Vruchtbare startbijeenkomst Twentse Bouwboeren

Vruchtbare startbijeenkomst Twentse Bouwboeren
Vruchtbare startbijeenkomst Twentse Bouwboeren
18 mei, 2023

Boeren en bouwers slaan de handen ineen voor een duurzamere toekomst! Op 19 april vond de startbijeenkomst plaats van Twentse Bouwboeren. In Kulturhus De Bijenkorf te Borne kwamen meer dan 50 deelnemers uit verschillende sectoren bijeen om de eerste stappen te zetten in deze regionale samenwerking tussen boeren en bouwers op het gebied van biobased bouwen. Het was een inspirerende bijeenkomst waarbij het enthousiasme van de deelnemers voelbaar was. Samen gaan zij de uitdaging aan om zowel de agrarische- als de bouwsector te verduurzamen en zo bij te dragen aan een betere wereld voor ons allemaal.

Diverse groep

Bij de bijeenkomst was een zeer divers gezelschap aanwezig, met deelnemers uit alle betrokken sectoren. Er waren boeren, verwerkers, bouwers/aannemers en vertegenwoordigers vanuit overheden en woningcorporaties aanwezig. Het was goed om te zien dat ook vanuit de woningcorporaties en overheden vertegenwoordigers aanwezig waren. Uit de eerste gesprekken en opmerkingen bleek namelijk dat de onzekere afzetmarkt en huidige regelgeving nog kritische punten zijn.

Namens Building Balance was Jasper van den Munckhof aanwezig om toelichting te geven op het concept biobased bouwmaterialen en de huidige stand van zaken. Hij nam de aanwezigen tijdens de bijeenkomst mee in de verschillende gewassen die geschikt zijn om biobased bouwmateriaal van te maken en vertelde over de bestaande toepassingen. Het programma Building Balance initieert, stimuleert en ondersteunt zelfstandige regionale en landelijke ketens; van land tot pand.

Connectie

Tijdens het plenaire gedeelte van de bijeenkomst werden er al over en weer vragen gesteld, waarbij de open en betrokken houding van de deelnemers duidelijk werd. Hierna was het tijd om in kleinere groepen op te splitsen en hier verder op in te gaan. In vier groepen werd er nader kennis gemaakt en besproken wat partijen graag zouden willen bereiken middels dit project en wat zij hiervoor nodig hebben. Hieruit kwamen interessante inzichten voort. De boeren hebben vooral behoefte aan kennis over de teelt van de gewassen en financiële zekerheid. De bouw loopt hoofdzakelijk tegen certificering van de biobased materialen aan. Woningcorporaties kunnen een grote afzetmarkt vormen, wanneer zij overschakelen op (deels) verduurzamen en bouwen met biobased materialen. Prijsconcurrentie met gangbare materialen is dan een aandachtspunt. Naast deze zaken blijft het goed op elkaar aansluiten van de vraag en het aanbod een belangrijke kwestie. Het is daarom goed dat deze partijen binnen dit project in direct contact met elkaar komen. Daarnaast kunnen ook overheden een rol spelen binnen dit project met betrekking tot regulering of als financieel vangnet voor initiatiefnemers.

Toekomst

Het doel is om uiteindelijk tot rendabele regionale ketens te komen. Om dit te bereiken zal er actie nodig zijn. Eén van de uitkomsten van de bijeenkomst was dan ook dat betreffende sectoren op korte termijn diverse productieketens gaan verkennen. Op basis van de businesscases kunnen vervolgstappen gezet worden en verder afspraken gemaakt worden. Zo werken boeren en bouw binnen de regio Twente samen aan een toekomstbestendig verdienmodel.

Interessant was dat tijdens deze eerste bijeenkomst al direct iemand een aanbod deed van een badge recent geoogste silphie (zonnekroon). Een aantal mensen sprongen hierop in en probeerden direct verbindingen te leggen.

Dit enthousiasme toont aan dat de wil om samen een oplossing te zoeken aanwezig is bij de verschillende partijen! In een volgende bijeenkomst voor de agrarische sector, op 25 mei, komen experts aan het woord over de verschillende gewassen, het GLB en de verwaarding ervan. Het vervolg op de multidisciplinaire startbijeenkomst vindt plaats op donderdag 29 juni, hier worden de mogelijkheden voor ketenvorming binnen de regio Twente verder uitgewerkt.

Twentse Bouwboeren

Het doel van Twentse Bouwboeren is het samenbrengen van boeren en bouwers om binnen een regionale keten zowel de teelt als de toepassing van biobased gewassen en bouwmaterialen te kunnen organiseren. Het project focust op Twente, omdat de regio zowel één van de grootste bouweconomieën heeft als een sterke agrarische sector. Daarnaast resulteert het huidige agrarische systeem in een hoge stikstof en CO2 uitstoot en biodiversiteitsverlies.

Vezelgewassen, die gebruikt worden voor de productie van biobased bouwmaterialen, zijn daarentegen geschikt als extensieve teelt, met een positief effect op de water- en bodemkwaliteit. Ook verhogen ze de biodiversiteit, omdat het gebruik van pesticiden niet noodzakelijk is. Voor de agrarische sector kan het verbouwen van vezelgewassen een goed alternatief verdienmodel zijn, dat financiële zekerheid biedt. Ook kan het gebruik van biobased materialen uitkomst bieden voor de bouwsector, waar momenteel veel gebruik wordt gemaakt van CO2 intensieve materialen.

De bijeenkomst werd geleid door ketenregisseurs Janneke Paalhaar en Eric Versteeg. Het project is een initiatief van De Land Bouwers, Waterschap Vechtstromen, Stichting Pioneering, de Rabobank en Building Balance.

Ketenregisseurs Twentse Bouwboeren

Eric Versteeg

Eric
Versteeg

Ketenregisseur Twentse Bouwboeren

Janneke Paalhaar

Janneke
Paalhaar

Ketenregisseur Twentse Bouwboeren

Building Balance

Meer weten?

Neem contact met ons op via info@buildingbalance.eu

Gerelateerde berichten