Drie vragen aan Patrick Lemmens, LLTB/Platform Nieuwe Teelten

Drie vragen aan Patrick Lemmens, LLTB/Platform Nieuwe Teelten
Drie vragen aan Patrick Lemmens, LLTB/Platform Nieuwe Teelten
4 juli, 2024

“Belangrijk is dat de vezelmarkt zich gebalanceerd ontwikkelt. Daar hebben we met z’n allen het meeste aan.” Aan het woord is Patrick Lemmens, projectleider Platform Nieuwe Teelten. Hij beantwoordt drie vragen over de samenwerking tussen Platform Nieuwe Teelten en Building Balance Limburg.

Wat doet het Platform Nieuwe Teelten?

Het platform richt zich op kennisintensieve samenwerking met een focus op het ontwikkelen, onderzoeken en onderbouwen van nieuw teelten in Limburg. Het gaat met name om niet-traditionele gewassen gericht op de eiwit- of de grondstoffentransitie. “We zien en verwachten een groeiende vraag naar regionaal geteeld plantaardig eiwit voor de foodmarkt en vezelgrondstoffen voor tal van toepassingen, waaronder de bouw. Het idee is dat we als agrarische sector klaar zijn wanneer de nieuwe markten voor zowel plantaardige eiwitten als hernieuwbare vezels daadwerkelijk volwassen zijn. Telers willen een rol spelen en samenwerken met partijen in de vezelketen.”

Welke doelen heeft het Platform?

Belangrijk binnen het platform is dat telers kennis en ervaring op doen. Daarvoor zijn er gewasgroepen waarin telers samenwerken en kennis delen. Belangrijk is ook de onafhankelijke ontwikkeling van de keten waarbij de teler aan het roer kan zitten. Ten slotte werkt het platform samen op landelijk en regionaal niveau met diverse partijen. Wat betreft vezels voor bouwtoepassingen is er een nauwe samenwerking met Building Balance Limburg.

Hoe werkt het platform samen met Building Balance?

Naast telersbijeenkomsten organiseert het platform ook samen met Building Balance Limburg bijeenkomsten. “Van belang is dat daar het eerlijke verhaal over de teelt en de markt wordt verteld. Wij vinden het belangrijk dat de markt zich gebalanceerd ontwikkelt. Daar hebben we met z’n allen het meeste aan.”
Het komende najaar start het Platform met Building Balance een traject met vier individuele telers. “We zien – ondanks veel kennisoverdracht en algemene bijeenkomsten – nog steeds vragen en onduidelijkheden bij telers. Wat betekent een dergelijk gewas voor de teler zelf? Welke zekerheden en onzekerheden zijn er bijvoorbeeld als het gaat om de carbon credits? En hoe wordt daadwerkelijk ‘afgerekend in de keten’? Onmisbare kennis voor het groeien naar een volwassen vezelketen.”

Platform Nieuwe Teelten is een initiatief van LLTB waarbij wordt samengewerkt met (kennis-)partners zoals WUR Open teelten, HAS Green Academy, Compas Agro, Vereniging Innovatief Platteland en Aachen Maastricht Institute for Biobased Materials (AMIBM). Platform Nieuwe Teelten wordt financieel ondersteund door Coöperatieve Rabobank en Provincie Limburg (middels programma IBEL).

Building Balance

Meer weten?

Neem contact met ons op via info@buildingbalance.eu

Gerelateerde berichten