Tentoonstelling ‘Van Land tot Pand’ in provinciehuis Flevoland

Flevoland wil binnen zeven jaar 40.000 woningen bouwen, de lokale economie zo veel mogelijk stimuleren en tegelijkertijd CO2 uitstoot verminderen.  Een pittige opgave! Hoe we dit gaan doen?  Met de tentoonstelling ‘Van Land tot Pand’ van Building Balance, nu te zien is in het Provinciehuis, laat de provincie zien al deze doelstellingen serieus te nemen!

Samen met gemeentes, de provincie en lokale ondernemers bouwt Building Balance aan het opzetten van lokale ketens zoals stro en vlas om toe te passen als bijvoorbeeld isolatiemateriaal of plaatmateriaal. Dit betekent nieuwe business modellen voor lokale agrariërs en andere ondernemers, beter voldoen aan eisen op het gebied van stikstof en CO2 uitstoot en het verdringen van CO2 intensieve producten in de bouw!

Kom je kijken?

De tentoonstelling staat tot en met 30 mei in de ontvangsthal van het provinciehuis in Lelystad.

Wil je weten hoe je bij kunt dragen of ben je op zoek naar meer informatie voor jou als ondernemer? Stuur een berichtje naar de ketenregisseurs van Building Balance Flevoland: Jeanet@buildingbalance.eu of Dominique@buildingbalance.eu

Van Polder tot Pand Flevoland

Van Polder tot Pand gaat van start! Op 20 juni organiseert Building Balance Flevoland een middag voor iedereen die aan de slag wil in ketens van polder tot pand ten behoeve van de biobased bouweconomie in Flevoland.

Op het moment dat het vlas staat te bloeien, komen we bij elkaar met vertegenwoordigers van gemeenten, woningcorporaties, bouwbedrijven, ontwikkelaars, verwerkende partijen en de agrarische sector. Met mensen die op zoek zijn naar een actieve rol in de biobased bouweconomie en samen ketens willen bouwen van polder tot pand.

Programma

13.30 uur Inloop
14.00 uur Opening en introductie: wat speelt er in Flevoland, waar liggen kansen?
14.15 uur Inspirerende voorbeelden van biobased projecten: wat kan er al?
14.45 uur Bezoek aan bloeiende vlasakker: wat is de potentie van vlas voor de bouw?
15.30 uur Break-out sessies:
1. Biobased uitvragen door gemeenten en woningcorporaties
2. Concretiseren van tarwestroketen (voortbouwend op stro-event 14 maart)
3. Kansen en uitdagingen verder identificeren en behoeften inventariseren
16.15 uur Plenaire terugkoppeling
16.25 uur Afsluiting en vervolgstap Van Polder tot Pand
16.30 uur Ruimte om ideeën te pitchen
16.45 uur Borrel (tot 17.30)

Building Balance Flevoland is initiatiefnemer van Van Polder tot Pand. Een online en offline plek voor (aanstaande) ketenpartners om inspirerende verhalen, ervaringen en kennis te delen over biobased bouwen. En om concrete afspraken te maken over ketensamenwerking. We trekken hierin samen op met de provincie Flevoland, de Rabobank en Horizon Flevoland.

Praktische informatie

Datum: donderdag 20 juni 2024
Tijd: 13.30 tot 17.30 uur
Locatie: Museum Schokland
Adres: Middelbuurt 3, 8319 AB  Schokland

Meld je alvast aan

We horen graag of je erbij bent. Je kunt je aanmelden en aangeven wat voor jou belangrijke onderwerpen zijn om aan bod te laten komen, via deze link.

 

Werkbezoek: Ervaar samen de bloeiende hennepteelt in het veld

Vanuit het project “Boeren voor Biobased Bouwen” nodigen we jou uit om op 4 juli de hennepteelt te komen bekijken.

In de afgelopen anderhalf jaar zijn er mooie stappen gemaakt en is de regionale keten van plant tot pand inmiddels een feit geworden! De hennepteelt is dit teeltseizoen verdubbeld naar 120 hectare en aan de bouwkant zijn we actief bezig om biobased (ver)bouwen te stimuleren.

Ervaar hoe de hennep, die deze zomer voor onze keten geteeld wordt, tot bloei komt en ontmoet zowel deelnemers uit ons bestaande netwerk als ook nieuwe deelnemers uit de keten.

