Prize: wereldwijde prijs voor schaalbare biobased bouwmaterialen

De Built by Nature Prize is de eerste wereldwijde prijs om innovatie en schaalbaarheid van biobased materialen te stimuleren. Biobased bouwmaterialen, zoals hout, bamboe, hennep, stro, algen en schimmels, verminderen CO2-uitstoot en hebben een positieve invloed op de natuur en lokale gemeenschappen.  Daarom rijkt netwerk en subsidiefonds Built by Nature een prijs van €500.000 uit, om innovatie te waarderen en gebruik van biobased materialen op te schalen.

Schrijf uw schaalbare oplossingen voor biobased bouwmaterialen voor 25 januari 2021 in, en:

 1. Maak kans op de hoofdprijs van € 250.000 die deel uitmaakt van een totaal prijzengeld van € 500.000;
 2. Krijg als een van de halve finalisten waardevolle exposure en storytelling mogelijkheden;
 3. Maak contact met een internationaal koplopersnetwerk, potentiële investeerders en nieuwe markten.

Meer informatie en inzendingen op de website: Built by Nature Prize

Conferentie Circulair Bouwen aan Morgen

Het is tijd dat we circulair bouwen in de sector daadwerkelijk verankeren. Op donderdag 7 december laten Transitieteam Circulaire Bouweconomie, Platform CB’23, Dutch Green Building Council (DGBC), City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen, Cirkelstad, Lente-akkoord 2.0, De Bouwcampus, Klimaatneutrale en Circulaire Infra (KCI) en TKI Bouw en Techniek daarom zien hoe we dat samen vormgeven. In de Rijtuigenloods houden we een spetterende en inspirerende bijeenkomst waar ieders circulaire hart harder van gaat kloppen. Zorg dat je er bij bent en meld je vóór 30 november aan!

Tijd voor actie

In 2030 moet de mijlpaal – 50 % circulair – gehaald zijn. We hebben nog maar zes jaar om dat te regelen. Tijd voor actie en om samen op weg te gaan! Heb jij hét idee om circulair bouwen echt een stap verder te brengen? Pitch dan jouw aanpak samen met de andere deelnemers in één van de deelsessies en wie weet kun jij daar met onze hulp in 2024 wel direct mee aan de slag!  Inschrijven voor de deelsessies kan op een later moment.

Voor wie?

Iedereen die actief is in de bouwsector. Of je nu inspiratie komt opdoen, een geweldig idee komt brengen, mee wilt denken of netwerken. Het kan allemaal!

Dus werk je in de wereld van aannemers, architecten, sloopbedrijven, bouwbedrijven, projectontwikkelaars, beleggers, installateurs, adviesbureaus, bouwmaterialenindustrie, gemeenten, provincies, Regionale ontwikkelingsmaatschappijen, waterschappen, woningcorporaties, kennisinstellingen of het onderwijs, kom dan meedoen!

Programma

12.15 – Inloop met een gezonde snack

12.45 – Opening door dagvoorzitter Vincent Gruis
De oplevering van het ‘basiskamp’ met een kort debat over ‘Hoe trekken we door naar 2030?

13.40 – Pauze

14.00 – Deelsessies gericht op activeren
Nieuwe oplossingen en praktijkvoorbeelden voor marktontwikkeling, opschaling, harmonisatie, innovatie, kennisdelen, hergebruik, klimaatinstallaties, renoveren en circulaire infrastructuur. Hoe kunnen we bedrijven verleiden om een concrete stap te zetten? Dit is de plek waar we samen nieuwe ideeën genereren. En waar je dus ook eventueel jouw idee kunt pitchen. In elke activatiesessie kiezen de deelnemers één idee om te pitchen op het hoofdpodium.

In één van de deelsessies presenteert Jan Willem van de Groep, programmaregisseur van Building Balance, de benodigde stappen voor het opzetten, stimuleren en ondersteunen van ketens van ‘land tot pand’. De bijdrage van deze ketens aan diverse transities, de synergie tussen bouw en landbouw in het behalen van klimaat- en doelen én het Opschalingsplan Biobased Bouwen.

