Ontwikkeling verwerkersregeling

Ontwikkeling verwerkersregeling
Ontwikkeling verwerkersregeling
26 april, 2024

Voor een solide markt van biobased bouwmaterialen moeten er ook (industriële) verwerkers zijn. Momenteel zijn er nog weinig industriële verwerkers van vezelge­wassen, terwijl de ambitie in de Nationale Aanpak Biobased Bouwen (NABB) is om de huidige capaciteit met een factor 25 te groeien in 2030, om 50.000 ha vezelgewassen te kunnen verwerken. Om deze ambitie te realiseren worden er verschillende interventies uitgevoerd, waaronder het ontwikkelen van een verwerkingsregeling.

De afgelopen maanden is er met Building Balance, Nationaal Groenfonds en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gewerkt aan het uitwerken van de vorm en voorwaarden van deze regeling. Met deze verwerkersregeling kunnen (potentiële) verwerkers investeren in productiefaciliteiten waardoor de opschaling van de industrie in de vezelteelt mogelijk wordt gemaakt.

De verwerkersregeling op hoofdlijnen

De verwerkersregeling omvat een achtergestelde lening, waarbij het maximale leenbedrag €5.000.000 per onderneming is. Deze lening mag maximaal 25% van de totale kapitaalbehoefte van een onderneming bedragen.

Het belangrijkste om te weten als ondernemer om in aanmerking te komen:

  • De onderneming verwerkt vezelgewassen of wil vezelgewassen gaan verwerken. De regeling ondersteund om de productie te starten, op te schalen en/of producten te produceren die kunnen worden toegepast in de bouw. Biobased bouwmateriaal is materiaal dat voor minimaal 70% uit hernieuwbare massa bestaat, bepaald volgens de EN16575:2014.
  • Deze bouwmaterialen worden langjarig (>35 jaar) toegepast in de bouw van woningen en gebouwen in Nederland.
  • De doelgroep is Nederlandse MKB ondernemingen die van gewassen bouwmaterialen (of halffabricaten) produceren of dit willen gaan doen. De gewassen worden reeds in Nederland geteeld of kunnen in Nederland geteeld worden. Het streven is om de teelt op korte termijn volledig in Nederland plaats te laten vinden.
  • Er zijn een goed onderbouwd ondernemingsplan en financieel plan beschikbaar, waarin onder meer de afzet (sales/marketing), opschaling van de grondstofvoorziening, het team, de business case en de invulling van de kapitaalbehoefte worden toegelicht.

Meer informatie

Naar verwachting zal de verwerkersregeling in het tweede kwartaal van 2024 officieel worden gepubliceerd. Dit betreft een pilot met een deel van het budget dat is reserveert in de NABB. Het is voor ondernemers nu al mogelijk om contact op te nemen met de beoogd uitvoerder van de regeling, het Nationaal Groenfonds, via Willem Meijers (w.meijers@nationaalgroenfonds.nl). Geïntereseerde ondernemers kunnen alvast advies krijgen over de haalbaarheid van hun plan en de aansluiting bij de regeling.

Voor aanvullende vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met Bart van den Heuvel, Activator Industrie, via: bart@buildingbalance.eu.

Building Balance

Meer weten?

Neem contact met ons op via info@buildingbalance.eu