Aanmelden

Op een prachtige locatie, dichtbij het Deventer ziekenhuis, willen we op 4 juli iedereen uit de keten laten ervaren waar we staan. Een aantal partners pakt het podium via de zeepkist en anderen laten diverse praktijkvoorbeelden zien. Tijdens deze bijeenkomst vertellen we je meer over de activiteiten die de komende periode op het programma staan en nodigen we jou uit om je hierbij aan te sluiten.

Heb jij interesse in dit werkbezoek? Meld je dan aan via deze link.

 • Datum: 4 juli 2024
 • Locatie: Deventer (exacte locatie volgt)

Het volledige programma volgt begin juni! De exacte locatie ontvang je via een bevestigingsmail eind juni 2024.

Tentoonstelling: Possible Landscapes Hoge zandgronden, de Achterhoek

Verbeelding van een nieuw, duurzaam landschap in de Achterhoek

Welke mogelijke landschappen ontstaan er als we in de Achterhoek niet langer water zo snel mogelijk afvoeren maar proberen vast te houden zodat we in periode van droogte daar gebruik van kunnen maken? Welke rol hebben boeren, bouwers en bewoners hierin? Possible Creations heeft samen met lokale bedrijven, beleidsmakers en onderzoekers gezocht naar deze antwoorden in het project Possible Landscapes Hoge Zandgronden- De Achterhoek.

Ontdek vanaf 23 april de innovatieve visies op duurzaam landgebruik tijdens deze tentoonstelling gepresenteerd door Biobased Creations in samenwerking met MooiNL en SamenBiobasedBouwen. Deze expositie, gehuisvest bij Wonion in Ulft, toont een unieke maquette installatie die de mogelijke toekomst van landschapsbeheer in de regio verkent.

Mogelijke landschappen verbeeld

De installatie biedt een blik op hoe een duurzame herinrichting van de Achterhoek kan bijdragen aan betere waterretentie en het ondersteunen van de lokale biodiversiteit door middel van regeneratieve landbouwtechnieken en biobased materialen. Door samen te werken met lokale boeren, bouwers en beleidsmakers, illustreert deze tentoonstelling hoe wij samen het landschap van morgen kunnen vormgeven.

Bezoekers worden tot 28 mei meegenomen door de verschillende schalen van de installatie, waarbij elk deel de unieke bodemtypen en potentiële gebiedsontwikkelingen van de Achterhoek belicht. Ook is er aandacht voor het coulissenlandschap van de toekomst waarin toegelicht wordt hoe alles samenhangt. De installatie zal vervolgens verder reizen naar andere locaties in Nederland, om een breder gesprek over duurzame ontwikkeling te stimuleren.

Dit is de kans om te leren over de synergie tussen landbouw, natuur en bouwkunde, en hoe deze elementen samen kunnen werken om een zelfvoorzienend en ecologisch verantwoord landschap te creëren. Voor meer informatie over de expositie, bezoek de websites van Possible Landscapes  en Biobased Creations.

Possible Landscapes Hoge Zandgronden- de Achterhoek maakt onderdeel uit van een meerjarig onderzoek van Biobased Creations naar de regeneratieve, rurale en urbane landschappen van vandaag en morgen.

 

Ketenbijeenkomst Gezond Bouwen in de Gelderse Vallei

De tweede ketenbijeenkomst voor het opzetten van een of meerdere productieketens voor biobased bouwen in de Gelderse Vallei vindt plaats op woensdagmiddag 15 mei. Deze bijeenkomst bouwt voort op de eerste bijeenkomst van 20 maart. We willen deze middag concrete afspraken maken over wat wie wat gaat doen komende tijd. De focus ligt op inventarisatie van de vraag (welke bouw- en/of renovatieprojecten zijn kansrijk om mee te starten?) en op de kansen van de gronden in onze regio.

Was je niet aanwezig op de eerste bijeenkomst, maar wil je wel graag aansluiten? Je bent van harte welkom om ook deel te nemen. Lees dan deze terugblik door en laat weten als je nog vragen hebt. We zien uit naar een actieve, gezellige middag waarin we weer stap verder komen in het vormen van de ketens.

Meld je aan! Bij je aanmelding geef je aan bij welke van de drie werktafels je wilt aanschuiven, zie daarvoor het programma hieronder

Programma

U bent van harte welkom bij Rabobank Barneveld, op het Torenplein 2 in Barneveld. De bijeenkomst start om 13.30 en duurt tot 16.30, met een borrel na afloop.