15.30 – Pauze

15.50 – Op weg naar 2030
Welke stappen zetten we en hoe zien de komende jaren eruit? Maar vooral: welk deelnemersidee om de bouwsector circulair te maken, spreekt het meeste aan? Een panel deskundigen en het publiek hakken de knoop door. Eén idee krijgt ‘meteen’ budget en begeleiding van RVO om te verwezenlijken. Zo start de realisatie ‘morgen’ al. Als follow up van de conferentie verkennen we bovendien de kansen voor de andere deelnemersideeën.

16.20 –  Japke D Bouma – goeroe, rockstar en kantooramazone
Over wat taal kan doen in de transitie naar circulair bouwen.

17.00 – Borrel
Met hapjes en volop gelegenheid om na te praten én vervolgafspraken te maken.

18.00 – Einde

Webinar biobased isoleren in de Stedendriehoek

Het doel van het Nationaal Isolatieprogramma is om 2,5 miljoen woningen te isoleren in de periode tot en met 2030. Dat is goed voor de portemonnee en voor het wooncomfort. Maar de regio Stedendriehoek gaat graag een stap verder . Biobased materialen isoleren beter en zijn gezonder, comfortabeler en milieuvriendelijker dan de huidige meest gebruikte isolatiematerialen. Natuurlijke materialen zijn vochtregulerend en kunnen geluiddempend zijn, voor een fijnere akoestiek. Én vanaf 2024 is er een extra vergoeding voor biobased isoleren, naast de bestaande regelingen. Kortom: hoe gaan we ervoor zorgen dat biobased onderdeel uitmaakt van het aanbod voor particulieren die hun woning willen verduurzamen?

Webinar geeft gemeenten Stedendriehoek handvatten

Op 11 december nemen we u tussen 9.30 en 11.00 uur online mee in de mogelijkheden van biobased isoleren en hoe dit vorm te geven binnen je gemeente of energieloket. Daarnaast beantwoorden we vragen van de deelnemers, waarbij kennisuitwisseling het doel is.

Ambtenaren uit de regio Stedendriehoek kunnen zich aanmelden via dit formulier.

Het project Boeren voor Biobased bouwen geeft in de regio Stedendriehoek invulling aan de ketensamenwerking waarbij we met lokale vezelgewassen grondstoffen produceren voor biobased isolatiematerialen. Vanuit zowel landelijke- als regionale expertise nemen we ambtenaren mee in de mogelijkheden van biobased isoleren. Maar ook vanuit de praktijk vertellen we je hoe je dit aan kunt pakken.

De Top van Onderop van het Nationaal Klimaat Platform

Tijdens de Top van Onderop is in Dubai de internationale VN-klimaatconferentie in volle gang. Daar onderhandelen wereldleiders over verdere afspraken voor de aanpak van klimaatverandering. Over de hele wereld geven protestmarsen en andere acties uiting aan het gevoel dat het beleid sneller en beter moet. Met de Top van Onderop laat het Nationaal Klimaat Platform zien dat er in Nederland al veel gebeurt.

Het wordt een dag vol concrete voorbeelden ter inspiratie, panels om ervaringen uit te wisselen en goede sprekers die de gedachtes scherpen. Het wordt een dag waar de internationale onderhandelingen van de VN-klimaattop en de concrete dynamiek in Nederland bij elkaar komen. De Top van Onderop wordt georganiseerd met een collectief van organisaties die al concreet het nieuwe Nederland vormgeven. Die zijn op uiteenlopende plekken actief met de verduurzaming. Zij weten wat er goed loopt, wat kansrijk is, welke belemmeringen er in de weg zitten en, nog belangrijker, hoe we kansen om te versnellen kunnen pakken.

De Top van Onderop wil:

 • Nederland laten zien wat er allemaal al gebeurt
 • Van elkaar leren
 • Elkaar stimuleren om het verder te brengen
 • Elkaar ontmoeten
 • Nieuwe verbindingen leggen
 • Het nieuwe Nederland sneller dichterbij brengen.

Er worden al heel veel grote en kleine stappen gezet naar een duurzame toekomst. Het bruist in de samenleving van de initiatieven en activiteiten. Dat is te zien op de Top van Onderop. Kom op woensdag 6 december aanstaande naar theater Spant! in Bussum. Meer informatie en inschrijven vindt u op www.detopvanonderop.nl.

