Vijf Achterhoekse corporaties slaan handen ineen voor tests met biobased isolatie in 2024Vijf Achterhoekse corporaties slaan handen ineen voor tests met biobased isolatie in 2024


Vijf Achterhoekse corporaties slaan handen ineen voor tests met biobased isolatie in 2024


9 januari, 2024

Organisaties vanuit de hele keten, van bouwers tot boeren, hebben zich in de Achterhoek onder de noemer ‘Samen Biobased Bouwen’ verenigd om zich in te zetten voor een eerlijke en duurzame keten. Vanuit deze samenwerking zijn woningcorporaties Wonion, Sité, Plavei, ProWonen en De Woonplaats tot een overeenkomst gekomen voor verschillende testprojecten. Het eerste testproject is het inblazen van stro in de daken van twee woningen. Als dit goed en gecertificeerd kan, staan er ruim 160 woningen met biobased isolatie op de planning voor 2024.

Natuurlijke en gezonde isolatie van woningen

Woningcorporaties Wonion, Sité, Plavei, ProWonen en De Woonplaats realiseren de duurzame ambities zowel op het gebied van renovaties als nieuwbouw. Wonion zal als eerste starten met het inblazen van stro in de daken van twee woningen. Stro zorgt voor een natuurlijke en gezonde isolatie van woningen. Volgens de kwaliteitsnorm mag vanaf 1 januari stro worden ingeblazen. Binnen deze projecten wordt dat uitgevoerd door Warmteplan, Takkenkamp en Prefab strobouw.

Uit deze test kunnen waardevolle lessen geleerd worden. Na evaluatie worden die in de periode daarna op grotere schaal toegepast. Zo leren we welke woningen geschikt zijn voor biobased isolatie en hoe dit op nog grotere schaal toegepast kan worden, zodat de circulaire economie echt op stoom kan komen.

“Samen de duurzame omslag maken in een biobased keten is essentieel. Ik blijf benadrukken dat Samen Biobased Bouwen een gezamenlijk gedragen beweging is!”
Gerrolt Ooijman, directeur-bestuurder Wonion

Achterhoekse oogst

Samen Biobased Bouwen streeft naar een ‘van land tot pand’ model. Het uitgangspunt is dat landschap waardevol is en blijft. Door korte transparante ketens binnen Samen Biobased Bouwen wordt met boeren een langjarige overeenkomst aangegaan. Het stro voor deze testprojecten komt dan ook van Achterhoekse boeren. In het samenwerkingsverband zijn tien boeren betrokken, die allen als rustgewas drie hectare zaaien. De eerste oogst staat voor juni gepland, zodat er genoeg voorraad is voor het laatste halfjaar van 2024.Op de evenementen van Samen Biobased Bouwen worden alle betrokken partijen elke zes weken bijgepraat over de vorderingen, geleerde lessen en uitdagingen. Houd daarvoor onze agenda in de gaten. Het belooft een mooi biobased jaar te worden!

Building Balance

Meer weten?

Neem contact met ons op via info@buildingbalance.eu