Tijdens deze ketenbijeenkomst staat het verder opbouwen van de ketens centraal. We focussen ons op de vraagkant, maar kijken ook naar wat er kan groeien in de Gelderse Vallei. Met het bouwmateriaal, een kaart van ons gebied en een aantal concrete bouw- en/of renovatieprojecten op tafel verkennen we in drie werktafels de mogelijkheden en stemmen die vervolgens op elkaar af, zodat we de puzzel van land naar pand verder concreet maken.

Werktafel 1:

Vraagbundeling vanuit lopende bouw- en/of renovatieprojecten

Om aan de slag te gaan in 2025, is het slim om een aantal kansrijke bouw- en/of renovatieprojecten te definiëren met elkaar. Als een woningcorporatie een bepaald aantal woningen van een specifiek type gaat isoleren met stro, en de andere met vezelhennep, dan kan er snel veel kennis en inzicht worden ontwikkeld van wat werkt in welke situatie. We hopen zo krachten te bundelen en inzichten uit de praktijk samen te brengen. Deze tafel gaat over inventariseren van kansrijke bouw- en/of renovatieprojecten voor toepassing van de materialen in 2025 uit de lopende portfolio’s.

Facilitator: Marieke van Loon (ketenregisseur Building Balance), co-facilitator: Alex Boekhorst (Woonstede)

Werktafel 2:

Bouwproducten en vraag uit de bouwprojecten matchen

Niet alle producten die gemaakt worden van lokale vezels, kunnen direct worden toegepast in bouwprojecten. Aan deze tafel worden de proposities ontwikkeld rondom vezelhennep bouwproducten, inblaasisolatie van stro en olifantsgras en paulowniahout uit de regio. Welke product-marktcombinaties kunnen we ontdekken, waar moet de bouw aan de voorkant rekening mee houden (en misschien ook lokale overheden voor de bestemmingsplannen!) en hoe kunnen we het beter op elkaar afstemmen zodat we daadwerkelijk van land naar pand de keten kunnen organiseren?

Facilitator: Arne Eindhoven (ketenregisseur Building Balance)

Werktafel 3:

Kansrijke gronden voor vezelteelt in de Vallei

Welke gewassen zijn kansrijk in onze regio/op onze bodem? Met de kaart op tafel en bestemmingsplannen geldig voor onze regio in gedachten inventariseren we wat kansrijke gronden zijn voor welke vezels. Niet alleen de grond en waterstand is namelijk sturend hierin, ook natuurlijk het eigenaarschap, het verdienmodel van de teelt en wat er mag op de gronden.
Facilitator: Rob de Groot (agrarisch expert Building Balance) en Thomas Jansen (landschapsarchitect Bureau Streekk)

Meld je hier aan! 

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Living Lab Regio Foodvalley Circulair, Building Balance, Landbouwnetwerk Regio Foodvalley, Rabobank, Cirkelstad en Woonstede.

Excursie wilgen: teelt en afzet

De Landbouwers Twente zijn een verkenning gestart naar de potentie van wilgengrienden op en rond ‘natuur’gebieden in Overijssel. De verkenning moet antwoord geven op de vraag of de teelt van wilgentenen bijdraagt aan de opgaven vanuit KRW, N2000, biodiversiteit, enz. en het tegelijkertijd een alternatief verdienmodel kan vormen voor agrariërs. Onderdeel van de verkenning is een excursie naar Van Aalsburg in Hellouw (Gelderland). Bij deze nodigen we u uit deze excursie bij te wonen op woensdag 24 april naar Van Aalsburg. Van Aalsburg is dé wilgenexpert van Nederland.

Interesse om mee te gaan? meld je hier aan

We werken aan een overzicht met bestaande en beschikbare informatie over potentie wilgenteelt tav maatschappelijke opgaven, afzetmogelijkheden en alternatief verdienmodel voor agrariër. Naar aanleiding van uw aanmelding sturen we dit toe. Deelname is gratis, we zien uw aanmelding graag voor 10 april tegemoet.