Programma

09:30 – Plenaire aftrap
Klimaatmonoloog en de kracht van taal

11:00  – Sessieronde 1
Keuze uit veel verschillende inspirerende sessies

12:00 – Lunch

12:45 – Plenair 2
Toppers van Onderop

13:45 – Sessieronde 2
Keuze uit veel verschillende inspirerende sessies

15:00  – Sessieronde 3
Keuze uit veel verschillende inspirerende sessies, waaronder een sessie van Building Balance: Van Land tot Pand

16:15 – Slot Plenair
Duurzame topvoetballers over We Play Green en jonge klimaatactivisten in gesprek met oud-milieuministers

17:15 – einde

Biobased ketens: kennis & inspiratie voor studenten

Building Balance krijgt veel vragen van studenten om mee te werken aan hun onderzoeken. Om hen verder te helpen en alle vragen te beantwoorden organiseren we een online studentenspreekuur vol kennis en inspiratie.

Online studentenspreekuur

Op woensdagavond 13 december tussen 19.00 en 20.00 uur (met uitloop) neemt Jan Willem van de Groep, programmaregisseur van Building Balance, je mee in het doel en de acties van Building Balance.

Je krijgt uitgebreid inzicht in de Nationale Aanpak Biobased Bouwen (NABB). Met dit programma stimuleren vier ministeries (BZK, I&W, LNV en EZK) het grootschalig gebruik van biobased bouwmaterialen. Building Balance is de uitvoeringsorganisatie van dit plan. We leggen uit hoe we de ketens van land tot pand opzetten en ondersteunen. En natuurlijk is er ook tijd om vragen te stellen.

Aanmelden voor het online studentenspreekuur is niet nodig. Op 13 december om 19 uur kun je via Teams hier direct deelnemen.
De presentatie is in het Nederlands, dus niet geschikt voor internationale studenten.

Dag van de Volkshuisvesting

Op 20 november is de eerste editie van de Dag van de Volkshuisvesting. Op deze dag komen we samen rond de centrale thema’s woningbouw, duurzaamheid, betaalbaarheid en leefbaarheid.

We staan voor een grote opgave. Er moeten tot en met 2030 in totaal 981.000 woningen worden gebouwd, waarvan tweederde betaalbaar, bedoeld voor lage en middeninkomens. Ook moeten 2,5 miljoen woningen worden geïsoleerd, 120.000 andere gebouwen worden verduurzaamd én we willen de leefbaarheid in kwetsbare buurten verbeteren.

Samen in volle vaart vooruit

Op alle fronten wordt hard gewerkt aan het oplossen van het woningtekort en aan de opgaven van verduurzaming en veilige & leefbare wijken. Iedereen doet het maximale om ervoor te zorgen dat het wél voor elkaar komt. Op de Dag van de Volkshuisvesting staat de volle breedte van de volkshuisvesting centraal. De hele keten komt aan bod. We laten zien waar het goed gaat, maar willen ook weten waar het knelt. We tonen innovaties en slimme oplossingen uit alle hoeken. Van architectuur tot projectontwikkeling, van bouw tot techniek. Zodat we straks samen in volle vaart vooruit kunnen.

Programma

09.00 – 10.30 uur – Inloop en registratie

10.30 – 12.00 uur – Plenair programma
Aftrap met Hugo de Jonge. Aansluitend stellen Donatello Piras en Dominique van Bohemen in de Volkshuisvesting-talkshow actuele en pittige vragen aan de gasten aan tafel over de vier hoofdthema’s: woningbouw, betaalbaarheid, duurzaamheid en veiligheid.

12.00 – 19.00 uur – Innovatieplein
Loop over het Innovatieplein en ontdek ‘state of the art’ innovaties, demo’s en informatiestanden. Zowel binnen op het cateringplein, als buiten voor de grotere innovaties.

