Online gesprek over vezelteelt voor geïnteresseerde agrariërs

Van agrariërs met interesse in biobased bouwen ontvangen we regelmatig verzoeken om meer informatie en een ‘goed gesprek’ over vezelteelt. Om daaraan tegemoet te komen organiseren onze activators voor de agrarische sector, Rob de Groot en Cor van Oers samen met Building Balance regio Utrecht op maandagavond 18 december een online gesprek over het telen van vezelgewassen. Bent u benieuwd waarom andere agrariërs vezels telen? Of heeft u praktische vragen over hoe dit past in uw teeltplan?

Meld je via dit formulier aan voor dit gesprek.

De vragen in het aanmeldformulier helpen ons bij de voorbereiding van dit gesprek. Een uur is zo voorbij, we willen die tijd goed benutten en zo veel mogelijk van uw vragen beantwoorden. Daarnaast helpt het ons om te inventariseren of er behoefte is aan een, online of offline, vervolggesprek, eventueel ook in andere regio’s. Het gesprek van 18 december richt zich vooral op de regio Utrecht, hoewel agrariërs uit het hele land van harte welkom zijn om aan te sluiten.

Kunt u niet op maandagavond 18 december, maar heeft u wel behoefte aan dit gesprek? Vul dan ook het aanmeldformulier in,  zodat we u op de hoogte houden van een volgende bijeenkomst.

We hopen u op maandagavond 18 december online te spreken. Bent u verhinderd? Dan kunnen we uw vragen ook per mail beantwoorden. Mail uw vraag naar nienke@buildingbalance.eu.

Ketenbijeenkomst Boeren voor Biobased Bouwen Stedendriehoek

Boeren voor Biobased Bouwen heeft samen met  heel veel partijen in de regio Stedendriehoek hard gewerkt aan de eerste stappen voor het inrichten van een eerlijke, duurzame en toekomstgerichte ketensamenwerking van land tot pand. Op 24 januari zijn ze te gast bij ketenpartner Waterschap Vallei en Veluwe, Steenbokstraat 10 in Apeldoorn. Daar nemen ze u mee in de resultaten die we het afgelopen jaar zijn bereikt en de doelen voor 2024 en de jaren erna. Niet alleen deelnemers uit het bestaande netwerk, maar ook nieuwe partners die aan willen sluiten zijn van harte uitgenodigd.

We hopen u te ontmoeten op 24 januari! Aanmelden kan hier

Wel aangemeld, maar kun je toch niet aanwezig zijn? Laat het dan weten door op tijd te mailen naar carmen@versnellingnl.nl. Samen zorgen we op 24 januari voor een duurzaam event.

Update en verdieping

Onze grote bouw- en renovatieopgave moeten we anders uitvoeren dan we altijd deden. De transitie van land tot pand raakt vele domeinen. Een goede afstemming en samenwerking is dus van essentieel belang. Dit brengt waardevermeerdering op meerdere gebieden!

Naast een update van alle ontwikkelingen is er de mogelijkheid om twee verdiepingssessies bij te wonen. Daarnaast hebben we de Gewas-product expo opgesteld staan. Van diverse vezelteelten zie je hier de groei- en toepassingsmogelijkheden. En uiteraard is er ook tijd om te netwerken.

Programma

09.30 – Plenaire opening door Carlo van Dijk, Heemraad Waterschap Vallei en Veluwe

09.40 – Boeren voor Biobased Bouwen: update van de ketenontwikkelingen

10.00 – Deelsessie ronde 1

10.30 – Pauze

11.00 – Deelsessie ronde 2

11.30 – Plenaire afsluiting

12.00 – Netwerklunch

In het aanmeldformulier kunt u aangeven bij welke twee sessies jij aanwezig wilt zijn. U kunt kiezen uit:

 • Toelichting Nationale Aanpak Biobased Bouwen
 • Onderzoeksresultaten bodem- en wateronderzoek in de Stedendriehoek
 • Biobased uitvragen/aanbesteden voor opdrachtgevers en opdrachtnemers
 • Netwerkmoment of extra tijd voor de expo

Meer informatie vindt u op de website van Boeren voor Biobased Bouwen

De Top van Onderop van het Nationaal Klimaat Platform

Tijdens de Top van Onderop is in Dubai de internationale VN-klimaatconferentie in volle gang. Daar onderhandelen wereldleiders over verdere afspraken voor de aanpak van klimaatverandering. Over de hele wereld geven protestmarsen en andere acties uiting aan het gevoel dat het beleid sneller en beter moet. Met de Top van Onderop laat het Nationaal Klimaat Platform zien dat er in Nederland al veel gebeurt.

