Verslag workshop Biobased bouwen voor de bouwsector

Verslag workshop Biobased bouwen voor de bouwsector
Verslag workshop Biobased bouwen voor de bouwsector
27 mei, 2024

Op dinsdag 14 mei ontdekte bouwgroothandel medewerkers, aannemers, architecten en partijen die bouwmaterialen voorschrijven en toepassen in één middag hoe ze nu al aan de slag kunnen met biobased bouwen! We gingen de verdieping in en namen hen mee in de toepassing van biobased materialen in nieuwbouw- en renovatieprojecten en beantwoorden alle praktische vragen rond biobased bouwen.

Biobased bouwen – inleiding en het brede perspectief

Arjan van Drimmelen, Commercieel Manager van Van Drimmelen Groep, gaf een introductie op biobased bouwen en de ontwikkelingen in de markt. Steeds meer organisaties werken klimaatbewust. De vraag naar biobased en ecologische bouwmaterialen neemt dus enorm toe. Ook het aanbod van (nieuwe) biobased materialen en producten zal daardoor naar verwachting gestaag toenemen, in Nederland én in de regio. Kennis over een goede toepassing van natuurlijke bouwmaterialen wordt dus steeds belangrijker. Om daar met elkaar stappen in zetten, wordt deze Workshop Biobased Bouwen voortgezet als reeks regionale bijeenkomsten.

Biobased bouw- en renovatieprojecten in het veld

Vervolgens gaf moderator Atto Harsta van Building Balance inzicht in welke biobased materialen beschikbaar zijn en wat er allemaal al kan, aan de hand van verschillende biobased bouwprojecten. Want dát we anders moeten gaan bouwen is wel duidelijk, willen we 900.000 woningen bouwen en 6 miljoen woningen isoleren binnen de klimaatakkoorden van Parijs. Een biobased route voorziet op een duurzame manier in de behoefte aan bouwmaterialen. Er wordt CO2 vastgelegd en het draagt op verschillende manieren bij aan een gezonde leefomgeving. Daarna liet hij zien wat er, bijvoorbeeld wat betreft certificering, nu al mogelijk is met biobased materialen.

Biobased plaat- en isolatiematerialen in renovatieproject

Joost van der Waal van Isoleer Bewust gaf veel praktische voorbeelden én interessante lessen uit actuele renovatieprojecten. Zo is het niet verstandig om meerdere lagen isolatie te gebruiken in een plat dak. Dat vergroot de kans op ongewenste luchtzakken en daarmee inwendige condensatie. Er was ook veel aandacht en interesse voor ‘damp open’ constructies en het gebruik van folies. Een sessie dus met veel praktische tips over de juiste keuze en toepassing van biobased isolatie- en plaatmaterialen

Biobased constructies en opbouw in nieuwbouwprojecten

Jan Willem van Engen van Bouwbedrijf Van Engen vertelde over drie van hun (biobased) nieuwbouwprojecten in zowel woning- als utiliteitsbouw. Hij gaf zijn visie op de samenstelling van het bouwteam. Maar ook op de bouwfysica en constructieve details van biobased materialen in de vloeropbouw, wand, gevel en dak. Hj besprak de mogelijkheden van damp open bouwen en van biobased materialen in de afbouw. Zo realiseert Van Engen ecologische gebouwen, gericht op duurzaamheid, comfort en gezondheid

Bekijk hier alle presentaties

Antwoorden uit de zaal

De hele middag door was er interactie met de zaal. Zo werden er met Mentimeter verschillende vragen gesteld en live beantwoord en besproken. Er bleek vrijwel evenveel interesse in renovatie als in nieuwbouw en heeft ongeveer de helft van de bezoekers al een biobased project gehad. Om meer biobased te gaan bouwen is er vooral behoefte aan kennis, certificering, informatie en voorbeeldprojecten. Daarom gaan we in de regio’s contact opnemen met deelnemers die voorbeeldprojecten hebben doorgegeven.

Aan het eind van de middag gaf de Mentimeter aan dat de workshop heel goed is ontvangen en dat er veel inhoudelijke kennis is gedeeld. We gaan dus zeker kijken hoe we hier een vervolg aan kunnen geven!

Bekijk hier alle uitslagen van de Mentimeter

Building Balance

Meer weten?

Neem contact met ons op via info@buildingbalance.eu

Gerelateerde berichten