Aftrap keten West-Brabant; ‘Regio heeft van oudsher veel potentie’

Aftrap keten West-Brabant; ‘Regio heeft van oudsher veel potentie’
Aftrap keten West-Brabant; ‘Regio heeft van oudsher veel potentie’
12 juni, 2023

Woensdag 7 juni 2023 was het zover! De start van een nieuwe keten in Provincie Noord-Brabant. Na Brabant Verbouwt Natuurlijk Samen en Vezelrijk Midden-Brabant kwam op woensdag 7 juni een flink gezelschap van boeren, verwerkers, bouwers en corporaties bij elkaar om de keten Van Land tot Pand in de Regio West Brabant op gang te brengen.

Op initiatief van Rabobank kring Zuid West Nederland, Regio West Brabant en Rewin West Brabant verkenden de aanwezigen voorzichtig de eerste stappen richting een samenwerking voor de teelt van Vezelgewassen en de verwerking en toepassing van nieuwe biobased materialen. Belangrijk voor deze ketenontwikkeling was de aanwezigheid van corporaties en bouwende projectontwikkelaars.

Verdienmodel voor de hele keten

Rabobank Directeur Johan Staes trapte af met een goede boodschap over de afwegingen van de oude naar de nieuwe economie. De belangrijkste voorwaarde voor een nieuwe keten is het verdienvermogen voor alle deelnemers aan de keten. Brabants ketenregisseur Harold van de Ven vertelde over Building Balance en bracht de nieuwe keten veel energie en perspectief voor de toekomst. De inspirerende voorbeelden uit de andere Building Balance ketens gaven veel vertrouwen om verdere samenwerkingen te onderzoeken

Petra Koenders , Mark Kok en Dirk van der Ven hadden een goed programma georganiseerd om de aanwezigen mee te nemen in reeds aanwezige ontwikkelingen in West Brabant. Al decennia wordt er namelijk in West-Brabant werk gemaakt gemaakt van de ‘Plant Based Economy’ in de Circular Biobased Delta en de Green Chemistry Campus.

Vezelboer Jan Versluis vertelde over zijn voormalige melkveehouderij, het oprichten van Zuivelfabriek de Graafstroom en de ontwikkelingen van familiebedrijf Versluis. Bedrijfsopvolging, mantelzorg, stikstofrechten en ombouwmogelijkheden; het kwam allemaal voorbij in zijn minzame bijdrage.

Gelukkig was er ruim de tijd om met elkaar mogelijke samenwerkingen te verkennen en elkaar vooruit te helpen in de gemeenschappelijke zorgen over CO2, Stikstof, Water, Bodem, Lucht en Biodiversiteit. De ruime ervaring in de ontwikkeling van biocompositieten en meervoudige verwaarding van gewassen zou hierbij goed van pas kunnen komen.

Vervolg

De bijeenkomst is het eerste deel uit een vierluik bijeenkomsten rondom biobased bouwen in West-Brabant. In de drie volgende sessies wordt met de deelnemers verder ingezoomd op hoe je als keten het verschil kunt maken, wat daar voor nodig is en hoe je door samenwerking een goed resultaat kunt bereiken. Bekijk ook de website van REWIN voor meer informatie over circulaire economie en plantbased ondernemen in West-Brabant. De volgende bijeenkomst is op 21 september.

Meer weten of heb je interesse om aan te sluiten? Neem dan contact op met ketenregisseur Harold van de Ven.

Vraag het de ketenregisseur

Harold van de Ven

Harold
van de Ven

Ketenregisseur Brabant

Building Balance

Meer weten?

Neem contact met ons op via info@buildingbalance.eu

Gerelateerde berichten