Whitepaper ‘Wilgen: vergeten oerhollandse klassieker vol potentie’

Whitepaper ‘Wilgen: vergeten oerhollandse klassieker vol potentie’
Whitepaper ‘Wilgen: vergeten oerhollandse klassieker vol potentie’
11 juli, 2024

Wilgen kunnen een bijdrage leveren aan veel maatschappelijke opgaven op het platteland én in de stad. De provincie Zuid-Holland herkent de waarde van de wilg en ziet kansen voor het gebruik als bio-circulaire grondstof. Om deze mogelijkheden op een rijtje te zetten heeft de provincie het Louis Bolk Instituut gevraagd een whitepaper te ontwikkelen.

De whitepaper ‘Wilgen: vergeten oerhollandse klassieker vol potentie’ gaat in op de kansen, haalbaarheid en praktische uitvoering van meer wilgen in de provincie Zuid-Holland. Voor dit inspiratiedocument is relevante en beschikbare kennis uit de huidige situatie gebundeld en nagedacht over wilgenteelt in de nabije toekomst. Dat geeft inzicht in de mogelijkheden van de extra aanplant van wilg in de stad en op het platteland én in de markt- en verwaardingsmogelijkheden van wilgentenen.

De wilg heeft grote waarde

De waarde van de wilg is groot! Door haar snelle groei hout deze boomsoort veel CO₂ vast en kan het hout van de wilgentegen (de tak van de wilg) iedere drie jaar gewonnen worden. De wilg wordt dan ook steeds populairder voor duurzame toepassingen in onder andere de bouw en infra. Daarnaast heeft de boom een positieve invloed op de biodiversiteit. De wilg ondersteunt ruim 450 verschillende insectensoorten en helpt ook nog eens bij het verbeteren van de waterkwaliteit.

Economisch, ecologisch en maatschappelijk interessant

De wilg biedt dus mogelijkheden op economisch, ecologisch en maatschappelijk vlak. Omdat ze ook goed groeien in vochtige grond en de meeste wilgensoorten periodiek onder kunnen water staan, kan de wilg ook een oplossing zijn voor natte teelten in veenweidegebieden zoals het Groene hart. Al met al genoeg reden om de kansen van de wilg verder te onderzoeken.

Drie concepten

In Zuid-Holland worden wilgen op verschillende manieren gebruikt, van traditionele grienden tot stedelijke vergroening. In de whitepaper heeft het Louis Bolk Instituut drie concepten zijn onderzocht:

  • Moderne Grienden
    Deze grienden produceren wilgenhout en biomassa en worden mechanisch geplant en geoogst. Moderne grienden ondersteunen ook biodiversiteit, waarbij het type beheer een grote rol speelt. Om de potentiële markt te bedienen kunnen landbouwgronden worden ingezet.
  • Bufferstroken met Wilgen
    Wilgen op bufferstroken langs landbouwgrond is een innovatieve toepassing die naar verwachting positieve effecten heeft op de biodiversiteit en mogelijk op de waterkwaliteit door nutriënten[1]uitspoeling te verminderen. Tests en experimenten zijn nodig om kansen en economische haalbaarheid verder te verkennen.
  • Wilgen in de Stad (Wijkwadi’s)
    Stedelijke integratie van wilgen heeft veel maatschappelijke voordelen, zoals klimaatadaptatie door wateroverlast te verminderen en hitte-eilanden te beperken. Wilgen in stedelijke gebieden verbeteren de luchtkwaliteit en bieden recreatieve en esthetische voordelen. Onderhoudskosten vormen echter een belemmering.

Conclusies

De conclusie van het Louis Bolk Instituut is dat de maatschappelijke en ecologische waarden van de wilg evident zijn. Helaas geldt dat nog niet voor het verdienmodel. De provincie Zuid-Holland kan stappen ondernemen om de ontwikkeling richting meer wilgen te bevorderen. Zo kunnen ze samenwerking stimuleren tussen een coöperatie van agrariërs en wilgenverwerkers, zodat voor beide partijen een interessant verdienmodel ontstaat. In steden kan worden ingezet op de kwantificeren van maatschappelijke baten in plaats van kosten van beheer en onderhoud. Dit vraagt een andere mindset bij stadsbesturen en het gebruik van instrumenten om deze baten inzichtelijk te maken. Daarnaast lopen er ook nog verschillende onderzoeken om de kansen voor de teelt en de toepassing van de wilg verder inzichtelijk te maken.

De volledige whitepaper kun je hier downloaden.

 

Building Balance

Meer weten?

Neem contact met ons op via info@buildingbalance.eu

Gerelateerde berichten