Het wordt een dag vol concrete voorbeelden ter inspiratie, panels om ervaringen uit te wisselen en goede sprekers die de gedachtes scherpen. Het wordt een dag waar de internationale onderhandelingen van de VN-klimaattop en de concrete dynamiek in Nederland bij elkaar komen. De Top van Onderop wordt georganiseerd met een collectief van organisaties die al concreet het nieuwe Nederland vormgeven. Die zijn op uiteenlopende plekken actief met de verduurzaming. Zij weten wat er goed loopt, wat kansrijk is, welke belemmeringen er in de weg zitten en, nog belangrijker, hoe we kansen om te versnellen kunnen pakken.

De Top van Onderop wil:

 • Nederland laten zien wat er allemaal al gebeurt
 • Van elkaar leren
 • Elkaar stimuleren om het verder te brengen
 • Elkaar ontmoeten
 • Nieuwe verbindingen leggen
 • Het nieuwe Nederland sneller dichterbij brengen.

Er worden al heel veel grote en kleine stappen gezet naar een duurzame toekomst. Het bruist in de samenleving van de initiatieven en activiteiten. Dat is te zien op de Top van Onderop. Kom op woensdag 6 december aanstaande naar theater Spant! in Bussum. Meer informatie en inschrijven vindt u op www.detopvanonderop.nl.

Programma

09:30 – Plenaire aftrap
Klimaatmonoloog en de kracht van taal

11:00  – Sessieronde 1
Keuze uit veel verschillende inspirerende sessies

12:00 – Lunch

12:45 – Plenair 2
Toppers van Onderop

13:45 – Sessieronde 2
Keuze uit veel verschillende inspirerende sessies

15:00  – Sessieronde 3
Keuze uit veel verschillende inspirerende sessies, waaronder een sessie van Building Balance: Van Land tot Pand

16:15 – Slot Plenair
Duurzame topvoetballers over We Play Green en jonge klimaatactivisten in gesprek met oud-milieuministers

17:15 – einde

Biobased ketens: kennis & inspiratie voor studenten

Building Balance krijgt veel vragen van studenten om mee te werken aan hun onderzoeken. Om hen verder te helpen en alle vragen te beantwoorden organiseren we een online studentenspreekuur vol kennis en inspiratie.

Online studentenspreekuur

Op woensdagavond 13 december tussen 19.00 en 20.00 uur (met uitloop) neemt Jan Willem van de Groep, programmaregisseur van Building Balance, je mee in het doel en de acties van Building Balance.

Je krijgt uitgebreid inzicht in de Nationale Aanpak Biobased Bouwen (NABB). Met dit programma stimuleren vier ministeries (BZK, I&W, LNV en EZK) het grootschalig gebruik van biobased bouwmaterialen. Building Balance is de uitvoeringsorganisatie van dit plan. We leggen uit hoe we de ketens van land tot pand opzetten en ondersteunen. En natuurlijk is er ook tijd om vragen te stellen.

Aanmelden voor het online studentenspreekuur is niet nodig. Op 13 december om 19 uur kun je via Teams hier direct deelnemen.
De presentatie is in het Nederlands, dus niet geschikt voor internationale studenten.

Dag van de Volkshuisvesting

Op 20 november is de eerste editie van de Dag van de Volkshuisvesting. Op deze dag komen we samen rond de centrale thema’s woningbouw, duurzaamheid, betaalbaarheid en leefbaarheid.

We staan voor een grote opgave. Er moeten tot en met 2030 in totaal 981.000 woningen worden gebouwd, waarvan tweederde betaalbaar, bedoeld voor lage en middeninkomens. Ook moeten 2,5 miljoen woningen worden geïsoleerd, 120.000 andere gebouwen worden verduurzaamd én we willen de leefbaarheid in kwetsbare buurten verbeteren.

