Ondersteuning voor transitie biobased bouwen van overheid

Ondersteuning voor transitie biobased bouwen van overheid
Ondersteuning voor transitie biobased bouwen van overheid
30 april, 2023

Het kabinet heeft een extra bedrag begroot voor het aanjagen en versnellen van biobased bouwen. Hiermee kan de ontwikkeling van ketens van land tot pand worden versneld. Jan Willem van de Groep, programmaregisseur Building Balance, is erg content met het kabinetsbesluit: “We willen graag een grote bijdrage leveren aan de gevraagde transitie(s), door de goedkeuring van het kabinet komt er de nodige funding vrij waardoor we kunnen opschalen en infrastructuren kunnen implementeren die zowel voor boeren, industrie en bouwers tot de nodige product- en procesinnovaties zullen leiden.”

Ontwikkeling opschalingsplan

Building Balance werkt ondertussen samen met marktpartijen, gemeenten, provincies en de ministeries van LNV en BZK aan een voorstel voor de overheid om de transitie naar biobased bouwen te versnellen. Dit plan voorziet in concrete vervolgstappen die samen kunnen worden gezet om de gebouwde omgeving verder te verduurzamen en een substantiële bijdrage te leveren aan de Nationale emissiedoelstellingen; een jaarlijkse CO2-reductie van minimaal 1,5 Mton. Verder voorziet het plan in agrarische inkomensperspectief door in te zetten op de productie van natuurlijke grondstoffen in Nederland die als primaire of secundaire grondstof kunnen dienen voor een breed scala aan (bouw)producten.

In de komende weken wordt verder duidelijk op welke wijze Building Balance precies invulling gaat geven aan het opschalingsprogramma biobased bouwen. En, samen met de aangesloten partners, direct een vervolg kan geven aan de ingeslagen route.

Lees de volledige kamerbrief hier.

Building Balance

Meer weten?

Neem contact met ons op via info@buildingbalance.eu

Gerelateerde berichten