Benieuwd wat Van Aalsburg doet, kijk alvast op; www.vanaalsburg.com

Programma

9.30 uur – vertrek vanaf kantoor Aveco de Bondt in Holten, kennismaking in de bus en schets aanleiding/doel

11.30 uur  – aankomst en presentatie door Dick van Aalsburg over de teelt en oogst van wilgen

12.30 uur – discussie over potentie verdienmodel voor grondeigenaar

13.00 uur – lunch

13.30 uur – rondleiding bedrijf Van Aalsburg

14.30 uur – aanvang terugreis, visie van De Land Bouwers / Vechtstromen / provincie en vervolgstap

16.00 uur – aankomst Aveco de Bondt Holten

Kennisavond: teelt en afzet vezelgewassen Twente

Agrariërs kunnen de komende jaren een belangrijke rol spelen als teler en verwerker van grondstoffen voor biobased bouwmaterialen. Het telen van vezelgewassen is in Nederland relatief nieuw. Toch zijn er al mooie voorbeelden van teelten en toepassingen in de bouw. LTO, De Land Bouwers en Twentse Bouwboeren nodigen u uit voor een kennisavond over het thema vezelgewassen voor de bouw.

Sprekers

Marc Strikkeling is senior bedrijfsadviseur rundveehouderij bij ABAB Accountants en adviseurs. Marc adviseert veehouders hoe ze meer natuurinclusief kunnen ondernemen, wat daarbij komt kijken en op welke manier ze strategische keuzes kunnen maken voor de toekomst. Vanuit jarenlange ervaring aan de keukentafel weet Marc wat agrariërs bezig houdt, maar ook wat het telen van vezelgewassen kan betekenen voor de bedrijfsvoering. Op basis van cijfers gaat hij dieper in op deze materie

Coen Verboom is werkzaam bij Bouwgroep Dijkstra Draaisma waar hij werkt aan het verduurzamen van de bouw. Als aannemer en bouwer is Bouwgroep Dijkstra Draaisma al ver op weg om biobased materialen toe te passen in woningen, denk aan lisdodde, miscanthus, vlas en hennep. Op een efficiënte manier maken ze er isolatiemateriaal van en besparen ze daarmee CO2 ten opzichte van de traditionele isolatiematerialen. Coen vertelt graag over de manier waarop ze innoveren en voorop lopen in de markt.

Meld je hier aan

Praktische informatie

Datum: 11 april
Locatie: Kulturhus de Cocer, Thijplein 1 Rossum
Tijdstip: inloop om 19.45 uur, start om 20.00 uur tot 22.00 uur

Twentse Bouwboeren heeft als doel om zo regionaal mogelijk transparante en eerlijke ketens op te zetten voor biobased grondstoffen. Onderdeel daarvan is ook het actief betrekken van de agrarische sector bij de ontwikkeling van deze ketens. Uitgangspunt is een verdienmodel voor de boer dat kan concurreren met de gangbare landbouwmogelijkheden. Wil je alvast meer weten over de kansen voor vezelgewassen en het saldo per scenario, lees dan het artikel ‘De belofte van vezelteelt voor de landbouw’.

Ketenbijeenkomst Biobased Bouwen Vezelrijk Midden-Brabant

Onze regioketen vezelrijk Midden-Brabant nodigt u graag uit voor hun ketenbijeenkomst op 17 april a.s. van 9:00 -12:15 uur in het Rabobankkantoor aan de Taxandriaweg 8 in Waalwijk.

Ook in Midden-Brabant initieert, stimuleert en ondersteunt Building Balance zelfstandige regionale en landelijke biobased bouwketens. We richten ons hierbij op agrariërs, bouwers en woningcorporaties om zo tegelijkertijd de teelt van vezelgewassen en de toepassing van biobased bouwmaterialen in Midden-Brabant te stimuleren. Samen met maatschappelijke partners organiseren we ketenprojecten, bundelen kennis en nemen drempels weg zodat we samen met jou de biobased bouweconomie in onze regio kunnen opschalen.

Gezamenlijke uitdaging en kansen

Tijdens deze bijeenkomst gaan we met agrariërs, bouwers en woningcorporaties in gesprek. Samen verkennen we welke regionale gewas-product combinaties kansrijk zijn. En wat er voor elke partij nodig is om op te schalen. Zo creëren we nieuwe verdienmodellen, helpen we de natuur en zorgen we voor gezonde, geïsoleerde woningen met materialen uit de regio. De sessie wordt inhoudelijk begeleid door Building Balance en Midpoint Brabant.

Ben je erbij?
We hopen je graag te zien op 17 april. Je kunt je hier aanmelden.

Programma

09:00 – Inloop

09:30 – Start: Biobased bouwen: gewassen en producten

10:30 – Deelsessie: uitdagingen en kansen in de keten

11:45 – Napraten met een broodje

12:15 – Einde

Parkeren kan gratis op het terrein van het Rabobank kantoor.