Samen in volle vaart vooruit

Op alle fronten wordt hard gewerkt aan het oplossen van het woningtekort en aan de opgaven van verduurzaming en veilige & leefbare wijken. Iedereen doet het maximale om ervoor te zorgen dat het wél voor elkaar komt. Op de Dag van de Volkshuisvesting staat de volle breedte van de volkshuisvesting centraal. De hele keten komt aan bod. We laten zien waar het goed gaat, maar willen ook weten waar het knelt. We tonen innovaties en slimme oplossingen uit alle hoeken. Van architectuur tot projectontwikkeling, van bouw tot techniek. Zodat we straks samen in volle vaart vooruit kunnen.

Programma

09.00 – 10.30 uur – Inloop en registratie

10.30 – 12.00 uur – Plenair programma
Aftrap met Hugo de Jonge. Aansluitend stellen Donatello Piras en Dominique van Bohemen in de Volkshuisvesting-talkshow actuele en pittige vragen aan de gasten aan tafel over de vier hoofdthema’s: woningbouw, betaalbaarheid, duurzaamheid en veiligheid.

12.00 – 19.00 uur – Innovatieplein
Loop over het Innovatieplein en ontdek ‘state of the art’ innovaties, demo’s en informatiestanden. Zowel binnen op het cateringplein, als buiten voor de grotere innovaties.

12.00 – 17.00 uur – Inspiratieprogramma*
Kies uit een diversiteit aan sessies. *Tussen 12.00 en 14.00 uur wordt de lunch geserveerd en kan er genetwerkt worden

Building Balance is betrokken bij de sessie Biobased (ver)bouwen, een interactieve sessie, met onderwerpen zoals het opschalingsplan biobased bouwen en de toepassing en verwerking in de industriële bouw. Aan bod komen voorbeelden uit de praktijk, met aandacht voor nieuwbouw en verbouw met biobased bouwmaterialen die de milieudruk van de gebouwde omgeving omlaag brengen. Ook onze gewas-product expo, met kansrijke ketens van biobased gewassen is deze dag te zien.

17.00 – 19.00 uur – Netwerkborrel & Innovatieplein

Voor meer informatie en aanmelden, kijk op de website van de Dag van de Volkshuisvesting.
** het programma is nog niet compleet, kan gewijzigd worden en zal later worden aangevuld.

Vervolg ketenopbouw van Land tot Pand in Zuid-Holland

Met groot plezier nodigen we u uit voor onze bijeenkomst op 14 november in Gorinchem. Deze bijeenkomst bouwt voort op de positieve energie die we hebben opgedaan tijdens onze vorige ketenbijeenkomst in Noordeloos op 11 oktober. Tijdens de vorige bijeenkomst hebben we gekozen om ons te richten op hennep en miscanthus en de talloze toepassingen ervan. In onze komende sessie duiken we dieper in de agrarische kant, de teelt en verdienmodellen. En we verkennen tegelijkertijd de vraagzijde, toepassingen en beschikbaarheid.

Deze bijeenkomst is deel van een reeks evenementen, waar ketenpartijen uit de regio samenkomen: boeren, bouwers, projectontwikkelaars, woningcoöperaties en beleidsmakers. Samen bepalen we hoe we vraag en aanbod effectief op elkaar afstemmen. Welke mogelijkheden er zijn om de keten verder te ontwikkelen en welke stappen nog nodig zijn voor versneling. Voor degenen die de vorige sessie hebben gemist, beginnen we met een korte terugblik. U bent dus allemaal van harte welkom! Aan het einde van de bijeenkomst vragen we de aanwezigen commitment om bij te dragen aan het op te richten versnellingsteam. We gaan samen aan de slag. Doet u ook mee? Uw betrokkenheid is van onschatbare waarde.

Meld u voor 10 november aan
We zien u graag op 14 november bij Rabobank Gorinchem – Einsteinstraat 2, 4207 HW in Gorinchem – voor een inspirerende en vruchtbare bijeenkomst!

De keten van Land tot Pand De keten van land tot pand draagt bij aan diverse maatschappelijke en regionale uitdagingen. Biobased bouwmaterialen uit onze eigen regio zijn een duurzaam alternatief waarin CO2 wordt vastgelegd. Door samenwerking tussen alle ketenpartijen, ontstaat een eerlijke en duurzame keten die bijdraagt aan een nieuw economisch en ecologisch perspectief voor ons mooie Zuid-Holland.

