9 miljoen voor duurzame infra projecten gemeenten en provincies

9 miljoen voor duurzame infra projecten gemeenten en provincies
9 miljoen voor duurzame infra projecten gemeenten en provincies
30 juni, 2024

Goed nieuws! Vanaf 1 juli kunnen aanvragen worden ingediend voor de Specifieke Uitkering Klimaatneutrale en circulaire infrastructuurprojecten (SPUK KCI). De SPUK KCI is door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opgezet om gemeenten en provincies te stimuleren binnen GWW-projecten maatregelen toe te passen die CO2-uitstoot verminderen en een circulaire economie bevorderen. In totaal is er 9 miljoen euro vrijgemaakt. Per gemeente/provincie kan maximaal € 400.000 worden aangevraagd.

De regeling in het kort

 • De regeling is ontwikkeld voor alle Nederlandse gemeenten en provincies.
 • In totaal wordt 9 miljoen euro vrijgemaakt om duurzame maatregelen in GWW-projecten te stimuleren.
 • Per gemeente/provincie kan maximaal € 400.000 worden aangevraagd.
 • Aanvragen kunnen vanaf 1 juli 2024 tot 20 december 2024 worden ingediend, of tot het budget op is.
 • De te nemen maatregelen dragen aantoonbaar bij aan vermindering van CO2-uitstoot, het verlengen van de levensduur van materialen en/of het verminderen van gebruik van (nieuwe) grondstoffen.
 • De regeling focust op projecten die gericht zijn op aanleg en onderhoud van:
  – Wegverharding of bestrating in de openbare ruimte.
  – Bruggen, tunnels of viaducten.
  – Waterkeringen, riolering of wegmeubilair in de openbare ruimte.

Kijk voor meer informatie op: Specifieke uitkering Klimaatneutrale circulaire infrastructuur medeoverheden (duurzame-infra.nl) Wil je meer weten over biobased materialen in de GWW, neem dan contact op met onze manager GWW Wouter van den Berg via  wouter@buildingbalance.eu

Building Balance

Meer weten?

Neem contact met ons op via info@buildingbalance.eu

Gerelateerde berichten