Kansen biobased bouwen in Limburg in beeld

Kansen biobased bouwen in Limburg in beeld
Kansen biobased bouwen in Limburg in beeld
1 juni, 2024

In Limburg worden grote stappen gezet richting een circulaire economie met biobased bouwen. Eppo Timmer van Building Balance Limburg benadrukte dit tijdens de BioBased Booster. Op 21 mei kwamen boeren, verwerkers, bouwers, projectontwikkelaars, corporaties, gemeenten en financiers bijeen in Panningen om een impuls te geven aan de biobased keten in Limburg.

Het doel is om de komende jaren 50.000 woningen te realiseren met steeds meer biobased materiaal. De nationale overheid hecht veel waarde aan het behalen van deze doelstellingen en streeft ernaar om in 2024 al 12.000 ton biobased bouwmateriaal te verwerken en daarvoor 4.000 hectare aan biobased gewassen te telen. Tot en met 2030 groeit de keten door naar 50.000 hectare teelt en 400.000 ton bouwmateriaal.
Building Balance Limburg speelt in de realisatie een belangrijke rol. “In Limburg is het streven om naar 5.000 hectare te groeien. Dus 10% van de nationale doelstelling”, licht Eppo Timmer toe.

Biobased initiatieven

Eppo Timmer, ketenregisseur Limburg en productmanager vezelhennep, is met zijn agrarische achtergrond leidend binnen Building Balance in de provincie Limburg. Eppo werkt samen met Serge van den Berg (verwerking en bouw) en Frank Kusters (gemeenten & corporaties) om biobased initiatieven te stimuleren.

Voorbeeld is de transitie van Aad en Arjan van Leeuwen in Nederweert. Zij stopten met hun varkenshouderij en zetten nu stappen in de teelt en verwerking van biobased gewassen. Eppo: “Hun toekomstige verwerkingshub is een schoolvoorbeeld van hoe teelt en verwerking hand in hand kunnen gaan.”

Maar ook Hoex Bouw (Venray) & de gebroeders De Boer (Lottum) die met partners het teeltareaal heeft uitgebreid van 55 hectare in 2023 naar 100 hectare in 2024. “Zij gebruiken het materiaal in innovatieve modulebouw. Liof, onder leiding van Sjaak Berden, is een belangrijke netwerkpartner die cruciaal is voor de ontwikkeling van biobased bouwmateriaal in Limburg.”

Isolatieprogramma’s

Woningcorporatie Woonpunt, met onder andere ketenpartner Casper de Haan, richt zich op isolatievraagstukken. In de RES regio Noord- en Midden Limburg werken de gemeenten samen om biobased toepassingen te integreren in nationale isolatieprogramma’s. Deze samenwerking toont aan hoe verschillende partijen in de keten samenwerken om stappen te maken richting biobased bouwen.

Telers onmisbare schakel

Patrick Lemmens ziet nieuwe teelten als kansen voor de agrarische sector. Organisaties zoals LLTB, Compas Agro en HAS Green Academy ondersteunen biobased-initiatieven binnen het Platform Nieuwe teelten en koppelen verschillende ideeën en projecten aan elkaar. Dit komt de Limburgse economie ten goede.
Eppo Timmer geeft aan: “Onze Limburgse telers staan aan de basis van ‘grondstofleveringszekerheid’. Zij zijn daarmee een onmisbare schakel in de nieuwe biobased ketens. Samen met hen zet Building Balance stappen om deze schakel verder te organiseren.”

Vertel biobased verhalen

Lucas de Man, veelzijdig kunstenaar, biobased creatieveling en initiatiefnemer van Biobased Creations, speelt deze middag een cruciale rol om de partijen aan elkaar te verbinden. Hij houdt de partijen voor dat voor de ontwikkeling van de biobased keten het essentieel is om een actieve houding aan te nemen en te streven naar innovatieve oplossingen.
Lucas benadrukt dat biobased bouwen al sinds 2017, voordat het hip werd, zijn aandacht heeft. Zijn paviljoen van mycelium op de Floriade in Almere is een voorbeeld van hoe kunst en innovatie hand in hand gaan. Volgens Lucas draait het bij biobased bouwen niet alleen om circulaire materialen, maar ook om het vertellen van verhalen. Storytelling is cruciaal om het belang van biobased bouwen te begrijpen en te omarmen.
Hij roept op tot samenwerking en moedigt iedereen aan om de eigen dromen en ideeën over biobased bouwen te delen. Lucas gelooft dat het noodzakelijk is om te blijven bouwen en boeren, en dat Limburg hiervoor de ideale plek is.

Vraag en aanbod

Deze middag krijgen alle schakels in de biobased keten van Lucas de opdracht aan te geven wat zij te bieden hebben en wat zij nog nodig hebben om de Limburgse biobased keten in een échte impuls te geven. Hier volgt een samenvatting van de vraag en het aanbod.
Telers bieden land en zetten in op vergroening met 200-250 ha vezelteelt in 2024. Ze vragen eerlijke prijzen, CO2-certificaten, subsidies, onafhankelijke advisering en lange termijn zekerheid.
Verwerkers bieden diverse isolatieoplossingen en onafhankelijk advies. Ze vragen om consistente productkwaliteit, certificering en duidelijke regelgeving.
Bouwers bieden eerlijke prijzen en kennisdeling, en streven naar biobased bouw. Ze vragen eerlijke prijzen van afnemers, beste vezelproducten, levergaranties, certificering en strengere regelgeving.
Woningcorporaties bieden kansen voor biobased producten en experimenten. Ze vragen aantoonbare kwaliteit, continuïteit, gezamenlijke investeringen, betaalbare huurprijzen en levergaranties.
Overheden faciliteren samenwerking en promoten de gezondheidsvoordelen van biobased materialen. Ze vragen verbinding, netwerkuitbreiding, verdienmodellen en kennisdeling.

Hout heeft toekomst

Maurits van der Woude, commercieel directeur van Ekowood Houses, sloot de middag af. De productie van Ekowood is gevestigd in een voormalige betonfabriek in Beringe. “Hout heeft toekomst”, volgens Maurits. Een rondleiding door de productielocatie laat zien wat er mogelijk is met hout, maar ook dat voor opschaling van de houtskeletbouw er een systeemverandering in de bouwwereld nodig is.

Krachten bundelen

Conclusie van de middag is dat de integrale aanpak van biobased bouwen in Limburg aantoont dat samenwerking, innovatie en storytelling cruciaal zijn voor het succes van de circulaire economie. “Door krachten te bundelen en duurzame oplossingen na te streven, kan Limburg een voorbeeld zijn voor Nederland en daarbuiten.”

Wat hebben ketenpartijen nodig? Bijeenkomst over biobased bouwen en ketenontwikkeling.

Building Balance

Meer weten?

Neem contact met ons op via info@buildingbalance.eu

Gerelateerde berichten