Programma

9:45 Inloop, ontvangst met koffie/thee

10:00 Welkom en terugblik op de vorige bijeenkomst van 11 oktober

10:15 Verdiepende sessies in twee groepen:

 1. Aanbodzijde/agrariërs: teelt, grond, verdienmodel
 2. Vraagzijde: toepassing materialen

11:00 Korte pauze

11:10 Plenaire terugkoppeling: hoe bouwen we de keten?

12.00 Afsluiting met lunch tot 13.00 uur

Informatiemiddag landbouw Biobased Salland en Landstede

Op donderdag 19 oktober  organiseren Biobased Salland en Landstede een informatiemiddag voor de landbouw. De laatste tijd hoor je steeds meer over biobased bouwen en het telen van biobased gewassen. De bouw moet af van baksteen, beton en glaswol en over op hout en biobased isolatie. Zijn Biobased Gewassen een nieuwe kans voor de landbouw in Salland? Wat is het verdienmodel? Wie zijn afnemers? Zijn er subsidies vanuit rijk en provincie Overijssel? Hoe telt het mee met in het GLB?

In dit veld zijn volop ontwikkelingen gaande. Die bespreken we graag met u, op 19 oktober om 13.30 uur bij Landstede in Raalte. In 6 kennisrondes praten we u bij over Sorghum, Stro, Miscanthus en Vezelhennep. Experts, collega boeren met teeltervaring maar ook bouwers en verwerkers uit de regio zijn aanwezig om hun ervaringen te delen en producten te tonen. Om 16.00 uur sluiten ze af met een borrel.

Deelname is gratis. Meer informatie en aanmeldformulier ontvangt u door te mailen naar: info@rom3d.nl

Startbijeenkomst bouwmaterialen van Utrechtse bodem

Op 9 november geven we vorm aan de eerste samenwerkingen om te komen tot een regionale bouweconomie, van land naar pand, in Utrecht. Samen met tientallen organisaties werken we aan het opzetten en ondersteunen van diverse ketens voor biobased bouwmaterialen, lokaal geproduceerd in Utrecht. Sluit u ook aan?

We staan voor belangrijke uitdagingen zoals het herstellen van biodiversiteit, behalen van klimaatdoelstellingen, het vinden van nieuwe inkomstenbronnen voor boeren en tegelijkertijd de groeiende vraag naar betaalbare, duurzame bouwmaterialen. Een structureel antwoord op deze vragen is een regionale bouweconomie, waarin de landbouw vezelgewassen teelt voor bouwmaterialen.

Honderden organisaties in heel Nederland zetten zich al in voor toekomstbestendig bouwen met biobased materialen. Ook in onze regio zijn de eerste stappen gezet door boeren, verwerkers en bouwers om vezelgewassen te telen en te verwerken.

U doet toch ook mee?
Meld u voor 2 november aan!

Samen werken we aan het gebruik van lokale vezels in de bouw. We brengen Utrechtse bouwprojecten met interesse in biobased materialen, grondeigenaren met ruimte voor vezelteelt en verwerkers van vezelgewassen samen. Bent u al begonnen en loopt u ergens tegenaan wat u collectief wilt oplossen? Ook dan zien we u graag op 9 november!

Programma

 9.15     Inloop en ontvangst

9.30     Welkom en toelichting inhoudelijk programma

We starten met een korte presentatie over Building Balance ‘Van Land Tot Pand’ en horen wat ons te doen staat. Vervolgens is er veel tijd krijgen om elkaar te leren kennen en met elkaar te verkennen hoe we een regionale bouweconomie van land tot pand kunnen opzetten. In twee rondes zetten we gesprekstafels op: de eerste ronde per sector, en de andere juist door sectoren heen.