12.00 – 17.00 uur – Inspiratieprogramma*
Kies uit een diversiteit aan sessies. *Tussen 12.00 en 14.00 uur wordt de lunch geserveerd en kan er genetwerkt worden

Building Balance is betrokken bij de sessie Biobased (ver)bouwen, een interactieve sessie, met onderwerpen zoals het opschalingsplan biobased bouwen en de toepassing en verwerking in de industriële bouw. Aan bod komen voorbeelden uit de praktijk, met aandacht voor nieuwbouw en verbouw met biobased bouwmaterialen die de milieudruk van de gebouwde omgeving omlaag brengen. Ook onze gewas-product expo, met kansrijke ketens van biobased gewassen is deze dag te zien.

17.00 – 19.00 uur – Netwerkborrel & Innovatieplein

Voor meer informatie en aanmelden, kijk op de website van de Dag van de Volkshuisvesting.
** het programma is nog niet compleet, kan gewijzigd worden en zal later worden aangevuld.

Het BouwCafé, Samen Biobased Bouwen in Salland

Samen Biobased Bouwen in Salland nodigt u uit voor: Het BouwCafé op 13 November, vanaf 19.00 in bij De Ulebelt in Deventer

Optoppen! Voor 2030 wil het kabinet zo’n 900.000 nieuwe woningen bouwen. Veel gemeenten worstelen met de vraag wáár die huizen kunnen staan. Zoek niet langer en kijk omhoog, zeggen sommigen in de bouwwereld. Boven op bestaande huizen kunnen vaak nog één of meer woonlagen worden gebouwd. Een oud idee, dat duizenden extra woningen per jaar zou kunnen opleveren. Strobox neemt ons mee in de mogelijkheden die vandaag de dag al toepasbaar zijn.

Vezelhennep-wol zoals Hempwool kan worden gebruikt voor het isoleren van daken, vloeren en binnenmuren van de woning. Er kan worden gewerkt met meerdere lagen over elkaar om aan de gewenste dikte en mate van isolatie (RC) te voldoen. De matten zijn flexibel en passen zich aan het onderdeel aan. Maar hoe gebruik je de Hempwool op de juiste manier? Wat zijn de
aandachtspunten? En wat levert het op? GreenInclusive laat ons zien hoe het werkt en hoe je er morgen mee aan de slag kunt!

Toegang voor Het Bouwcafé is gratis maar vanwege de beschikbare ruimte is inschrijving verplicht. Schrijf je nu in!

Programma

19.00 – Ontvangst
19.15 – Introductie Biobased Bouwen in Salland
19.30 – Optoppen met StroBox – concept, ervaringen, voorbeelden
19.50 – (Na) Isolatie met vezelhennep-wol – praktische toepassing in isolatie, ervaringen GreenInclusive
20.10 – Twee parallel-praktijk sessies in kleine groep
21.00 – Napraten/ Evaluatie en borrel
21.30 – Afsluiting

Adres & locatie: “UleCafé”, De Ulebelt
Maatmansweg 3 – 7425 NC Deventer
Let op bij navigatie: gebruik dan Duikerstraat 22 als bestemming

Vervolg ketenopbouw van Land tot Pand in Zuid-Holland

Met groot plezier nodigen we u uit voor onze bijeenkomst op 14 november in Gorinchem. Deze bijeenkomst bouwt voort op de positieve energie die we hebben opgedaan tijdens onze vorige ketenbijeenkomst in Noordeloos op 11 oktober. Tijdens de vorige bijeenkomst hebben we gekozen om ons te richten op hennep en miscanthus en de talloze toepassingen ervan. In onze komende sessie duiken we dieper in de agrarische kant, de teelt en verdienmodellen. En we verkennen tegelijkertijd de vraagzijde, toepassingen en beschikbaarheid.

Deze bijeenkomst is deel van een reeks evenementen, waar ketenpartijen uit de regio samenkomen: boeren, bouwers, projectontwikkelaars, woningcoöperaties en beleidsmakers. Samen bepalen we hoe we vraag en aanbod effectief op elkaar afstemmen. Welke mogelijkheden er zijn om de keten verder te ontwikkelen en welke stappen nog nodig zijn voor versneling. Voor degenen die de vorige sessie hebben gemist, beginnen we met een korte terugblik. U bent dus allemaal van harte welkom! Aan het einde van de bijeenkomst vragen we de aanwezigen commitment om bij te dragen aan het op te richten versnellingsteam. We gaan samen aan de slag. Doet u ook mee? Uw betrokkenheid is van onschatbare waarde.