Biobased Bites Lunchwebinar: Nationale Aanpak Biobased Bouwen 

Wij bouwen natuurlijk door! In 2024 organiseren we, samen met Pianoo – Buyer Group Biobased Bouwmaterialen, voor iedereen betrokken bij (ver)bouwprojecten een aantal lunchwebinars: Biobased Bites.
Tien keer zullen wij, terwijl jij je bammetje eet, een onderwerp rondom biobased bouwen in hapklare brokken presenteren. Ons doel? Jouw kennis over biobased bouwen zo’n boost geven, dat stil blijven zitten onmogelijk is!

Schrijf je hier in voor de eerste Biobates Bites
op 26 maart tussen 12.00 en 12.45 uur

Biobased Bites: Nationale Aanpak Biobased Bouwen

Dat we gaan opschalen naar meer biobased bouwen staat vast, daar heeft demissionair minister De Jonge geen misverstand over laten bestaan. Wat daarvoor nodig is en hoe we daar vanuit Building Balance invulling aan geven lichten we toe in dit lunchwebinar.
Marjet Rutten is onze Biobased Bites lunchwebinar gastvrouw. Zij ontvangt 26 maart vanaf 12.00 uur de volgende gasten:

 • Jan-Willem van de Groep over de Nationale Aanpak Biobased Bouwen.
 • Anne Bos over gemeenten als aanjager: Welke rol kunnen gemeenten vervullen? In de regioketens, in beleid en in uitvragen.
 • Sander Rutten over certificering: Een noodzaak voor opschaling, wat loopt er al en wat kunnen we de komende tijd verwachten?
 • Marjet Rutten over wat er al mogelijk is: Bouw- en onderhoudsbedrijven kunnen vandaag al aan de slag met bijvoorbeeld biobased renoveren!
 • Elisabeth ter Borg over woningcorporaties en vraagstimulering: Hoe stimuleer je lokale ketens? Zowel voor nieuwbouw als renovatie? Welke deals zijn er al en hoe doe je mee?
 • De ketenregisseur Dominique Vosmaer van de keten Flevoland, over werken in (keten)regio’s: Hoe kun je daaraan bouwen en hoe kun je aansluiten?

In zes hapklare brokken gaan we in een sneltreinvaart het hele programma door. Natuurlijk is er (wel kort) de tijd om een aantal vragen te beantwoorden. Om 12.45 uur sluiten we de lunch af en heb jij hopelijk weer een flinke hap energie en inspiratie opgedaan om aan de slag te gaan met biobased bouwen!

Wij hopen je 26 maart te zien, meld je nu aan!

Nationale Conferentie Circulaire Economie 2024

De jaarlijkse Nationale Conferentie Circulaire Economie vindt plaats op 14 maart 2024 in Nijmegen. Je bent van harte uitgenodigd om erbij te zijn!

In 2050 is de cirkel rond: Nederland is dan volledig circulair. In een circulaire economie gaan we zuinig en slim om met grondstoffen en producten. Nederland is goed op weg, maar opschalen en versnellen is nodig en dat gaat niet vanzelf. Een van de belemmeringen is de toegang tot financiering. Op 14 maart praten we hierover in het plenaire programma. Ook staan we stil bij andere uitdagingen én kansen. We hebben een boeiend en afwisselend programma samengesteld.

De Nationale Conferentie Circulaire Economie start met een plenair programma onder leiding van Sander Kleikers. Daarna kun je inhoudelijke sessies volgen over verschillende circulaire onderwerpen.

Ik wil mij aanmelden
(Je kunt je alleen nog inschrijven voor online deelname. De conferentie is voor fysieke deelname volgeboekt)

Programma

09.00 – 10.30 uur: Inloop en registratie

10.30 – 12.00 uur: Plenair Programma en uitreiking van de Circular Awards en Circular Hero (ook online te volgen)

 • Demissionair staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen opent de conferentie
 • Uitreiking Circular Awards en de bekendmaking van de Circular Hero
 • Panelgesprek over de financiering van de circulaire transitie, met inspirerende sprekers
 • Het plenair programma staat onder leiding van Sander Kleikers

12.00 – 13.15 uur: Netwerklunch

13.15 – 14.30 uur: Ronde1 Deelsessies en Tafelsessies

14.30 – 15.00 uur: Pauze

15.00 – 16.15 uur: Ronde 2 Deelsessies en Tafelsessies

16.15 – 17.30 uur: Netwerkborrel