Eerste woningen geïsoleerd met stro van de Telers Coöperatie Agrarische Bouwmaterialen

Eerste woningen geïsoleerd met stro van de Telers Coöperatie Agrarische Bouwmaterialen
Eerste woningen geïsoleerd met stro van de Telers Coöperatie Agrarische Bouwmaterialen
19 juni, 2024

In het Brabantse Uden zijn de eerste corporatiewoningen geïsoleerd met stro van de Telers Coöperatie Agrarische Bouwmaterialen (TCAB). Gehakseld stro uit de regio is een effectief én duurzaam isolatiemateriaal. Huurders van Brabantse woningcorporaties besparen zo niet alleen energie, maar dragen ook bij aan een groenere toekomst.

Eerste telers coöperatie van Nederland

In Zuid- en Noordoost Brabant is de eerste telers coöperatie voor vezelgewassen van Nederland opgericht. Mede met hulp van de Rabobank hebben zo’n 18 telers in de regio zich verenigd in de Telers Coöperatie Agrarische Bouwmaterialen (TCAB) en dat aantal zal nog groeien. Een belangrijke stap richting een zelfstandig draaiende keten ‘van land tot pand’ met de benodigde organisatie en invloed van agrariërs.

“Alle vragen rond vezelgewassen in Brabant gaan nu direct naar de telers coöperatie”, aldus Harold van de Ven, Ketenregisseur van Building Balance in Noord-Brabant. “De coöperatie zorgt ook dat de randvoorwaarden kloppen, zoals de kwaliteit en afspraken met verwerkers.”

Succesvolle biobased keten

Een telers coöperatie is dus belangrijk om de productie en toelevering van vezelgewassen goed te organiseren. “Maar dat heeft alleen nut in succesvolle biobased keten met voldoende vraag”, vindt Harold, “Brabant loopt daarin voorop. Al sinds 2022 zijn agrariërs, bouwers en corporaties hier met elkaar in gesprek. In 2023 tekenden in de keten Zuid-Oost Brabant verbouwt Natuurlijke Samen 13 woningcorporaties de commitment verklaring om binnen 5 jaar 100% biobased te isoleren. Ook in Midden-Brabant en West-Brabant zijn inmiddels dergelijke afspraken gemaakt.”

Zo’n toezegging is natuurlijk heel mooi, maar alle partijen moesten daar wel werk van maken. En dat is gelukt! Halverwege 2024 hebben 31 van de 33 Brabantse woningcorporaties plannen om te gaan isoleren met plantaardige materialen zoals hennep en graanstro. En inmiddels telen Brabantse boeren ruim 160 hectare vezelgewassen. Die worden verwerkt tot bouwmaterialen die regionale bouwers toepassen in de corporatiewoningen.

Gezonder bouwen met minder CO2-uitstoot

Eén van die woningcorporaties is Area, die in mei de eerste woningen isoleerde met gehakseld stro van de TCAB. “Wij willen gezonder bouwen én onze CO2-footprint verkleinen”, verklaart Dirk van den Tillaar, adviseur duurzaamheid en circulariteit bij Area. “Met biobased bouwmaterialen leg je CO2 vast in plaats van dat je het uitstoot. Een bijkomend voordeel is de korte keten van land naar pand, die we hier in Brabant hebben. Dat scheelt transportkosten en je bent zeker van de verantwoorde herkomst van het product. Sterker nog, ik kan het weiland aanwijzen waar het vanaf komt.”

Géén pilot, maar lange-termijnafspraken

Als de woningen van AREA in Uden zijn geïsoleerd, gaat de ‘Brabantse stro-caravaan’ door met woningen van collega corporatie Compaen. “Dit is dus geen pilot, maar een voorloopproject”, legt Dirk uit. “Na deze eerste keer, gaan we op dezelfde voet door met corporatiewoningen in heel Brabant. Als je in de pilotfase blijft hangen, bied je niemand in de keten perspectief. Ook je eigen organisatie niet. Het werkt pas als je lange-termijnafspraken maakt, waar iedereen letterlijk op kan bouwen. Dat gaat makkelijker als je je partners in de keten kent en vertrouwd.”

Ook John Verberne, Loonwerker, agrariër en bestuurder van de TCAB heeft vertrouwen in de toekomst: “Bijna alle woningcorporaties in Brabant hebben inmiddels het convenant getekend, dus de afname van biobased bouwmaterialen begint nu echt te lopen.”

Teelt en levering van vezelgewassen optimaal georganiseerd “Door de telers coöperatie hebben we één aanspreekpunt in de markt”, gaat John verder. “We kunnen de teelten goed verdelen en prijsafspraken maken. Vorig jaar zijn er al verschillende teelten geweest. Die hebben we verwerkt en we regelen ook de opslag en het transport. Zo leveren we het product met een vaste kwaliteit en in de juiste hoeveelheden aan bij de afnemers. We hopen dat er op termijn meer telers coöperaties in Nederland ontstaan. Die kunnen ook onderlinge afspraken maken als dat nodig is, zodat de teelt en levering van vezelgewassen in het hele land optimaal gecoördineerd en georganiseerd is.”

 

Building Balance

Meer weten?

Neem contact met ons op via info@buildingbalance.eu

Gerelateerde berichten