Het Nieuwe Normaal 1.0 gelanceerd

Het Nieuwe Normaal 1.0 gelanceerd
Het Nieuwe Normaal 1.0 gelanceerd
15 december, 2023

Op 7 december 2023, tijdens de conferentie Circulair Bouwen aan Morgen, lanceerde Cirkelstad Het Nieuwe Normaal 1.0, de nieuwe, gedragen standaard voor circulair bouwen. Het startschot is gegeven door de plenaire ondertekening van het manifest door Heijmans, het Rijksvastgoedbedrijf en tientallen andere organisaties uit de sector waaronder Building Balance.

Aanleiding voor Het Nieuwe Normaal

Op initiatief van het Ministerie van BZK en Cirkelstad zijn het Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, gemeente Amsterdam, gemeente Rotterdam, gemeente Den Haag en gemeente Utrecht samen met Dura Vermeer, Van Wijnen, Heijmans, VolkerWessels, Synchroon en BAM in 2019 het programma ‘Samen Versnellen gestart’. Het doel: samen werken aan één taal en standaard voor circulair bouwen.

Ondersteund door de TU Delft, Copper8, Alba Concepts, Metabolic en Witteveen+Bos is er gewerkt aan deze nieuwe, gedragen standaard met haalbare én ambitieuze prestaties op circulair bouwen: Het Nieuwe Normaal. De eerste definitieve versie, Het Nieuwe Normaal 1.0, is op 7 december opgeleverd.

Het Nieuwe Normaal en biobased bouwen

Het Nieuwe Normaal is een nieuwe, eenduidige taal voor circulair bouwen. Het raamwerk bestaat uit 3 thema’s en 9 indicatoren. Iedere indicator heeft een circulair ontwerp- en bouwprincipe. Biobased bouwen is daar een belangrijk onderdeel van. Dat blijkt wel uit de volgende indicatoren van Het Nieuwe Normaal:

  • Ontwerp en bouw met een zo laag mogelijke materiaalgebonden CO2-uitstoot;
  • Ontwerp en bouw met een zo hoog mogelijke materiaalgebonden CO2-opslag;
  • Ontwerp en bouw met een zo’n hoog mogelijk aandeel verantwoorde herkomst materialen: hergebruikt, gerecycled of hernieuwbaar;
  • Ontwerp en bouw met zo veel mogelijk gezonde materialen.

In Het Nieuwe Normaal worden, naast biobased, ook andere indicatoren voor circulair bouwen genoemd, zoals om adaptief vermogen, losmaakbaarheid en hergebruik.

Oproep aan de sector: teken mee!

Met de plenaire ondertekening van het manifest van Het Nieuwe Normaal start de tweede fase van het programma: implementatie. Een taal (over)leeft immers alleen als deze door iedereen wordt gesproken. Daarom doet Cirkelstad een oproep aan al haar partners – en heel Nederland – om het manifest te onderschrijven. Alleen wanneer één taal voor circulair bouwen wordt gebruikt, kan Het Nieuwe Normaal écht het nieuwe normaal worden in de sector.

Aan de slag met het nieuwe normaal Meer weten of ook aan de slag met Het Nieuwe Normaal? Je vindt alle informatie op www.hetnieuwenormaal.nl. Hier is ook het manifest van Het Nieuwe Normaal in te zien en door alle partijen in de bouw te tekenen.

Building Balance

Meer weten?

Neem contact met ons op via info@buildingbalance.eu

Gerelateerde berichten