Per 1 januari extra subsidie voor biobased isolatiemateriaal

Per 1 januari extra subsidie voor biobased isolatiemateriaal
Per 1 januari extra subsidie voor biobased isolatiemateriaal
18 december, 2023

Huiseigenaren kunnen komend jaar weer subsidie aanvragen voor het verduurzamen van hun woning(en). Vanaf 1 januari 2024 worden de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) en de Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE) weer beschikbaar gesteld, onder meer voor isolerende maatregelen. Vanaf dat moment geldt er bovendien een extra subsidie voor biobased isolatiemateriaal.

Het opnemen van een bonus op biobased materialen in subsidieregelingen is een van de interventies uit de Nationale Aanpak Biobased Bouwen, binnen de actielijn Vraagstimulering bij bouwers en opdrachtgevers. Deze bonus stimuleert woningeigenaren om te kiezen voor gezonde en duurzame biobased isolatiematerialen. Tegelijkertijd groeit de vraag naar biobased bouwmaterialen.

Welke doelgroepen?

In de subsidieregelingen voor woningeigenaren wordt, bovenop de huidige subsidiebedragen, een bonus ingesteld voor milieuvriendelijke biobased materialen. De regelingen hebben verschillende doelgroepen. De ISDE is bedoeld voor particuliere woningeigenaren. Het budget van de ISDE is in 2024 met 40 miljoen euro verhoogd tot 600 miljoen euro. De SVVE is voor verenigingen van eigenaars en heeft in 2024 een totaal subsidiebudget van 48,5 miljoen euro. De extra subsidie voor biobased materiaal geldt waarschijnlijk ook voor de SVOH subsidie voor private verhuurders. Daarvoor zijn de details voor 2024 echter nog niet vastgesteld, omdat deze regeling niet op 1 januari, maar pas op 1 juli ingaat.

Hoeveel subsidie?

De vereisten en subsidiebedragen voor biobased isolatiemateriaal zijn voor alle regelingen gelijk. Er gelden minimale isolatiewaardes en oppervlaktes per maatregel. Ook de hoogte van de extra subsidie is afhankelijk van het type maatregel. Voor het toepassen van biobased isolatiemateriaal geldt de volgende bonus per maatregel:

  • Dakisolatie € 5 per m2
  • Zoldervloerisolatie of spouwmuurisolatie € 1,50 per m2
  • Gevelisolatie € 6 per m2
  • Vloerisolatie € 2 per m2
  • Bodemisolatie € 1 per m2

Om mensen te stimuleren meerdere maatregelen tegelijk te treffen, worden de basisbedragen van de subsidie gehalveerd wanneer maar één maatregel wordt getroffen. Dit geldt echter niet voor de extra biobased subsidie. Deze blijft hetzelfde, ook bij een subsidieaanvraag met één isolatiemaatregel.

Welke producten?

Om in aanmerking te komen voor deze extra subsidie moeten materialen voldoen aan twee eisen. Ten minste 70% van de massa van het isolatiemateriaal moet bestaan uit biobased materiaal volgens de EN16575:2014. En om er zeker van te zijn dat de materialen ook daadwerkelijk een lage milieu-impact hebben, is er ook een grenswaarde aan de milieukostenindicator (MKI) gesteld. Hiermee is geborgd dat de milieu-impact van de biobased isolatiematerialen over de gehele levensduur beperkt is. De maximale milieukostenindicator is 0,85 bij een Rd-waarde van 3,5 m2K/W. Een zogenaamde categorie 1-kaart in de Nationale Milieudatabase is hiervoor een voorwaarde.

Binnenkort wordt ook de aangepaste meldcodelijst gepubliceerd. Daarop staan de biobased materialen waar de extra subsidie voor geldt. Het gaat onder meer om isolatiedekens van hennep of vlas, maar ook inblaasisolatie als houtwol en cellulose. Het inblazen van vezels van stro en miscanthus staat op dit moment nog niet in de meldcodelijst. Deze volgen zo snel mogelijk, maar zijn op 1 januari 2024 nog niet van toepassing.

Mist er een biobased materiaal op lijst? Dan kan de fabrikant een verzoek mailen naar dew@rvo.nl. Zie hiervoor ook ISDE: Leveranciers, fabrikanten, bouwinstallatiebedrijven en installatiebedrijven (rvo.nl).

Building Balance

Meer weten?

Neem contact met ons op via info@buildingbalance.eu

Gerelateerde berichten