Gespreksronde 1:

 • Woningcorporaties gaan biobased bouwen – Elizabeth ter Borg (voormalig directeur woningcorporatie)
 • Projectontwikkelaars gaan biobased bouwen – Rianne Nederhof (secretaris Development Network Utrecht)
 • Boeren gaan vezels telen – Rob de Groot (teeltexpert Building Balance)
 • Bankiers en financiers ondersteunen biobased (ver)bouwen – Berend Nannes (Rabobank Midden- Nederland)

Gespreksronde 2:

Praktijktafels:

 • Vezelhennepketen van land tot pand – Loraine Westerneng (GreenInclusive)
 • Inblaasisolatie van olifantsgras van land tot pand – Nicolaas van Everdingen (Building Balance)
 • Wilgenwiepen voor de GGW – Martijn Plomp (Veenweiden Innovatiecentrum)
 • Nationaal Isolatie Programma als opmaat naar van land tot pand – Wytze Kuiper (Cirkelstad) en Ieke Benschop (NMU).

Theorietafels:

 • Teeltplan Q&A – Rob de Groot (Building Balance)
 • Verwaarden van CO2 door de hele keten heen – SNK

12:30   Biologische en regionale lunch tot 13.00 uur

Kennissessie vezelteelt voor agrariërs in Twente op 23 oktober

Gewassen telen voor bouwmateriaal. Het kan een nieuw verdienmodel worden voor de agrarische sector, maar is er wel een afzetmarkt? Vezelgewassen kunnen een uitkomst zijn voor gronden waar droogte of andere beperkingen een rol spelen, maar welk gewas past dan het beste? En wat doen de gewassen op het gebied van bodem, biodiversiteit en watergebruik? Twentse Bouwboeren organiseren een kennissessie over vezelteelt op maandagavond 23 oktober bij Kalkwijck Distillers, Tonnendijk 176 in Vroomshoop.

De bijeenkomst is bedoeld voor akkerbouwers en melkveehouders die interesse hebben in de teelt van vezelgewassen. Op deze avond gaan we met elkaar in gesprek over de verschillende teelten, de voor- en nadelen ervan, de manier waarop het past in de bedrijfsvoering en de rol die agrariërs kunnen spelen in de verwerking. We bespreken de businesscase en een transitievergoeding voor de teelt van vezelgewassen die de provincie Overijssel beschikbaar wil stellen. Uiteraard  is er ook ruimte voor vragen en discussie.

Ontdek of het telen voor de bouw bij uw bedrijf past! Meld u aan via deze link

Programma

 • 19.30 uur – welkom, door Christian Broekhuizen
 • Stand van zaken Twentse Bouwboeren, door Janneke Paalhaar, ketenregisseur
 • Introductie over vezelgewassen, door Cor van Oers, expert vezelteelt bij Building Balance
 • Pitch van verschillende agrariërs over het gewas waar zij mee aan de slag gaan
 • Gesprek en discussie
 • 21.00 uur  – einde

Agrarische informatie-bijeenkomst Telen voor biobased bouwen

Het afgelopen jaar heeft Hofmeijer Voorst meegewerkt aan het project Boeren voor Biobased Bouwen, dat als doel heeft om een duurzame ketensamenwerking op te zetten van plant tot pand. Met 12 agrariërs in de regio is met succes 60 hectare vezelhennep verbouwd voor toepassing in de bouw, zoals isolatiemateriaal. In de komende jaren zullen wij, met ons netwerk van Boeren voor Biobased Bouwen, aanzienlijke stappen gaan zetten in de uitbreiding van de vezelteelt. Het uiteindelijke doel is een teeltoppervlakte van 1200 hectare. Deze ambitieuze groeiplannen willen wij graag realiseren in nauwe samenwerking met de agrarische sector.

Om deze reden nodigen wij specifiek agrariërs uit voor een bijeenkomst op 31 oktober waarin we meer vertellen over het project en de kansen en uitdagingen voor vezelteelten in de Stedendriehoek. We hopen ook u te mogen ontvangen op 31 oktober! Aanmelden kan via deze link.

Tijdens deze bijeenkomst brengen wij u op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot CO2-credits, veranderingen in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en benadrukken we het belang van regionale samenwerkingsverbanden. Daarnaast verstrekken we gedetailleerde informatie over de vezelhennepteelt en bijbehorende opbrengsten.

Wanneer: 31 oktober, 10:00-12:30 uur, met aansluitend een hapje & een drankje
Waar: Pijnappel of Klarenbeek. In de week voor de bijeenkomst ontvang u de exacte locatie per mail
Voor wie
: Geïnteresseerde agrariërs & telers vezelhennep

Meer informatie vindt u op www.boerenvoorbiobasedbouwen.nl