Rabobank werkt samen met Building Balance en WeGrow voor biobased bouwen: ‘van land tot pand’

Rabobank werkt samen met Building Balance en WeGrow voor biobased bouwen: ‘van land tot pand’
Rabobank werkt samen met Building Balance en WeGrow voor biobased bouwen: ‘van land tot pand’
5 april, 2023

Een volledig circulaire economie en verdere verduurzaming van onze landbouwsector? Biobased bouwen biedt een oplossingsrichting voor deze opgaven. Daarom werken de Rabobank en Building Balance samen aan regionale en landelijke ketens tussen boeren, verwerkers en bouwers. Samen zorgen we voor het stimuleren van de teelt, verwerking en het gebruik van biogrondstoffen in de bouw. Én aan het economisch haalbaar maken om zo versneld op te schalen. Met WeGrow trekken we samen op voor kennisdeling in deze nieuwe ketens.

Partners om verbindingen te maken in de keten

In 2022 besloot de Rabobank om een partnerschap aan te gaan met Building Balance. De komende vier jaar zullen 13 regionale waardeketens biobased bouwen opgezet worden: ‘van land naar pand’. Deze nieuwe ketens creëren nieuwe communities van boeren en bouwers. Om vervolgens pro actief kennis en ervaringen te delen, is Rabobank founding partner geworden van het initiatief WeGrow. Dit platform is op 12 april gelanceerd en beoogt de transitie van biobased bouwen te versnellen door kennisdeling en bijeenkomsten. Minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) opent dit nieuwe platform binnenkort officieel. De initiatiefnemers van dit platform zijn Ballast Nedam Development, Merosch, LTO Bedrijven en SWP.

Martje Fraaije, programmamanager Circulair Ondernemen bij Rabobank: “Door onze agrarische klanten te verbinden aan klanten in de verwerkingsindustrie en de bouw dragen we bij aan de ontwikkeling van een geheel nieuwe keten: van boer, verwerker, bouwer tot hypotheek. Een keten die voor elke schakel kansen biedt in een uitdagende tijd van transities en veranderingen. Samen met Building Balance zijn er inmiddels al 20 regionale initiatieven waarmee ervaring wordt opgedaan met nieuwe businessmodellen en ketens. Zo zorgen we dat klanten die de omslag willen maken naar een meer toekomstbestendig businessmodel, zowel in de agrarische sector als in de bouw, elkaar kunnen vinden en daarmee een regionale keten kunnen opzetten. Rabobank faciliteert dit graag. In de vorm partnerschappen met Building Balance en WeGrow of via onze producten zoals de Rabo Impactlening en Rabo Innovatielening”.

Building Balance

Meer weten?

Neem contact met ons op via info@buildingbalance.eu

Gerelateerde berichten