Meld u voor 10 november aan
We zien u graag op 14 november bij Rabobank Gorinchem – Einsteinstraat 2, 4207 HW in Gorinchem – voor een inspirerende en vruchtbare bijeenkomst!

De keten van Land tot Pand De keten van land tot pand draagt bij aan diverse maatschappelijke en regionale uitdagingen. Biobased bouwmaterialen uit onze eigen regio zijn een duurzaam alternatief waarin CO2 wordt vastgelegd. Door samenwerking tussen alle ketenpartijen, ontstaat een eerlijke en duurzame keten die bijdraagt aan een nieuw economisch en ecologisch perspectief voor ons mooie Zuid-Holland.

Programma

9:45 Inloop, ontvangst met koffie/thee

10:00 Welkom en terugblik op de vorige bijeenkomst van 11 oktober

10:15 Verdiepende sessies in twee groepen:

 1. Aanbodzijde/agrariërs: teelt, grond, verdienmodel
 2. Vraagzijde: toepassing materialen

11:00 Korte pauze

11:10 Plenaire terugkoppeling: hoe bouwen we de keten?

12.00 Afsluiting met lunch tot 13.00 uur

Koplopersbijeenkomst onderhoudsbedrijven – biobased alternatieven

In samenwerking met OnderhoudNL zoeken we koplopers waarmee we opzoek gaan naar biobased alternatieven voor veelgebruikte producten in vastgoedonderhoud.  Werkt u bij een onderhoudsbedrijf die koploper is – of wil zijn – op het gebied van biobased bouwen? En heeft u geen probleem om kennis te delen? Doe dan mee aan de koplopersgroep onderhoudsbedrijven.

Samen brengen we niet alleen biobased alternatieven in kaart, we onderzoeken ook wat nodig is om ze toe te kunnen passen. Dat doen we in drie à vier bijeenkomsten. De opzet van deze ketenbijeenkomsten ziet als volgt uit:

 • Bijeenkomst 1: inventariseren van veel ingekochte producten en de mate waarin die zijn te vervangen door biobased alternatieven. Selecteren van meest kansrijke segmenten.
  Huiswerk: Uitwerking in samenwerking met Building Balance van mogelijke biobased alternatieven en hun prestaties
 • Bijeenkomst 2: presenteren uitwerking biobased alternatieven en inventariseren wie aan de slag wil om te testen.
 • Bijeenkomst 3: delen van de resultaten van de testen en ophalen wie mee doet voor hoeveel m2.
 • Publicatiemoment van resultaten

De eerste bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 3 november van 11.30 uur tot 14.30 uur, bij Aannemersbedrijf C. van Dillen en Zoon B.V., Industrieweg 8 in Culemborg. Meld u voor 2 november aan op de website van OnderhoudNL

Voor wie is deze bijeenkomst?

We zoeken echte koplopers in de branche en binnen het bedrijf. Bijvoorbeeld de manager circulariteit, adviseur duurzaamheid of een directielid met een duurzame visie.

Doel

Het uiteindelijke doel is om samen met koplopers uit te zoeken wie, onder welke voorwaarde hoeveel m2 biobased materiaal wil afnemen. Afspraken aan de voorkant, zorgen voor aantrekkelijke condities voor onderhoudsbedrijven. En zo dragen we samen bij aan het verduurzamen van Nederland. Immers, de boer zaait pas in als hij afnemers voor zijn product heeft. En fabrieken om producten te maken, worden pas gerealiseerd bij voldoende zicht op afzet. Dat vraagt om partijen die hun nek uitsteken.

Als onderhoudsbedrijf heeft u natuurlijk ook bepaalde wensen en eisen. Naast de kosten zijn er mogelijk certificeringen en testen relevant. Samen brengen we in kaart wat er minimaal nodig is en bij welke productgroepen de kansen liggen.

Wilt u meer informatie over de koplopersgroep onderhoudsbedrijven, neem contact op met marjet@buildingbalance.eu.