Certificering: de stand van zaken

Certificering: de stand van zaken
Certificering: de stand van zaken
2 juli, 2024

We krijgen bij Building Balance de vraag dagelijks. Hoe zit het met de certificering van biobased materialen? Mag ik het al wel toepassen? En hoe zit het met brandveiligheid, met vocht en met ongedierte?

Certificering en onderzoek zijn belangrijke onderwerpen. Als bouw- en onderhoudsbedrijf wil je zekerheid geven dat je kunt bieden wat de klant vraagt. En de klant wil erop kunnen rekenen dat de producten (ook op lange termijn) doen wat ze moeten doen.

In een eerder artikel vertelden we al dat we vorig jaar gestart zijn met een programma om inblaasstro en inblaasmiscanthus te certificeren. In dit artikel lees je de huidige stand van zaken rond de certificering van inblaasisolatie.

Waar staan we nu?

  • De Lambda-waarde van het stro is sinds april beschikbaar via het Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheid (BCRG). Bekijk hem hier.
  • De KOMO beoordelingsrichtlijn (BRL) heeft de certificeringsinstelling SKH nagenoeg gereed.
  • De andere testen, zoals de check op het zettingsgedrag, die volgens de beoordelingsrichtlijn zijn vereist, worden deze zomer uitgevoerd.
  • Ook wordt de laatste hand gelegd aan het kwaliteitshandboek voor de stroverwerkende fouragebedrijven. Daarmee hebben we alle bouwstenen gereed om hen eind deze zomer KOMO-gecertificeerd stro te kunnen laten produceren en daarmee ook te leveren.

Bouwdetails na isoleren bestaande daken

Een belangrijke toepassing van inblaasstro is het na-isoleren van bestaande daken. Daarom heeft Building Balance bouwdetails ontwikkeld voor renovatie van ongeïsoleerde gordingenkappen met inblaasstro. Ook algemene achtergronden en uitgangspunten voor renovatie met biobased materialen zijn beschreven. De details zijn te downloaden, incl. bijbehorende prestaties (thermisch, akoestisch, brandwerend) en incl. prestatielayers waarin de bouwfysische principes zijn aangeduid. Kijk op: https://buildingbalance.eu/bouwdetails/ voor deze details.

Brandveiligheid

Naast vragen over certificering van het stro, de lambda-waarde en bouwdetails krijgen we veel vragen over brandveiligheid van biobased isolatiematerialen. De details zoals hierboven genoemd zijn allemaal beoordeeld door de branddeskundigen van ingenieursbureau DGMR. Maar om ook andere biobased bouwmaterialen in verschillende toepassingen te kunnen beoordelen is meer kennis nodig. Daarvoor hebben Bureau Nieman met de testlabs Peutz en Efectis een slimme teststrategie ontwikkeld. Hiermee onderzoeken we de brandkarakteristieken van diverse biobased isolatiemateriaal en vertalen we de bestaande kennis over de toepassing van de reguliere isolatiematerialen. De resultaten hiervan worden dit najaar verwacht.

Cursus Inblazen in de praktijk

Naast het juiste product en de juiste toepassing is ook de juiste verwerking belangrijk. Want hoe doe je dat eigenlijk, stro inblazen? In samenwerking met de Vakgroep Strobouw heeft Building Balance twee trainingen ontwikkeld: een cursus Inblazen in de praktijk, en een cursus Ontwerpen met isolatie. De cursussen worden door het hele land heen gegeven. Kijk voor meer informatie en inschrijven op de website van de Vakgroep Strobouw.

Building Balance

Meer weten?

Neem contact met ons op via info@buildingbalance.eu